ANNONSE

Forumet - beredt for nye kamper

Forumet - beredt for nye kamper

 

Etter et spennende år med mange saker og ufordringer innkalte Groruddalen Miljøforum til årsmøte. - Vi opplever stadig å bli hørt og tatt med på råd, det gleder oss og gir oss krefter til å fortsette den gode jobben, sier leder Magnar Halse.

Tekst:

Publisert:

Under årsmøtet ble flere av forumets hjertesaker tatt opp til diskusjon, og det var en samlet medlemsmasse som bestemte seg for å fortsette kampen som aldri før.

- Jeg ser med jevne mellomrom i Akers Avis Groruddalen at folk er plaget med flystøy, det er viktig at vi ikke slipper denne ballen, sier en bekymret Oddbjørn Berget.

Halse nikker enig og forteller de fremmøtte at i året som gikk deltok miljøforumet på årsmøtet til Norsk forening mot støy hvor også statssekretæren i samferdselsdepartementet var til stede og orienterte om flystøyforskriftene som skulle komme sommeren 2007. Flystøyforskriftene er ferdig utarbeidet, men er forløpig ikke satt ut i livet  på grunn av motstand fra flyselskapene.

- Det er en tung sak som trenger et skikkelig trøkk fra oss. Det virker som denne saken ligger på et politisk nivå, og at de ikke vil. Men det er helt klart at noe må gjøres før det kommer en tredje rullebane til Gardermoen, dette er en viktig sak som vi må sørge for at kommer opp i dagen, sier Halse.

Store utfordringer i 2008

Forbrenningsanlegget på Brobekk var også et hett tema under årsmøtet. Groruddalen Miljøforum har tidligere markert sin motstand mot at det benyttes flere millioner kroner til forskjønning av anlegget, og mener at midlene kunne vært brukt til andre formål til bedring av miljøet i dalen.

- Å ruste opp forbrenningsanlegget på Brobekk til 20 millioner er som å kaste penger ut av vinduet, det vil komme like mye dritt ut av den pipa etter forskjønning, sier en oppgitt Halse. Både Huken og markaforskriftene, utbyggingen av Økern-området, et regionalt kulturhus, snødeponi på Bånkall gård, og tungtrafikken i dalen var temaer som engasjerte medlemmene.

- Det er viktig at vi står sammen og viser solidaritet. 2007 har ikke vært preget av de store seirene, men Groruddalen Miljøforum har arbeidet godt og aktivt i perioden og ønsker å være en pådriver for et bedre miljø i 2008. Av større saker som må følges nøye er Nyland Syd, Huken Pukkverk, Oslopakke 3 og utbyggingen av Økern-området. Mye tyder på at 2008 også vil by på utfordringer for Groruddalen Miljøforum, sier Halse.

Miljøprisen

Tradisjonen tro delte Groruddalen Miljøforum ut sin årlige hederspris til en som har bidratt til å løfte og berike miljøet i dalen vår, og denne gangen gikk den til den aktive og miljøengasjerte Karsten Sølve Nilsen (omtalt separat i onsdagsavisen).

Nilsen var på sin tid med å stifte Alnaelvas Venner og Tveten gårds venner, og er også sterkt engasjert i  Oslo Elveforum. I 2005 skrev han boka «Alna (Loelva)» og mener at det er en glemt byelv som bør fram i lyset igjen.

- Det er 18. gang forumet deler ut prisen, og det har vært mange solide kandidater. Mange prisvinnere gjennom årene har stått forumet nær, men denne gang er det en utenfra, Karsten Sølve Nilsen fra Hellerud, som får prisen, så nå kan vi ikke beskyldes for å dele ut prisen mellom venner og kjente, smiler leder av fondsstyret Thorleif Holth.

- Ja, dette var veldig overraskende. Jeg har jo hatt mine kontroverser med Groruddalen Miljøforum. Men hvis alle er enige blir det jo ingen debatt. Groruddalen Miljøforum skal jo være et debattforum, smiler Nilsen og takker Magnar Halse og Thorleif Holth for den fine krystallvasen med inskripsjoner han fikk.   

