ANNONSE

Skole med tradisjoner

Hovin skole har røtter over hundre år tilbake i tiden, men dagens skole ble bygget i 1954-55.

Den første Hovind skole lå på Lilleberg under Søndre Hovind gård omtrent der Gilde hadde anlegget sitt i mange år, og skolekretsen som ble opprettet i 1859, omfattet Løren, Hasle, Økern, Bryn og gårdene sønnenfor disse. Også fra Grünerløkka og Torshov kom det elever til Hovind. Barnetallet vokste den gang så raskt at kretsen snart ble sprengt. Dette førte til opprettelse av Ulven skole i 1862.

Den gamle omgangsskolelæreren, Andreas Olsen, fortsatte som lærer på Hovin skole fra starten. Han hadde ingen lærerutdanning, bare såkalt prosteeksamen, som vanlig var. Den bestod kun i at han var overhørt av en prost. Ved skolen var det to lærere som hadde tre klasser hver. En stund var Olsens sønn med og drev skolen, og i noen år var det en med navn Mørk. Andreas Olsen var lærer ved Hovin helt fram til den ble nedlagt i 1893. Da var han 77 år og hadde vært lærer i 57 år! - hvorav 34 år ved Hovin.

Etter dette ble det ikke folkeskole i strøket før en ny skole ble nødvendig i forbindelse med den omfattende boligutbygningen på Etterstad og Valle Hovin etter krigen. Da skoletomten var på bare 17 mål, måtte bygningene bli nokså konsentrerte

Undervisningen ved Hovin skole startet opp 14.februar 1955 - før skoleanlegget var helt ferdig. Sju klasser med 199 elever begynte ved skolen. Skolen var ferdig i 1957 (gymsalen først i 1964) og hadde da 1224 elever fordelt på 43 klasser og 45 lærere.  Senere har barnetallet sunket sterkt. I slutten av 1960 var elevtallet kommet ned i snaut 800, og fra 1967 ble skolen en 1-9 skole. Barnetrinnet ble noe senere avviklet slik at Hovin skole ble en ren ungdomsskole. Dette har skolen forblitt fram til i dag.

Under de store skolenedleggelsesbølgene på slutten av 80-tallet, var Hovin en av skolene som var planlagt nedlagt. Men iherdig jobbing fra alle gode krefter rundt skolen forhindret dette. Høsten 2005 var det ca 280 elever fordelt på 12 grupper. I hovedsak kom elevene fra barnetrinnene på Bryn og Hasle, men det har også vært elever fra Grünerløkka som det også var i "hine hårde dage" ved den første Hovind skole på 1850-tallet- De seneste årene har skolen også hatt elever i mottaksklasser - elever fra hele byen som går sitt første år i norsk skole. Skolen har også de siste årene hatt to byomfattende spesialklasser og har i dag ca 315 elever.

I tillegg til skolens grunnskoledrift har Hovin også huset Voksengymnaset fra 1973 til Fagopplæringsetaten overtok lokalene fra midten av 80-årene. Våren 1999 flyttet Sykehusopplæringen inn i deler av de samme lokaler. Skolen har fra starten og fram til i dag hatt fem rektorer (tidligere het det i perioder henholdsvis overlærere eller styrere):

Nils Vold (1955-1973)

Bjørn Borg (1973-1978)

Olav Broen (1978-1997)

Petter Tyrdal (1997-2007)

Jan Petter Braathen (2007-2010)

FREMTIDSRETTET SKOLE: Da Hovin skole stod ferdig i 1955 var det en fremtidsrettet skole som hadde kommet på plass. - Den var bygget slik en skole skulle se ut, og fungerte slik det burde være. Stor inngang og flott vestibyle. De yngre og eldste adskilt med egne bygg og hver sin store flotte skoleplass. Egne fløyer/bygg for klasser, kontorer og spesialrom. Det kom delegasjoner fra hele verden for å se på den, forteller assisterende rektor Robert Bering. Her viser han frem gjesteboken som bevis på at det kom besøk fra hele Europa, USA og Asia. I bakgrunnen sitter "kontordama" Gunvor Bretting - som siden 1981 har sittet på rektors forkontor og holdt styr på det meste. Hun skulle allerede ha gått av med AFP, men har blitt overtalt til å være med ut skoleåret. - Hun er skolens sjel som vet og kan alt, konstaterer Bering. Ved nyttårsskiftet sluttet markante lærere som Anne Marie Lindblad Jensen som kom til Hovin i 1968, og Tullen Bjørkman som begynte på Hovin i 1971. En annen lærer av edel årgang, Karin Bratbakk takket også for seg, mens Rita Johansen, som startet på Hovin i 1970 ga seg med læreryrket i fjor sommer. Nevnes bør også Marit Brøndbo som legger ned lærergjerningen ved årets skoleslutt.

 

Siste nytt i Lokalhistorie

Stolpejakten er i gang

I dagens avis får alle abonnenter årets kart for Stolpejakten.

ANNONSE
Hedret krigshelt

Den første norske hæroffiseren som ble drept under 2. verdenskrig falt på Kalbakken.

 
Kontraktene er signert

I lang tid har Tveten gård vært under oppussing i regi av Kulturetaten. Nå er nye kontrakter signert med frivilligheten og bydelen om aktivitet på gården fremover.

Heltene fra 2007

Alle må begynne et sted.

Groruddalen  på toppen  av Norge

En litt artig nyttårsbetraktning.

 
ANNONSE