ANNONSE

Milepæl for navnet og begrepet Groruddalen

Milepæl for navnet og begrepet Groruddalen

 

Den 16. september var det nøyaktig 50 år siden navnet og begrepet Groruddalen ble tatt i bruk offisielt for første gang i moderne tid. I dag er navnet velkjent for og anerkjent av politikere både i Bystyret, Regjeringen, Stortinget - blant byråkrater så vel som samfunnsforskere og journalister.

Tekst:

Publisert:

Området som har fått navnet Groruddalen, ble formet av et leirras for ca. 8000 år siden, og det var en 25 år gammel journalist og nyetablert redaktør, Hjalmar Kielland, en innvandrer fra Egersund, som for alvor tok navnet i bruk og ga det et innhold.

I 1958 overtok han lokalavisen «Akers Vel» og kalte den «Akers Avis». I 1960 la redaktør og disponent Hjalmar Kielland til «Groruddalens budstikke» og avisen ble deretter hetende «Akers Avis/Groruddalens budstikke». Senere ble navnet strammet inn og er som vi kjenner det i dag: Akers Avis/Groruddalen. Navneendringen i 1960 skulle vise seg å få store konsekvenser for navnet på området som i dag omfatter bdelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner.

I et intervju i   herværende avis for 12 år siden, uttaler redaktør Kielland på spørsmål om han er forskrekket over gjennomslagskraften til den snøballen han trillet i gang: «Egentlig ikke. De spredte strøk i dalen lå her og ropte på ett felles navn. Det var på den tiden utbyggingen skjøt fart. På et par tiår steg folketallet fra  noen få tusen (ca. 5000) til over hundre tusen (105.000). Både tilflyttere og planleggerne trengte et sammensveisende, geografisk begrep å forholde seg til. Fra vår side definerte Groruddalen området som avisen skulle virke i og for.» Så langt redaktør Hjalmar Kielland i 1998.

Måtte bli Groruddalen

Avisen skulle, ikke overraskende, komme til å spille en viktig rolle i utviklingen av Groruddalen og likeledes få en avgjørende betydning for Groruddalen som navn og begrep. For redaktør Kielland innebar dette at han, ikke minst på grunn av sin innsats for navnet og begrepet Groruddalen, etter hvert skulle få betydelig anerkjennnelse både av politikere og organisasjoner for sitt iherdige arbeid.

Anerkjennelsene har kulminert med tildelingen med tildelingen av Oslo bys høyeste utmerkelse - St. Hallvard-medaljen i 2007.

Riktig nok kjenner man til navnet Groruddalen også fra gammelt av, men da  brukt som navn på et langt mer begrenset område rundt selve stedet Grorud. Det er på ingen måte tilfeldig at Groruddalen ble navnet på et betydelig større område, hentet fra det viktige veikrysset Grorud.

Grorud ble også navnet på stasjonen da den første jernbanestrekningen i Norge fra Oslo til Eidsvold ble åpnet i 1854. Selv om jernbanebyggingen sannsynligvis først og fremst skyldtes behovet for transport av enorme tømmermengder, så ble det etter hvert etablert fabrikker i området som gjorde Grorud-navnet kjent. Både Grorud skolekrets og Grorud menighet var store og omfattet dessuten mye mer enn det opprinnelige Grorud.

Selv om mange av oss, til en viss grad, kan forstå at enkelte av dalens beboere lengre sør gjerne vil knytte Alanaelvas navn til dalen, så er vi fullstendig enig med redaktør Kielland når han sier: -Nordre Østbygden, som var et gammelt navn på en del av området, kunne det jo ikke bli!

Sentral rolle

Da folk kom flyttende til de nye boligområdene, blant annet bygget på tomter som, i bolignødens navn, ble ekspropriert av Oslo kommune fra eiendommer som i mange hundreår hadde tilhørt bonde-gårdene på Ammerud, Stovner, Furuset og Tveita, fungerte lokalavisen som det reneste imigrasjonskontor. Her fikk man kjennskap til skoler, arbeidsplasser, kommunikasjoner, lag og foreninger. Vi vet også at flere som skulle flytte hit begynte å abonnere på avisen med dette for øye. Som tidligere tiders innvandring til dalen, bl. a. fra Sverige (steinhogggere) og landsbygda  Norge (fabrikkarbeidere), mottok  etterkrigstidens Groruddalen titusener av bolig- og jobbsøkende fra det ganske land. I tillegg flyttet mange ut av de gamle byområdene etter at Vika ble sanert og boligområdene på Grünerløkka, Torshov og Sinsen ble for små.

- Utrolig at det ikke ble alvorlige konflikter, sier redaktør Hjalmar Kielland når han i disse dager tar et tilbakeblikk.

- Det var som om folk tenkte: - La oss se hva vi kan gjøre i fellesskap, sier Kielland.

For egen del vil vi derfor stille spørsmålene: Kanskje akkurat denne innstillingen er en del av årsakene til at så mange av de siste 30-40-års innvandrere gjerne søker til Grorud-dalen - en dal som rett og slett har lang erfaring med innvandring.

Siste nytt i Lokalhistorie

Stolpejakten er i gang

I dagens avis får alle abonnenter årets kart for Stolpejakten.

ANNONSE
Hedret krigshelt

Den første norske hæroffiseren som ble drept under 2. verdenskrig falt på Kalbakken.

 
Kontraktene er signert

I lang tid har Tveten gård vært under oppussing i regi av Kulturetaten. Nå er nye kontrakter signert med frivilligheten og bydelen om aktivitet på gården fremover.

Heltene fra 2007

Alle må begynne et sted.

Groruddalen  på toppen  av Norge

En litt artig nyttårsbetraktning.

 
ANNONSE