Kampen om Aker sykehus:

På rett vei, men langt igjen

På rett vei, men langt igjen

FORTSETTER KAMPEN: Aker Sykehus Venner retter nå fokuset mer på hva som skjer inne på lokalsykehuset. Styret - bak fra venstre: Are Saastad, Svein Sandberg og Torstein Winger. Foran: Bodil Nordvik, Ragnhild Rivertz, Maren Rismyhr og Anne-Grethe Wagner.

Aker Sykehus Venner opplevde et vendepunkt i fjor. Men det er fortsatt mye å jobbe for.

Tekst:

Publisert:

Se bildet større

INGEN RASK LØSNING: Professor i geriatri Torgeir Bruun Wyller ved Universitet i Oslo mener pasientenes interesse har kommet i skyggen i dagens helseorganisering.

På årsmøte til Aker Sykehus Venner ble det snakket om året som har gått og tiden fremover. Styrevedtaket i Helse Sør-Øst i juni i fjor om å gjenreise Aker som et lokalsykehus, ble et vendepunkt for sykehusvennene.

Nå er ikke fokuset i like stor grad å få politisk aksept for betydningen av Aker sykehus, men å sikre at rehabiliteringen av sykehuset ikke nedprioriteres og forsinkes.

– I fjor før årsmøte skrev vi at nå vipper det, og det har det gjort. Likevel må vi passe på. Ingen spade er satt i jorda og det er ikke vedtatt at nå setter vi i gang, sier styreleder Maren Rismyhr i Aker Sykehus Venner.

Det er en plan mellom Oslo kommune og universitetssykehuset om legevakt som er vedtatt. Vi trenger legevakt, men det er ikke et lokalsykehus, sier hun.

Retter fokuset innover

Vennene var redde for at folk ville glemme Aker etter vedtaket, men med godt oppmøte og nye medlemmer står de fortsatt på.

– Nå må vi fortsette. Det kommer ikke av seg selv. Bestemmelsene skjer i Helse Sør-Øst. Der skal det være møte i juni, og der må vi være. Og så kommer vi til å gå i tog 1. mai, sier Rismyhr.

De kommer til å fortsette som de har gjort tidligere, men litt endringer blir det.

Vi kommer til å følge med på det som skjer inne på Aker i større grad enn vi har gjort før, sier hun.

Ingen endringer

Torstein Winger gikk inn i rollen som leder for møtet. Han kunne melde at det er ingen utskiftinger i styret.

– Aker sykehus venner har et stabilt styre. Det er ingen som ønsker å trekke seg, så samme styre stiller, smiler Winger.

Eldres helsesituasjon på agendaen

Professor i geriatri Torgeir Bruun Wyller ved Universitet i Oslo fortalte om eldre som blir gjort til kasteballer i dagens helseorganisering da han gjestet årsmøtet til Aker Sykehus Venner.

Bruun Wyller er også overlege ved geriatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus og styreleder i helsetjenesteaksjonen. Han mener at eldre med utypiske og vage symptomer som er preget av tap av funksjon, ofte feiltolkes som et pleieproblem.

De trenger pleie, men det er ikke hovedproblemet. Det viktigste er at noen spør hva det kommer av. Den kunnskapen er fraværende i samhandlingsreformen, sier han.

Ikke nok senger

– Det man har gjort er å innføre ganske kraftige økonomiske straffetiltak mot kommuner som ikke tar imot pasienter når sykehuset skriver dem ut. Samtidig må sykehuset få dem ut siden de ikke har senger nok, sier Bruun Wyller.

Han mener dette fører til at pasientene blir kasteballer. De blir oftere lagt inn på nytt, siden det viser seg at de ikke er friske nok.

Les mer i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.

Siste nytt i Kultur

– Forandrer ikke på <BR>noe som fungerer

I januar i år fikk Radisson-hotellet på Alna ny direktør. For Lars Kristian Amundsen er planen å fortsette det gode arbeidet som har blitt gjort før han.

Feiret med pilegrimskake

Det er nå 20 år siden den vestlige pilegrimsleden ble offisielt godkjent – men også 20 år siden jobben med den østlige startet.

 
Matte til lunsj med kunnskapsministeren

Elever på 4. trinn fra Lutvann skole regnet ut hvor mye mel og melk det skal være i scones. Og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fulgte nøye med.

Suksess med utemarkedet

Mester Grønn på Stovner senter har åpnet opp for utemarked de siste tre årene, noe som har ført til positive tilbakemeldinger og utvidelse.

Færre lekser og mindre regn

Det var mange kreative forslag som kom til ordfører Marianne Borgen (SV) da hun åpnet forslagskassen til Tigerstadsteateret inne på sitt kontor. Nå skal alt sorteres og presenteres for byrådet.