Skole med tradisjoner

Hovin skole har røtter over hundre år tilbake i tiden, men dagens skole ble bygget i 1954-55.

Den første Hovind skole lå på Lilleberg under Søndre Hovind gård omtrent der Gilde hadde anlegget sitt i mange år, og skolekretsen som ble opprettet i 1859, omfattet Løren, Hasle, Økern, Bryn og gårdene sønnenfor disse. Også fra Grünerløkka og Torshov kom det elever til Hovind. Barnetallet vokste den gang så raskt at kretsen snart ble sprengt. Dette førte til opprettelse av Ulven skole i 1862.

Den gamle omgangsskolelæreren, Andreas Olsen, fortsatte som lærer på Hovin skole fra starten. Han hadde ingen lærerutdanning, bare såkalt prosteeksamen, som vanlig var. Den bestod kun i at han var overhørt av en prost. Ved skolen var det to lærere som hadde tre klasser hver. En stund var Olsens sønn med og drev skolen, og i noen år var det en med navn Mørk. Andreas Olsen var lærer ved Hovin helt fram til den ble nedlagt i 1893. Da var han 77 år og hadde vært lærer i 57 år! - hvorav 34 år ved Hovin.

Etter dette ble det ikke folkeskole i strøket før en ny skole ble nødvendig i forbindelse med den omfattende boligutbygningen på Etterstad og Valle Hovin etter krigen. Da skoletomten var på bare 17 mål, måtte bygningene bli nokså konsentrerte

Undervisningen ved Hovin skole startet opp 14.februar 1955 - før skoleanlegget var helt ferdig. Sju klasser med 199 elever begynte ved skolen. Skolen var ferdig i 1957 (gymsalen først i 1964) og hadde da 1224 elever fordelt på 43 klasser og 45 lærere.  Senere har barnetallet sunket sterkt. I slutten av 1960 var elevtallet kommet ned i snaut 800, og fra 1967 ble skolen en 1-9 skole. Barnetrinnet ble noe senere avviklet slik at Hovin skole ble en ren ungdomsskole. Dette har skolen forblitt fram til i dag.

Under de store skolenedleggelsesbølgene på slutten av 80-tallet, var Hovin en av skolene som var planlagt nedlagt. Men iherdig jobbing fra alle gode krefter rundt skolen forhindret dette. Høsten 2005 var det ca 280 elever fordelt på 12 grupper. I hovedsak kom elevene fra barnetrinnene på Bryn og Hasle, men det har også vært elever fra Grünerløkka som det også var i "hine hårde dage" ved den første Hovind skole på 1850-tallet- De seneste årene har skolen også hatt elever i mottaksklasser - elever fra hele byen som går sitt første år i norsk skole. Skolen har også de siste årene hatt to byomfattende spesialklasser og har i dag ca 315 elever.

I tillegg til skolens grunnskoledrift har Hovin også huset Voksengymnaset fra 1973 til Fagopplæringsetaten overtok lokalene fra midten av 80-årene. Våren 1999 flyttet Sykehusopplæringen inn i deler av de samme lokaler. Skolen har fra starten og fram til i dag hatt fem rektorer (tidligere het det i perioder henholdsvis overlærere eller styrere):

Nils Vold (1955-1973)
Bjørn Borg (1973-1978)

Olav Broen (1978-1997)

Petter Tyrdal (1997-2007)

Jan Petter Braathen (2007-2010)


