ANNONSE

Derfor graves det «over alt» i dalen

Derfor graves det «over alt» i dalen

 

Gravingen som foregår mange steder har ført til stor frustrasjon blant trafikanter og andre berørte. Men snart sirkulerer det mer miljøvennlig varme i store deler av dalen.

Tekst:

Publisert:

 

Som mange har følt på kroppen de siste månedene, foregår det mye graving i Groruddalen for tiden. Ammerudveien og Grorudveien har ikke vært seg selv på en stund, og nylig ble Garver Ytteborgsvei på Haugenstua forholdsvis ufremkommelig. Det samme har man opplevd i Nordtvetveien.

Men det er en mening med det hele - gravingen har et mål: Miljøvennlig fjernvarme til Groruddalen i regi av Hafslund Fjernvarme.

 

Ulike energikilder

Norsk Fjernvarme er en interesseorganisasjon for fjernvarmebransjen. De gir en kort og konsis innføring i hva denne typen varme egentlig er:

Et fjernvarmeanlegg er i praksis et sentralvarmeannlegg som forsyner en bydel eller flere bygg med energi til varmt tappevann og oppvarming. Anlegget benytter ulike energikilder, alt fra spillvarme, avfallsforbrenning, varmepumper, bioenergi og gass til oppvarming av vann. Vannet distribueres til næringsbygg, offentlige bygg og boliger gjennom isolerte rør, og har et gjennomsnittlig varmetap på kun fem prosent.

Varmen må altså distribueres, og det er derfor det nå graves  ned rør  blant annet i Ammerudveien, Grorudveien og Garver Ytterborgs vei.

 

Reduserer oljeforbruket

Ifølge Hafslund fører fjernvarmevirksomheten i Oslo til en årlig reduksjon i oljeforbruket på cirka 50 millioner liter pr. år. Dermed er dette et viktig bidrag til å redusere luftforurensningene i Oslo.

Hafslunds storstilte utbygging av fjernvarmenettet omfatter Oslo og områdene utover mot Jessheim og Gardermoen.

I dag produserer og distribuerer Hafslund Fjernvarme nær 1,4 TWh i Osloregionen. Noe som tilsvarer oppvarmingsbehovet til cirka 140.000 boenheter. Målet til Hafslund å kunne bygge ut til i overkant av 2 TWh.

- Vi regner med at denne økningen vil kunne realiseres i dagens marked selv om dette vil ta en del år, forteller informasjonssjef Truls E. Jemtland i Hafslund Produksjon og Varme.

 

Større potensial

Men dersom rammebetingelsene styrkes er potensialet for fjern-varme i Oslo opp mot 3 TWh.

- Hva slags rammebetingelser er det snakk om?

- Det er først og fremst et behov for støtteordninger for å konvertere bygningers varmeanlegg til fjernvarme, forteller Jemtland.

- Skal man i tillegg knytte til ytterligere 1 TWh for å nå 3 TWh må eksisterende bygg som i dag har elektriske panelovner konverteres til vannbåren varme. Dette er i dag for kostbart til at det lønner seg for kunden. Eventuell økning i energiprisen i fremtiden eller støtteordning for å konvertere bygningers varmeanlegg til vannbåren varme vil kunne utløse deler av eller hele dette tilleggspotensialet for fjernvarme, forteller han.

 

Miljøforumet er positive

Fjernvarme blir sett på som miljøvennlig energi, og Grorud-dalen Miljøforum er positive til tiltaket Hafslund holder på med.

- Når det gjelder fjernvarme ser vi det som et positivt tiltak, når vårt resirkulerte avfall kan gi energi, forteller leder Jan Lillejord i miljøforumet.

Angående brenningen som foregår på Haraldrud er han litt mer skeptisk med tanke på rensingen. Haraldrud Varmesentral er ett av stedene vannet blir varmet opp før det distribueres.

Denne sentralen utnytter blant annet spillvarme fra Energigjenvinningsetatens avfallsforbrenningsanlegg.

Men Lillejord legger til grunn at rensingen av brenningen er optimal og bedre enn minstekravene for utslipp.

- Om dette kan være med på å bedre luftkvaliteten i deler av dalen, for vi leve med at veiene er smale en stund. Vi regner med at dette er til det bedre, forteller han.

 

 

Her graves det

Ammerud - Nordtvet

Det bygges overføringsledning for fjernvarme til Ammerud Varmesentral. Det graves og legges fjernvarmerør fra nederst i Ammerudveien opp til Ammerud Varmesentral i Ammerudveien 48.

Andre veien mot Nordtvet. Fra nederst i Ammerudveien, under Trondheimsveien, videre ned langs deler av Karl Flods vei, gjennom Flaengrenda, til eksisterende fjernvarmenett i Nordtvetveien, hvor gravingen nylig ble avsluttet.

 

Nordtvet - Haugenstua

Fra Nordtvet graves det fra Gårdsveien, videre ned langs Gangstuveien og Grorudveien, boring under Østre Aker vei. Deretter langs Jernkroken og Garver Ytteborgs vei fram til Tokerud Varmesentral. Dette prosjektet inkluderer bygging av overføringsledning for fjernvarme til Tokerud Varmesentral på Haugenstua, samt levering av fjernvarme til kunder langs denne traseen.

 

Alna - Alfaset

Hafslund Fjernvarme la i 2009/2010 fjernvarmeledning fra Brobekkveien 87 og til sammenkobling med eksisterende ledning i Alfasetveien, like ved krysset Alfasetveien/Arvesetveien. Asfal-tering og istandsettingsarbeider her er utsatt til våren 2011.

Siste nytt i Motor

Nå skal Per <BR>også selge elsykler

Per Rønning er et kjent fjes for mange bilinteresserte i Groruddalen, nå skal mannen bak Pers bil også satse på elsykler.

ANNONSE
Ruter gjør om rutene

Fra og med søndag 2. april kjører t-banen med tidligere avganger om morgenen og flere bussruter i Groruddalen får flere avganger, noe som gleder byrådsleder Raymond Johansen. Linje 22 mot Ellingsrudåsen blir derimot historie.

 
Skuffet over trikke-nei

Flertallet stemte ned forslaget fra SV i Stortinget om finansiering av en trikkeløsning til Tonsenhagen. SV kaller det hele et politisk svik.

Lader opp til ny støtteordning

Venstre, Høyre og KrF fremmer et privatforslag om å legge bedre til rette for elbil-lading i sameier og borettslag. De foreslår en støtteordning og rådgivingstjeneste - og mener det haster å få på plass et vedtak.

Dro med seg stolpa

En brøytetraktor på oppdrag fra kommunen rev torsdag formiddag ned en lyktestolpe i Professor Birkelands vei på Furuset, og skapte med det et lite trafikkaos.

 
ANNONSE