Og som en tjuvstart på 50-årsjubileet til Akers Avis Groruddalen hadde redaktør Hjalmar Kielland tatt med seg kake.

- Avisen er 50 år, Groruddalen Miljøforum fyller 20 år, snart får vi et spennende foredrag med Ola Bettum fra In´By (planleggere og landskapsarkitekter) som fyller 25 år og Magnar Halse har sittet som leder i 11 år, og Karsten Sølve Nilsen har fått hederspris og har fylt 80 år, så vi har mye å feire, sier redaktør Kielland.

Store visjoner

Etter kake- og kaffekos var det Ola Bettum fra In´By som fanget interessen til de oppmøtte.

- Er det noen som har peiling på Groruddalen er det Ola Bettum, han har jobbet mye i dalen vår, er professor på Ås, landskapsarkitekt, og leder i In´By, sier Halse før Bettum slipper til.

Bettum presenterer sine visjoner for Groruddalen fra 2008 til 2015 og gir de som ikke kan Groruddalens historie, litt bakgrunnsinformasjon.

- Groruddalen er bygget som en realisering av visjonen om den nye byen i 1920-årene hvor man skulle skille mellom bolig og industri og ha gode kollektivtilbud. Og Oslos generalplan fra 1950 inneholder disse typer visjoner om grønnstruktur og veier, sier Bettum.

Videre sier Bettum at Groruddalen er dette tiårets viktigste byfornyelsesoppgave med tanke på infrastruktur i transport, friområder, næringsområdet og nærmiljøene, og det er et klart rom for forbedring.

Riksanlegg ved Ikea

Bettum opplyser at  det er ønskelig å få ned fartsgrensen på Trondheimsveien til 50,  og heller få den tunge trafikken over på Østre Aker vei og E6, slik at det blir kjørt mindre i Groruddalen.

Furusetbanen er det planer om at skal gå helt til Ahus, og fra Risløkka  vurderer man å  bygge den såkalte Breivoll-tunnelen som kan binde Grorud- og Furusetbanene sammen nederst i dalføret.

- Oslo er verdens minste by med t-bane, og det er viktig at den går fortere og at det er en forbindelse på tvers i Groruddalen.

Flere av Bettums visjoner handlet om ny atkomst til Alnabruterminalen, gjenåpning av vassdrag, bedre tilrettelagte aktivitetsområder, og sammenknytting av handel, service, rekreasjon og kultur.

- Det er også planer om et nytt riksanlegg for fotball som skal bygges til EM i 2016 med 50.000 tilskuerplasser, og man skal ikke se bort fra at den kommer til dalen ved Ikea ut mot E6, slutter Bettum.

Siste nytt i Groruddalen Miljøforum

Byutviklings-status i Groruddalen

Tirsdag 28. mars skal Groruddalen Miljøforum ha sitt årsmøte. Det blir utdeling av hederspris, samt et blikk på byutviklingen i Groruddalen fremover.

ANNONSE
Batterijakt på Veitvet

Miljøagentene stilte sist onsdag opp på Veitvet skole for å sette i gang batterijakten. Fjerdeklassinger fra hele landet skal i tre uker konkurrere om å samle inn mest brukte batterier.

 
Bredt klimaengasjement

Furuset bibliotek og aktivitetshus ble fylt til randen av «grønne» groruddøler tirsdag 7. mars, da den store dagen for klimatoppmøtet endelig hadde kommet. Et bredt klimaengasjement ble spredt ut fra stands rundt i lokalet, og ikke minst fra det tettpakkede og varierte sceneprogrammet.

Åpner for å bygge boliger i røde støysoner

I Groruddalen finnes det mange avvikssoner som har rød støysone. Nå har regjeringen godkjent støyreglene i kommuneplanen som åpner for å bygge boliger i disse områdene. Bydelsutvalgsleder Knut Røli (Ap) i Alna er skeptisk.

Vil verne om Fossumbekken<BR> – og Groruddalen

Stovner-ungdom tar til orde for å verne om friluftslivet i Groruddalen. Under klimakonferansen til Groruddalen Miljøforum skal de snakke om vannprøver tatt fra Fossumbekken.

 
ANNONSE