FREMTIDSRETTET SKOLE: Da Hovin skole stod ferdig i 1955 var det en fremtidsrettet skole som hadde kommet på plass. - Den var bygget slik en skole skulle se ut, og fungerte slik det burde være. Stor inngang og flott vestibyle. De yngre og eldste adskilt med egne bygg og hver sin store flotte skoleplass. Egne fløyer/bygg for klasser, kontorer og spesialrom. Det kom delegasjoner fra hele verden for å se på den, forteller assisterende rektor Robert Bering. Her viser han frem gjesteboken som bevis på at det kom besøk fra hele Europa, USA og Asia. I bakgrunnen sitter "kontordama" Gunvor Bretting - som siden 1981 har sittet på rektors forkontor og holdt styr på det meste. Hun skulle allerede ha gått av med AFP, men har blitt overtalt til å være med ut skoleåret. - Hun er skolens sjel som vet og kan alt, konstaterer Bering. Ved nyttårsskiftet sluttet markante lærere som Anne Marie Lindblad Jensen som kom til Hovin i 1968, og Tullen Bjørkman som begynte på Hovin i 1971. En annen lærer av edel årgang, Karin Bratbakk takket også for seg, mens Rita Johansen, som startet på Hovin i 1970 ga seg med læreryrket i fjor sommer. Nevnes bør også Marit Brøndbo som legger ned lærergjerningen ved årets skoleslutt.

 

Siste nytt i Lokalhistorie

Heltene fra 2007

Heltene fra 2007

Alle må begynne et sted.

Groruddalen  på toppen  av Norge

Groruddalen på toppen av Norge

En litt artig nyttårsbetraktning.

Annonse: Akers Avis Groruddalen
Avisen og dalen

Avisen og dalen

  • Avis

Det begynner å bli lenge siden. Etpar generasjoner siden, ja, mer enn det. Store deler av landet lå med brukket rygg etter harde krigsår. Nå slikket man sår for å finne en vei videre. Produksjonsutstyr var nedbombet og gått ut på dato, ikke minst i kystområder. Folk så seg om etter arbeid.

 
Kjært barn...

Kjært barn...

  • Lillomarka

Fredsbarn, Ammerud-mann, skogssønn, evig vandrer, lokalhistoriker, markaforfatter, pensjonert forsker og skogforvalter. Kjært barn har mange navn. Det har Helge Haakenstads nyeste beskjeftigelse også.

Ny årbok lanseres

Ny årbok lanseres

  • Lokalhistorie

Groruddalen Historielag kan fra og med i morgen by sin årbok nummer 29 i rekken. Lanseringen foregår på Nordtvet bibliotek.

Klippet snora for <BR>«nye» Drengestua

Klippet snora for
«nye» Drengestua

  • Bydel Stovner

Etter litt forsinkelse er nå siste bygg på Nedre Fossum gård ferdig rehabilitert. Tverrfaglig ressurssenter for barn og familier har allerede flyttet inn.

 
Vil rekonstruere <BR>«skjult» skatt

Vil rekonstruere
«skjult» skatt

I 1795 ble det bygd en mølle i Ellingsrudelva. I dag er det bare ruiner som står igjen. Nå jobber Oslo Elveforum for å historien gjenreist på en eller annen måte.

Siste frist for <BR>påskekrimmen

Siste frist for
påskekrimmen

  • påskekrim 2016

Har du klart å løse gåten om hvem som har tyvlånt sengene på IKEA? Da må du huske å sende inn svaret ditt før fristen går ut.

Klarer du å løse <BR>påskemysteriet?

Klarer du å løse
påskemysteriet?

Noen har sovet i sengene på IKEA Furuset. Brødsmuler ligger igjen på kjøkkenbenkene. Og noen har forsøkt å vaske seg i dusj-utstillingen. Akers Avis Groruddalens krimekspert løper av sted for å finne skurken. Klarer du?

 
– En trussel for Marka

– En trussel for Marka

Selv om aktivitetssoner i Marka ikke lenger har et politisk flertall bak seg, frykter Håvard Pedersen at ballen ikke er lagt helt død.

Vidar ble hedret

Vidar ble hedret

Furuset-ildsjel Vidar Noreng er tildelt Groruddalen Miljøforums hederspris for 2015 – en mann med mange jern i ilden.

Takker for seg

Takker for seg

Etter mange aktive år i styret til Groruddalen Historielag, trekker Jan Arne Tangerud seg nå ut. Men han vil fortsatt jobbe med årbøker og lagets bildedatabase.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!