Tunneldebatten – vi har løsningen:

Bygg fordelingskryss
mellom tre tunneler

Bygg fordelingskryss <BR>mellom tre tunneler

FULL OVERSIKT: Hans Georg Helberg og Ola Bettum, viser på et stort oversiktsbilde over Alnaområdet hvor de har foreslått vei- og tunnelløsninger.

Debatten rundt den planlagte Manglerudtunnelen med utløp i Breivollveien, som så skal gjøres om til en del av E6, pågår for fullt.

Tekst:

Publisert:

Se bildet større

TRE TUNNELER: Her er forslaget fra Oslo Nord Næringsforening om tre tunneler, hvor det viktigste er at det blir et fordelingskryss i Smalvollveien – oppe i dagen – mellom tunnelene som da løser argumentet om at det ikke er lov å bygge tunneler som er mer enn fire kilometer lange.

Nå kommer Næringsforeningen Oslo Nord med et forslag de mener vil løse hele problematikken.

Ut fra de opplysninger som ble gitt i nabomøte 10. januar og illustrasjoner på E6-prosjektets hjemmeside, samt det faktum at det har blitt åpnet for nye, kreative innspill i planprosessen for E6, har næringsforeningen levert et innspill/høringsuttalelse til Statens vegvesen.

Vi har fått laget en systemskisse over vårt forslag som i korthet går ut på at Manglerudtunnelen, Teisentunnelen og en ny Breivolltunnel møtes i et fordelingskryss i Smalvollveien – oppe i dagen. Altså tre tunneler til sammen.

– Vårt forslag med en tredje tunnel som skal gå under Smalvollveien med utløp rett før avkjøringen til Trosterud/Tveita, vil skjerme den sentrale delen av den planlagte Breivollbyen – samt Alnaelva – for miljøulempene en åpen E6 fører med seg.

– Den vil samtidig gi større muligheter for en samlet byutvikling nordover fra Breivoll stasjon – en planlagt stasjon på jernbanelinjen som næringsforeningen håper endelig kan bli en realitet, sier sekretær i Næringsforeningen Oslo Nord, Ola Bettum.

Også viktig for næringslivet

– Vi vil sterkt anmode om at det i det videre arbeid tas inn vurdering av denne tunnelløsningen, sier formann i næringsforeningen, Hans Georg Helberg, til daglig senterdirektør ved Alna senter.

– Statens vegvesens argument for at Manglerudtunnelen ikke kan fortsette helt fram til dagens trasé, er at det ikke er lov å bygge så lange tunneler. Med vårt forslag om et omdelingskryss i dagslys mellom tunnelene er ikke det lenger et problem, legger Helberg til.

Helberg og Bettum påpeker at det er helt naturlig at også de lokale næringsdrivende er opptatt av hva som er i ferd med å skje i området.

Til det beste for alle

– Vi er et felles forum for de fleste større næringsaktørene og eiendomsvirksomhetene mellom Økern og Furuset i Groruddalens sentrale deler.

– Den ble etablert i 2011 ved sammenslåingen av Alna næringsforening, Alnabru-Nyland næringsforening og Ulven-Hovin næringsvel, som har organisert næringsinteresser i området i over 25 år.

Les mer i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.

Siste nytt i Kultur

Føflekkreft 

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder forekomst av føflekkreft. Tirsdag 23. mai er det den internasjonale hudsjekkdagen Euromelanoma.

Kamzy vendte hjem

Varaordfører Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam har selv gått på Rødtvet skole, og skolen var stolte av å kunne ønske henne «velkommen tilbake» på Norges nasjonaldag.

 
– Flott at så mange stiller opp

Rektor Katrine Sølvberg på Nordtvet skole startet feiringen med noen velvalgte ord før hun tok med seg resten av gjengen ned til sentrum.

17. mai 2017 i Oslo sentrum 

Ammerud skole fikk gå som nummer fire i barnetoget i sentrum i år fordi skolen fyller 50 år. Bydelsdirektør Øystein Eriksen Søreide ble med på den regnfulle turen forbi slottet.

Holdt tale sammen

Elevrådsleder Maria Halmø Jahr (15) på Veitvet skole tok med seg venninnen Karen Kate Tejano (16) opp på scenen for å holde tale.