Groruddalen Miljøforum - Høringsuttalelser

Høringsuttalelser 20142014-03-12 Haraldrud. Kommentarer til Miljødirektoratet.doc 2014-03-05 Oppstart Per Kroghs vei 2.doc 2014-02-24 Høringsuttalel...

Høringsuttalelser 2014

2014-03-12 Haraldrud. Kommentarer til Miljødirektoratet.doc

2014-03-05 Oppstart Per Kroghs vei 2.doc

2014-02-24 Høringsuttalelse. Lørenfaret 1-3.doc

2014-02-21 Postens godssenter. Brev til PBE om trailerparkering.doc

2014-02-13 Nettplan Stor-Oslo. Brev til OED.doc

(2013-02-15) Statnett. Alternativanalyse for sentralnettløsning. 15.02.2013.docx

2014-01-31 Haraldrud. Brev til Miljødirektoratet.doc

2014-01-05 Høringsuttalelse. Oppstart Linderud leir.doc

Høringsuttalelser 2013

2013-11-03 Tungtransportplan - apent brev fra GM.doc

2013-10-23 PBE Oppstart planprogram Nedre Rommen.doc

2013-06-30 Høringsuttalelse Lørenfaret 1-3.docx

2013-06-11 Høringsuttalelse Prinsipplan for off rom Kjelsrud.pdf

2013-05-21 Høringsuttalelse_Ulvenomradet.docx

2013-04-29 Høringsuttalelse Planprogram for Vollebekk.docx

2013-04-15 PBE Områderegulering for klimaeffektiv byutvikling på Furuset.docx

2013-04-08 PBE Maria Dehlis vei 40.docx

2013-04-08 PBE Persveien 25.docx

2013-02-15 Statnett Alternativanalyse for sentralnettløsning.docx

2013-01-29 PBE Statsråd Mathiesens vei 8-10-12.docx

2013-01-15 PBE Karihaugveien 102.docx

Høringsuttalelser 2012

2012-10-21 PBE Svarbrev Brubakkveien 16.docx

2012-09-12 Brubakkveien 16.doc

2012-09-Klage utslippstillatelse Haraldrud.doc

2012-08-Bussanlegg Brubakkveien 16.doc

2012-03-D.Hammarskjøldsvei-Lørenvangen.pdf

2012-03-Lørenvangen-Lørenveien.pdf

2012-03-St-Mathiesens vei 8-10.pdf

2012-01-E6-Strømsveien-Ole Deviksvei-Sykkelvei.pdf

2012-01-Smalvollveien 32-38.pdf

Høringsuttalelser 2011

2011-12 Omradeprogram Haugenstua-Rommen.doc

2011-11 Kommuneplan 2013.pdf

        (Orientering Kommuneplan 2013.pdf)

2011-11 Utslipp_Haraldrud_varmesentral.pdf

2011-08 Klimaeffektiv byutvikling Furuset.doc

2011-06 Arealplan-Akershus-Oslo.pdf

2011-06 Grorud senter.pdf

2011-05 Sinsenveien 51-53.pdf

2011-05 Snødeponi_E6_i Groruddalen.pdf

2011-05 Innspurten-Valle Hovin.pdf

2011-01 Granstangen 52.pdf

2011-01 Kalbakkstubben 12-14A.pdf

2011-01 Grorudveien 7 Grorud idrettspark.pdf

2011-01 Østensjøveien 40-52.pdfHøringsuttalelser 2010

2010-11-Planprogram for Maria Dehlis vei 40.doc

2010-11-Ammerudveien-19-25.pdf

2010-10-Detaljregulering_Haslevangen-16-18.pdf

2010-08-Bånkall-Snødeponi.pdf

2010-09-Østre Aker kirke-Oslo vei.pdf

2010-08-Maria Dehlis vei 40.doc

2010-06-Veitvet-skole-Østre Aker vei 100.pdf

2010-05-Stenging-Brob-Refstadvn.pdf

2010-04-Huken-Midlertidig-lagring.pdf

2010-03-Forhåndshøring-Haraldrud sorteringsanlegg.pdf

2010-03-Huken-Varsel-Alternativ tunneltrase.pdf

2010-03-Alnabru-containerterminal-PBE-201001586.pdf

2010-03-Huken+-Varsel-+Alternativ+tunneltrase.pdf

2010-02-Alnabru-Breivoll_20081213.pdf

Høringsuttalelser 2009

2009-11-NY-GM--Brob-Refstadvn.pdf

2009-10-Arkitektturpolitikk.pdf

2009-09-Tungtransport-i-Grorruddalen.pdf

2009-09-Varsel-Veitvet-skole.pdf

2009-09-Grøntplan_200711655.pdf

2009-09-Tungtransport-i-Grorruddalen.pdf

2009-09-Varsel-Veitvet-skole.pdf

2009-08-Økern+senter_200612026.pdf

2009-08-Fylkesmannen_Returasfalt_Huken.pdf

2009-07-Bedriftsveien-Tine_200511575.pdf

2009-06-Økern-Torg_200711865.pdf

2009-04-Høring_Kabelgata_1-39.doc

2009-04-Alnabruterminal-Alnaelva.doc

2009-03-Varsel Grorud Senter.pdf

2009-02-Lilloseterveien-45.pdf

2009-02-Strømsveien-319.pdf

2009-02-Høringsnotat-Stortinget.doc

Haslevangen 2009-01

Brobekkveien-Refstadveien 2009-01

Fossumdiagonalen_2007-10

IKEA 2008-08

Ulven senter 2008-08

Østre Aker vei 24 C 2008-09

Dag Hammarskjølds vei - Kollektivfelt Økern-Sinsen 2008-11

Johan Castbergs vei 2008-11.pdf

Siste nytt i Groruddalen Miljøforum

Byutviklings-status i Groruddalen

Tirsdag 28. mars skal Groruddalen Miljøforum ha sitt årsmøte. Det blir utdeling av hederspris, samt et blikk på byutviklingen i Groruddalen fremover.

Batterijakt på Veitvet

Miljøagentene stilte sist onsdag opp på Veitvet skole for å sette i gang batterijakten. Fjerdeklassinger fra hele landet skal i tre uker konkurrere om å samle inn mest brukte batterier.

 
Bredt klimaengasjement

Furuset bibliotek og aktivitetshus ble fylt til randen av «grønne» groruddøler tirsdag 7. mars, da den store dagen for klimatoppmøtet endelig hadde kommet. Et bredt klimaengasjement ble spredt ut fra stands rundt i lokalet, og ikke minst fra det tettpakkede og varierte sceneprogrammet.

Åpner for å bygge boliger i røde støysoner

I Groruddalen finnes det mange avvikssoner som har rød støysone. Nå har regjeringen godkjent støyreglene i kommuneplanen som åpner for å bygge boliger i disse områdene. Bydelsutvalgsleder Knut Røli (Ap) i Alna er skeptisk.

Vil verne om Fossumbekken<BR> – og Groruddalen

Stovner-ungdom tar til orde for å verne om friluftslivet i Groruddalen. Under klimakonferansen til Groruddalen Miljøforum skal de snakke om vannprøver tatt fra Fossumbekken.