Referat fra møte med velforeningene i Groruddalen

Stovner velhus 7. oktober 2008

Groruddalen Miljøforum

Referat fra møte med velforeningene i Groruddalen - Stovner velhus 7. oktober 2008

Representanter fra følgende velforeninger deltok på møtet:


Ellingsrud Vel, Mia E. Larsen, emilarse@online.no

Fjellhus Vel, Irene Lindstrøm, ireneli@online.no

Furuset Vel, Eva Rueslåtten, evarue@online.no

Kirsten Rogne

Grorud Vel, Frode O. Hansen, fohanse@online.no

Haugerud og Trosterud Vel, Åge Smedsrud, age.smedsrud@gjensidige.no

Høybråten Vel, Ragnar Torgersen, ragnarto@online.no

Linderud og Omegn Vel, Dag Tveit Bråthen, d.t.brathen@admin.uio.no

Stovner Vel, Tore Slørdal, tore.slordal@lilleborg.no

Knut Nicolaissen, laila_nicolaissen@hotmail.com

Økern Vel, Widar Granly, widar@nyemuligheter.no

Groruddalen Miljøforum, Rita Andersen, arnerita@online.no

Groruddalen Miljøforum, Anne-Grete A. Smelhus, a-g-a-s@online.no


DAGSORDEN

1.    Fra Økern til Lørenskog

Seniorrådgiver Arne Bergsgard fra Byutviklingsavdelingen i Plan- og bygningsetaten redegjorde for planer og utvikling av diverse offentlige og private byggeprosjekter i Groruddalen.

Han viste til både sentrale og lokale planer som er styrende for utvikling av Groruddalen samt hvilke avdelinger i kommunen som har ansvar for hva. De ulike planene gjør det vanskelig å få oversikt og utgjør et koordineringsproblem også for ansvarlige saksbehandlere i kommunen.

Av pågående og planlagte prosjekter som berører Groruddalen kan nevnes:


Ulvenutbyggingen

Lørenbyen

Økernbyen

Tidligere Alcate-området

Utbygging av forbrenningsanlegget på Haraldsrud

Utvidelse av Godsterminalen på Alnabru

Ikea/Furuset IL - div. anlegg

Internasjonal fotballarena?

Nyland Syd

Grorud Stasjonsområde

Fossumdiagonalen

Utbygging av Postterminalen og Skårerødegården i Lørenskog

Av sentrale plandokumenter kan nevnes:

Kommuneplan for Oslo 2008

Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen

Kommunedelplaner, blant annet for Grønnstruktur

Kommunedelplan for Alna Miljøpark

Groruddalssatsningen

Samferdselsplaner


Dokumenter er å finne på internett; www.pbe.oslo kommune.no

I den påfølgende kommentarrunde ble det bekreftet at det nå er opprettet kommunikasjon mellom Oslo - og Skedsmo kommune vedr store utbyggingsprosjekter ved kommunegrensen.

2.    Huken pukk - og asfaltverk

Frode O. Hansen fra aksjonsgruppa Stopp Huken - vern Marka orienterte om status i saken. Oslo vei har oversendt et nytt forslag til Plan- og bygningsetaten.  Her foreslås ny utgang på tunnel lokalisert til området nær Grorud Senter. Frode Hansen berørte også bekymring for dybden av bruddene som kan forårsake lekkasjer og forstyrre vannstanden i tilliggende vann.

Videre ble det presisert viktigheten av at markagrensen blir en del av Markaloven - og ikke forskriftene da dette vil gi bedre vern av markagrensen.

Det er et håp at markagrensen behandles i Stortinget våren 2009.

3.    Flystøy over Groruddalen

Dag T. Bråthen bekreftet at GM arbeider kontinuerlig med flystøyproblematikken over Groruddalen. Det avventes blant annet en godkjenning av nye forskrifter om innflygningstraseer. Arbeidet mot ansvarlige myndigheter er komplisert, men vil nå bli ytterligere intensivert. Tidligere leder av Norsk Forening mot Støy, Thorleif Johnsen er invitert til neste styremøte i GM med hensikt å diskutere videre strategier for å nå fram med våre krav.

4.    Retningslinjer for parkering i boligområder

Som følge av henvendelser til politiet vedr. parkering i boligområder på Høybråten, ble det avdekket at entydige retningslinjer for parkering mangler.  Det er politiet som har hjemmel til å anmode Trafikketaten om borttauing.

Saken overføres KUV til videre behandling. Rita Andersen er ansvarlig for å bringe saken videre.

5.    Ruskenaksjon våren 2009

Det er viktig at Oslo kommune, ev Rusken sentralt, gir tilskudd til containere m.v. under vårens Ruskenaksjon slik at det enkelte borettslag/velforening slipper å bli belastet kostnadene. GM bringer saken videre v/Dag T. Bråthen.

