Serviceguiden heading

Legg inn annonse

Registrer dine tjenester her - få annonsen i papiravisen Akers Avis Groruddalen hver onsdag et helt år (52 innrykk, inntil 5 linjer) og på nett 1 år (ubegrenset tekst + 3 bilder/logoer) uten ekstra kostnad.
Du betaler kun kr. 8.900 eks mva
(11.125 inkl mva) for et helt år.

Bestilling: Opprett brukerkonto. Er du abonnent, klikk «Jeg er abonnent» (abonnement@groruddalen.no for ab.nr). IKKE abonnent, klikk «Jeg vil bli abonnent» (NB! du oppretter kun en brukerkonto på dette steget).

Betaling: Kort i betalingsløsningen eller faktura i posten, du får to valg.
Du mottar e-post om fornying 7 dager før annonseperioden utløper.