ANNONSE

Forbered deg på trafikkaos

Forbered deg på trafikkaos

 

Viktige veiprosjekter i Groruddalen står nok en gang i fare for å bli skjøvet ut i tid eller aldri bli realisert. E6-lokk er helt ute i en rapport om Oslopakke 3 - og fremtiden ser heller ikke lys ut for Fossumdiagonalen og t-bane til Ahus.

Tekst:

Publisert:

- Hvorfor skal prosjektene i Groruddalen hele tiden nedprioriteres, og skyves vekk, spør Dag Tveit Bråten, som er nestleder i Groruddalen Miljøforum.

Det kan rett og slett virke som at Oslopakke 3 ikke evner å løse trafikkutfordringene i Groruddalen.

Rapporten «Grunnlag for langsiktige prioriteringer Oslopakke 3» er ikke spesielt positiv med tanke på de store, viktige veiprosjektene som har vært planlagt i Groruddalen.

Fossumdiagonalen er i faresonen, og kan i følge rapporten, prioriteres om Oslopakke 3 får mer penger - og man prioriterer vei over bane. På den andre siden er også t-baneforlengelse til Ahus i fare. Den prioriteres kun om man prioriterer bane før vei. Det kan altså leses dithen at Fossumdiagonalen kommer dersom t-bane til Ahus ikke kommer - eller motsatt.

 

Lokket over E6

Ennå verre ser det ut for E6-lokket, som ikke er prioritert i det hele tatt. I stedet foreslås det av å sette av en pott til å redusere barrierer på E6 og andre trafikkårer i Groruddalen. «Aktuelle tiltak er broer eller korte lokk, støyskjermer og beplantning,» står det i rapporten.

Rapporten inneholder en faglig analyse av prosjektene. Likevel er det fortsatt politikerne som skal bestemme hvilke prosjekter som skal prioriteres.

- Skal det komme byutvikling i dalbunnen og den nedre delen av Groruddalen, så må det gjøres noe i forhold til trafikkforurensingen. Det må også frigjøres arealer i sentrale deler av dalen, sier Tveit Bråten.

 

Totalt stopp

- Hvordan tror du det er i Groruddalen dersom det ikke gjøres noe?

- Da blir det totalt stopp, og det blir ulevelig både for de som bor her, og de som skal kjøre fram og tilbake til jobb hver dag, sier han.

Bråten er dessuten klar på at det også må satses på å få pendlerne til å la bilen stå.

- Det er viktig at det utvikles kollektivtransport, men da må det gjøres slik at kollektivtransport blir et reelt alternativ, sier han.

 

Oslopakke 3 hviler på et skjørt politisk forlik. Å tukle med enkeltprosjektene kan bety at hele prosjektet kan forvitre. Likevel må noe gjøres, siden pengene i Oslopakke 3 er brukt opp.

Oslopakke 3 finansieres av Oslo og Akershus, statlige bidrag og bomringen. Sannsynligvis må du ut med mer kroner i bomringer. Det blir spennende å se hva politikerne kommer fram til.

E6-lokket har vært Arbeiderpartiets prestisjeprosjekt i Groruddalen - etter at de lanserte ideen i 2004. I følge rapporten ser det altså mørkt ut for dette, men spørsmålet er om Ap-politikerne kan gi slipp på det prosjektet i forhandlingene.

Det har ikke lykkes å få kommentar fra leder i Oslo Ap, Jan Bøhler, torsdag. Hans partikollega Anders Røberg-Larsen sier imidlertid følgende:

- Dersom man skal nedprioritere prosjektene i Groruddalen nå, burde man ha hatt en bred politisk debatt om dette først. Alle partier har vært enige om å prioritere disse prosjektene. Slik jeg ser det i dag, er det lite som kan tilsi at det er politisk flertall for en slik omprioritering. 

 

- Prioriterte prosjekt

- Hvor viktig er det å finne løsning på samferdselsproblemene i Groruddalen?

- Ap har vært opptatt av at vi må få en løsning på både E6 og Trondheimsveien for å være med på Oslopakke 3, sier Røberg-Larsen, som videre sier at det er for tidlig å spå utfallet av forhandlingene:

- Både Trondheimsveien og E6 er to av Aps viktigste saker i forhandlingene, sammen med økt satsing på kollektivtrafikk. Det er våre prioriterte tiltak.

Selv spår han at det blir viktig å holde fast på enigheten fra 2006.

- Den store diskusjonen blir finansiering og hvordan vi kan fullføre prosjektene, tror Røberg-Larsen.

 

Behov for diskusjon

Samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V) sier at rapporten er et grunnlag og et utgangspunkt for møtene som nå pågår i styringsgruppa i Oslopakke 3. Han regner med at arbeidet kommer til å pågå til ut i mars.

- Parallelt har vi kontakt med alle de politiske partiene i både Oslo og Akershus, sier Elvestuen.

Det er derfor vanskelig for ham å kommentere enkeltprosjekter.

Byråden mener en av utfordringene i arbeidet er at prosessen er relativt lukket.

- Denne lukketheten er et dilemma, sett opp mot behovet for diskusjoner. Slik at både du og andre kan vite hva diskusjonen er, sier Elvestuen, som beskriver arbeidet som både vanskelig og viktig.

 

Siste nytt i Motor

Nå skal Per <BR>også selge elsykler

Per Rønning er et kjent fjes for mange bilinteresserte i Groruddalen, nå skal mannen bak Pers bil også satse på elsykler.

ANNONSE
Ruter gjør om rutene

Fra og med søndag 2. april kjører t-banen med tidligere avganger om morgenen og flere bussruter i Groruddalen får flere avganger, noe som gleder byrådsleder Raymond Johansen. Linje 22 mot Ellingsrudåsen blir derimot historie.

 
Skuffet over trikke-nei

Flertallet stemte ned forslaget fra SV i Stortinget om finansiering av en trikkeløsning til Tonsenhagen. SV kaller det hele et politisk svik.

Lader opp til ny støtteordning

Venstre, Høyre og KrF fremmer et privatforslag om å legge bedre til rette for elbil-lading i sameier og borettslag. De foreslår en støtteordning og rådgivingstjeneste - og mener det haster å få på plass et vedtak.

Dro med seg stolpa

En brøytetraktor på oppdrag fra kommunen rev torsdag formiddag ned en lyktestolpe i Professor Birkelands vei på Furuset, og skapte med det et lite trafikkaos.

 
ANNONSE