ANNONSE

Høringsuttalelser

2018

2018-04-16 Høringsuttalelse Karihaugveien 22
2018-01-12 Høringsuttalelse. Planprogram Aker sykehusområde

2017

2017-12-05 Høringsuttalelse. Skytebane Lahaug gård
2017-11-02 Høringsuttalelse oppstart av planarbeid – Nedre Rommen.docx
2017-10-27 Brev Stortinget om Statsbudsjettet 2018 Baneløsning Nedre Romerike
2017-10-22 Brev til Bydel Alna Politihøyskolen til Groruddalen
2017-10-01 Høringsuttalelse. KVU Baneløsning Nedre Romerike
2017-09-02 Planprogram Haugerud-Trosterud
2017-08-25 Bjerke travbane med naboområder
2017-07-08 Høringsuttalelse. Selma Ellingsens vei 15 mfl ved Økern
2017-06-30 Kommuneplan Oslo Samfunnsdelen
2017-06-18 Høringsuttalelse Planprogram m/VPOR Rødtvet
2017-06-14 Høringsuttalelse Østre Aker vei 29
2017-06-13 Høringsuttalelse Østre Aker vei 90
2017-06-02 Høringsuttalelse Økern torgvei 6 (dtb)
2017-05-31 Høringsuttalelse Økernveien 94 mfl
2017-05-07 Stortinget Nasjonal Transportplan - innspill
2017-02-15 Stortinget. Eierseksjonsloven
2017-01-18 Høringsuttalelse E6 - Manglerudprosjektet

2016

2016-12-30 Refleksjoner i Akers Avis Groruddalen - Groruddalen Miljøforum
2016-11-25 Debattinnlegg om Oslopakke 3 i Akers Avis Groruddalen
2016-11-11 Høringsuttalelse. KVU-Årvolldammen 2016
2016-10-05 Byrådet Tverrgående t-baneforbindelse i Groruddalen
2016-09-15 Høringsuttalelse Planprogram for Nedre Rommen
2016-09-12 Høringsuttalelse VPOR for Haraldrud
2016-08-01 Sykehjem i Gransdalen. Detaljregulering. Arkitektfirma
2016-07-08 Uttalelse om detaljregulering av Ammerudveien 20 og 22
2016-07-03 Ringnesveien 50 til natur- og friområde
2016-07-01 Samferdselsdept om Nasjonal transportplan 2018-2029
2016-06-23 Uttalelse om Oslopakke 3 Til byrådet og Akershus fylkeskommune
2016-06-16 Høringsuttalelse om ny gang- og sykkelbru over Østre Aker vei ved Linderud
2016-06-14 Høringsuttalelse Årvollveien 15
2016-06-11 Høringsuttalelse Vollebekkveien 2B
2016-05-13 Høringsuttalelse. Planprogram for Grorud sentrum
2016-04-27 Høringsuttalelse KVU Oslo-Navet til Jernbaneverket
2016-03-17 Høringsuttalelse Hovinbyen Strategisk plan
2016-03-14 PBE Høringsuttalelse om Lindeberg
2016-02-21 PBE Høringsuttalelse detaljregulering Linderud leir
2016-01-25 Huken Klage til Miljødir via fylkesmannen
2016-01-13 Bymiljøetaten turveistrategi

2015

2015-09-25 Høringsuttalelse E6-Manglerudprosjektet_Statens vegvesen
2015-07-07 Høringsuttalelse Lørenskog Vinterpark - off ettersyn
2015-06-29 Høringsuttalelse Karihaugveien 22
2015-06-15 Høringsuttalelse VPOR Stovner-Rommen
2015-05-04 Høringsuttalelse Kalbakkveien 6-8
2015-04-17 Reguleringsplan Ødegården Lørenskog
2015-02-22 Høringsuttalelse. Lindeberg - erstatning friområde
2015-02-27 Høringsuttalelse. Regional plan for areal og transport
2015-02-09 Høringsuttalelse. Brobekkveien 52-64 Vollebekk
2015-02-08 Høringsuttalelse. Off. ettersyn Per Krohgs vei 2
2015-02-05 Høringsuttalelse. Til Fylkesmannen om Huken
2015-02-05 Høringsuttalelse Hovinbyen
2015-01-29 Høringsuttalelse Persveien 25 mfl
2015-01-07 Byråd-Miljø-Samferdsel_Tungtrafikkskilting

2014

2014-10-02 Høringsuttalelse om biblioteksmeldingen
2014-10-02 Høringsuttalelse Planprogram Haraldrud
2014-09-28 Høringsuttalelse Lørenskogs kommuneplan
2014-11-10 Ammerudveien 105
2014-11-18 Høringsuttalelse Sletteløkka 44
2014-08-22 Ishall Ødegården
2014-07-11 Rødtvet barnehage
2014-07-05 Lutvann leir
2014-06-30 Trondheimsveien 387
2014-06-20 Østre Aker vei 100 og Veitvetveien 23
2014-05-30 Kommuneplanen Oslo mot 2030
2014-05-22 Byutviklingskomiteen - e-post om turvei
2014-05-22 Bussdepot Lørenskog
2014-05-19 Ravnkollen. Avisinnlegg
2014-05-19 PBE Planforslag for Lillomarka Arena
2014-05-05 VPOR Vollebekk
2014-05-05 VPOR for Løren og Økern
2014-04-19 Posten-Brings godssenter på Alnabru
2014-04-18 Sykehjem Ellingsrud - Byutviklingskomiteen
2014-04-03 Lørenskog Vinterpark
2014-03-12 Haraldrud Kommentarer til Miljødirektoratet
2014-03-05 Oppstart Per Kroghs vei 2
2014-02-24 Lørenfaret 1-3
2014-02-21 Postens godssenter_Brev til PBE om trailerparkering
2014-02-13 Nettplan Stor-Oslo_Brev til OED
2014-01-31 Haraldrud_Brev til Miljødirektoratet
2014-01-05 Oppstart Linderud Leir

2013

2013-11-03 Tungtransportplan
2013-10-23 PBE Oppstart planprogram Nedre Rommen
2013-06-30 Høringsuttalelse Lørenfaret 1-3
2013-06-11 Høringsuttalelse Prinsipplan Kjelsrud
2013-05-21 Høringsuttalelse_Ulvenområdet

ANNONSE