ANNONSE

- Vi må få gjort noe med Økern-planene!

De massive planene for utbygging av Økern-området var i fokus da Groruddalen Miljøforum møtte vellene i dalen, for å snakke om hvordan de kan samarbeide for å påvirke utviklingen i Groruddalen. Løsningen kan bli å leie inn profesjonell hjelp.

Tekst:

Publisert:

- Miljøforumet skal være en paraply for alle vellene i dalen, som har større tyngde og mulighet til å få gjennomslag enn det hvert enkelt vel har alene, forklarer fungerende leder Knut J. Nicolaissen.

- Vi i styret har ikke så mye kontakt med alle vellene i det daglige arbeidet, så derfor er det viktig med slike møter hvor vi kan få innspill begge veier, sier han.

Det viktigste på møtet var planene for utbygging av Økern og nærliggende områder, som Akers Avis Groruddalen har skrevet om en rekke ganger tidligere. Seniorarkitektene Gro Vig og Dagfinn Eckhoff fra Plan- og bygningsetaten presenterte kommunens plan om å rydde opp i bybildet på Økern - Kommunedelplan for Økern - og private utbyggeres forslag om byggeprosjekter. Bl.a. ønsker Steen & Strøm å bygge et stort kjøpesenter som kan inneholde badeland, kino, bibliotek og hotell.

Plan- og bygningsetaten er bekymret for at utbyggingene på Økern og Ulven, særlig de som innebærer stor andel forretningsdrift, til sammen vil medføre mye trafikk. De håper dette kan avbøtes med kollektivtiltak som Lørensvingen og en tverrforbindelse mellom Grorudbanen og Furusetbanen, den såkalte Breivollbanen, som foreløpig er på idéstadiet. Nye Økern planlegges med få parkeringsmuligheter, i samsvar med parkeringsnorm for Oslo, og skal i stedet være et kollektivknutepunkt.

- Hvordan kan vi påvirke?

For styret i Miljøforumet var planene allerede kjent stoff, men flere av representantene fra vellene ga uttrykk for at de etter møtet hadde mye ny kunnskap å ta meg seg tilbake til sine vel. De var samtidig interessert i å snakke om hvordan de kan være med og påvirke planene før de blir realisert.

- Miljøforumet og kontaktutvalg for vellene står på lister over dem som blir bedt om å uttale seg når planene er på høring. Benytt dere av den muligheten, var rådet fra Gro Vig.

- Det er sterke krefter som setter fram og kjemper for planene, og da er det viktig for dere å utnytte deres muligheter til å blir hørt så godt som mulig.

- Nettopp derfor er det viktig for vellene å kunne gå sammen og kjempe gjennom Miljøforumet, påpeker Knut J. Nicolaissen.

- Vi må komme tidlig inn i prosessen, og være flere som uttaler oss om det samme.

- Må se helheten

Blant de oppmøtte var representanter for vel fra hele Groruddalen. De fleste mente likevel at det som skjer i Økern-området er viktig for også deres vel.

- Når veiene legges om og det blir mer trafikk får det innvirkning på alle som bor langs veiene på tvers i dalen. Derfor er det viktig for oss å se på konsekvensene fra alle prosjektene til sammen, og ikke bare hvert enkelt for seg, mener Ragnar Torgersen fra Høybråten vel.

Det er representantene fra Plan- og bygningsetaten enige i.

- Vi har pålagt de som ønsker å bygge ut Økern senter og Ulven senterområde å utrede konsekvensene dette medfører sett i sammenheng.

Det er fordi disse prosjektene til sammen kan medføre mye trafikk. Men det er begrensninger på hvor langt vi kan gå i å kreve slik utredning av de private initiativtagerne, bl.a. fordi de må slippe å vente på at andre prosjekter skal bli planlagt, forteller Gro Vig.

I juni trer en ny plan- og bygningslov i kraft. Den åpner for et nytt plannivå kalt områdeplan, som skal gjøre det lettere å planlegge slike områder helhetlig.

- Men for en del av planene vil det være for sent, sier Torgersen.

- Derfor er vi nødt til å gjøre hva vi kan før juni.

Profesjonell hjelp?

- Til sammen er dette så enormt stort at det blir nærmest umulig for oss å følge med på. Skal vi virkelig kunne påvirke så mye som mulig må vi vurdere å leie inn profesjonell hjelp, selv om det koster skjorta, sier Widar Granly fra Økern vel.

Knut J. Nicolaisen er enig.

- Det er ikke lett å være amatør i dette kaoset, her kreves det ekspertinnsikt. Vi har behov for både råd og veiledning og muligheten til å drive lobbyvirksomhet. Å leie inn profesjonell hjelp er noe vi må vurdere sterkt, sier han.

Siste nytt i Groruddalen Miljøforum

Byutviklings-status i Groruddalen

Tirsdag 28. mars skal Groruddalen Miljøforum ha sitt årsmøte. Det blir utdeling av hederspris, samt et blikk på byutviklingen i Groruddalen fremover.

ANNONSE
Batterijakt på Veitvet

Miljøagentene stilte sist onsdag opp på Veitvet skole for å sette i gang batterijakten. Fjerdeklassinger fra hele landet skal i tre uker konkurrere om å samle inn mest brukte batterier.

 
Bredt klimaengasjement

Furuset bibliotek og aktivitetshus ble fylt til randen av «grønne» groruddøler tirsdag 7. mars, da den store dagen for klimatoppmøtet endelig hadde kommet. Et bredt klimaengasjement ble spredt ut fra stands rundt i lokalet, og ikke minst fra det tettpakkede og varierte sceneprogrammet.

Åpner for å bygge boliger i røde støysoner

I Groruddalen finnes det mange avvikssoner som har rød støysone. Nå har regjeringen godkjent støyreglene i kommuneplanen som åpner for å bygge boliger i disse områdene. Bydelsutvalgsleder Knut Røli (Ap) i Alna er skeptisk.

Vil verne om Fossumbekken<BR> – og Groruddalen

Stovner-ungdom tar til orde for å verne om friluftslivet i Groruddalen. Under klimakonferansen til Groruddalen Miljøforum skal de snakke om vannprøver tatt fra Fossumbekken.

 
ANNONSE