6.    Høringsuttalelser

For å gi mer tyngde til de høringsuttalelser som sendes inn i ulike saker fra det enkelte vel, bør uttalelser, der dette er naturlig, koordineres med GM og andre vel i Groruddalen. Det oppfordres om at forslag sendes elektronisk på e-mail.

7.    Økern Vel ønsker vei oppkalt etter Magnar Halse i lokalområdet.

Akers Avis Groruddalen arbeider videre med saken.   

Referent

Rita Andersen

Groruddalen Miljøforum

 

Siste nytt i Groruddalen Miljøforum

Batterijakt på Veitvet

Miljøagentene jakter
på brukte batterier

  • miljø

Miljøagentene stilte sist onsdag opp på Veitvet skole for å sette i gang batterijakten. Fjerdeklassinger fra hele landet skal i tre uker konkurrere om å samle inn mest brukte batterier.

Bredt klimaengasjement

Klimamøtet samlet
mye folk på Furuset

  • Klima

Furuset bibliotek og aktivitetshus ble fylt til randen av «grønne» groruddøler tirsdag 7. mars, da den store dagen for klimatoppmøtet endelig hadde kommet. Et bredt klimaengasjement ble spredt ut fra stands rundt i lokalet, og ikke minst fra det tettpakkede og varierte sceneprogrammet.

Åpner for å bygge boliger i røde støysoner

Revisjon av kommuneplanen mot 2030:

Åpner for å bygge boliger i røde støysoner

  • Støysoner

I Groruddalen finnes det mange avvikssoner som har rød støysone. Nå har regjeringen godkjent støyreglene i kommuneplanen som åpner for å bygge boliger i disse områdene. Bydelsutvalgsleder Knut Røli (Ap) i Alna er skeptisk.

 
Vil verne om Fossumbekken<BR> – og Groruddalen

Vil verne om Fossumbekken
– og Groruddalen

  • Klimakonferansen

Stovner-ungdom tar til orde for å verne om friluftslivet i Groruddalen. Under klimakonferansen til Groruddalen Miljøforum skal de snakke om vannprøver tatt fra Fossumbekken.

Hvem fortjener hedersprisen?

Groruddalen Miljøforum leter etter kandidater

Hvem fortjener hedersprisen?

  • Groruddalen miljøforum

Siden 1990 har Groruddalen Miljøforum delt ut en hederspris til en person eller organisasjon som har stått mye på for Groruddalen. Hvem fortjener prisen for 2016?

– Groruddalen får <BR>bare avgiftsøkning

Oslopakke 3:

– Groruddalen får
bare avgiftsøkning

  • byrådet

Tommy Skjervold (Frp) i samferdsels- og miljøkomiteen ser ikke lyset i enden av tunnelen for Groruddalen i revidert Oslopakke 3. Han mener prosjekter på vestkanten prioriteres – og at groruddøler sitter igjen med regningen.

 
– Lokk er avgjørende <BR>for Grorud-utvikling

– Lokk er avgjørende
for Grorud-utvikling

  • Boligutvikling

Rambøll Norge utarbeider nytt planprogram for Grorud sentrum. Groruddalen Miljøforum understreker at et lokk over RV4 er viktigst for god utvikling.

Miljøforumet: Mange gode tiltak

Groruddals-satsingen gjennom ti år:

Miljøforumet: Mange gode tiltak

– men trafikken «må henge med»

  • Groruddals-satsingen

Groruddalen Miljøforum har både ros og ris å gi til Groruddals-satsingen– og mange tanker om ny retning. Selv om de ikke ble invitert til sluttevalueringen.

Stor interesse <BR>for miljøarbeid

Stor interesse
for miljøarbeid

Mange lokale foreninger sliter med rekruttering, men i Groruddalen Miljøforum er det stor iver til å fortsette med styreverv – og å verve nykommere.

 
– En trussel for Marka

– En trussel for Marka

Selv om aktivitetssoner i Marka ikke lenger har et politisk flertall bak seg, frykter Håvard Pedersen at ballen ikke er lagt helt død.

Vidar ble hedret

Vidar ble hedret

Furuset-ildsjel Vidar Noreng er tildelt Groruddalen Miljøforums hederspris for 2015 – en mann med mange jern i ilden.

Kommunen må vise gjennomføringskraft

Groruddalen Miljøforum om Hovinbyen:

Kommunen må vise gjennomføringskraft

Diskusjonen blant lokale interessenter rundt Hovinbyen er generelt positiv, men det legges vekt på faktisk gjennomføring av tiltak. De ber kommunen ha både gulerot - og pisk.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!