ANNONSE

Kan bli mer trafikk på veiene

Kan bli mer trafikk på veiene

 

Det er ikke sikkert helikopterstøy er den eneste ulempen med et beredskapssenter på Nyland. Du kan også forvente deg økt trafikk på veinettet.

Tekst:

Publisert:

Godstransportører og fagbevegelsen frykter nemlig mer trafikk på veiene når regjeringen velger å gi tommelen opp for etableringen av politiets nye beredskapssenter med helikopterbase på Nyland.

 

Regjeringens valg av tomt til politiets nye beredskapssenter motstand hos både LO og transportører på Alnabruterminalen.

 

- I går sendte samferdselsministeren brev til NSB og Jernbaneverket, hvor det ble gitt beskjed om at den aktuelle tomten på Alna i Groruddalen skal stilles til disposisjon til dette formålet. Tomten eies i dag av NSBs eiendomsselskap, ROM-eiendom. Og vi vil foreslå å bevilge penger i neste års statsbudsjett til  prosjektering av dette senteret, opplyste Stoltenberg i sin redegjørelse til Stortinget på tirsdag.

 

Det er ikke musikk i ørene til de som jobber med godstransport.

 

 

Informasjonssjef Einar Spurkeland i Schenker AS mener det ikke er plass til både et beredskapssenter med helikopterbase og en større Alnabruterminal.

 

- Terminalkapasiteten er allerede sprengt. Det er for liten plass til å flytte gods fra vei til bane, sier Spurkeland, og fortsetter:

 

- Dette vil føre til mer trafikk i nærområdet rundt Alnabru. De som har klaget på at det er mye trafikk nå, vil nok merke hva mye trafikk virkelig er når helikopterbasen og beredskapssenteret er på plass. Helikoptertrafikken vil også medføre økt støy i Groruddalen.

 

Han påpeker at det vil bli vanskelig å flytte gods fra vei til bane - dersom beredskapssenteret lokaliseres ved terminalen, som egentlig trenger større områder enn i dag.

 

 

Spurkeland frykter også at dette skyver moderniseringen av Alnabruterminalen ut i tid. Han mener oppgraderingen av Alnabruterminalen bør skje nå og ikke utsettes til etter at beredskapssenter og helikopterbase er bygget.

 

- Vi er redd for at man vil avvente moderniseringen av jernbaneterminalen inntil beredskapssentret har funnet sin plass.

 

Et annet resultat er at vi risikerer også at det bygges opp mindre terminaler i og rundt Oslo, sier han.

Det betyr ikke nødvendigvis at det blir mindre trafikk rundt Alnabruterminalen, siden det godset som skal lastes over på tog fortsatt må innom terminalen.

 

Han påpeker at det kun er plasseringen, og ikke selve beredskapssenteret de reagerer på, og mener det bør vurderes andre steder i Osloområdet for et slikt senter.  

 

- Det kunne for eksempel ligget på Fornebu, sier Spurkeland.

 

 

 

LO i Oslo frykter også at et beredskapssenter vil spise av arealet terminalen skulle vokse seg inn i.

 

- Vi synes det er helt ok at det blir etablert et slikt senter, men vi frykter det kommer til å ta områder fra Alnabruterminalen, sier Roy Pedersen, leder i LO i Oslo, som også har fått støtte av LO sentralt.

 

- Vårt hovedanliggende er at vi ønsker mer gods over fra vei til bane. Skal vi klare det må terminalen videreutvikles, sier Pedersen.

 

Et beredskapssenter like nord for dagens terminal, mener han altså vil stikke kjepper i hjulene for å få til en slik utvikling.

 

Han trekker også fram at man foreløpig vet lite om hva slags støy en slik helikopterbase vil generere. LO i Oslo har jobbet med å få ut rapporten om hvor stor plage dette vil være, men har foreløpig ikke fått tilgang til disse.

Som alternativ til Alnabru har de pekt på Lahaugmoen.

 

 

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Norsk Jernbaneforbund (NJF) har sendt et brev til samferdselsministeren der de utrykker sin bekymring over en slik etablering.

 

«Helt siden 2001, har det vært arbeidet med planene om å bygge ut en framtidsrettet godsterminal på Alnabru som kan være i stand til å håndtere en kraftig økning av transport av gods på bane. En slik terminal er helt nødvendig hvis regjeringen skal nå sin klart utrykte målsetting om å få en større andel av innenlands godstransport over fra veg til bane,» skriver de to forbundslederne Roger Hansen og Kjell Atle Brunborg i brevet til samferdselsministeren.

 

I brevet spør de også om hvilke konsekvenser lokaliseringen av politiets base vil få for terminalen, hvilke konsekvenser dette får for fremdriften i planarbeidet for terminalen, og om det er vurdert alternative lokaliseringer.

 

 

Det har vært arbeidet med planer for utbygging og modernisering av Alnabruterminalen i mange år. Ved flere anledninger har også representanter for regjeringen besøkt terminalen, siden det i 2009 i Nasjonal Transportplan ble stadfestet at det skal satses på å få mer godstransport over på jernbane.

 

Siden har dette arbeidet stoppet opp, og prislappen har steget betydelig.

 

Jernbaneverket forsikrer at en dobling av godstrafikken fortsatt er mulig - selv med et beredskapssenter i området, men at det ikke vil være mulig å tredoble godstrafikken på skinner.

 

Siste nytt i Motor

Nå skal Per <BR>også selge elsykler

Per Rønning er et kjent fjes for mange bilinteresserte i Groruddalen, nå skal mannen bak Pers bil også satse på elsykler.

ANNONSE
Ruter gjør om rutene

Fra og med søndag 2. april kjører t-banen med tidligere avganger om morgenen og flere bussruter i Groruddalen får flere avganger, noe som gleder byrådsleder Raymond Johansen. Linje 22 mot Ellingsrudåsen blir derimot historie.

 
Skuffet over trikke-nei

Flertallet stemte ned forslaget fra SV i Stortinget om finansiering av en trikkeløsning til Tonsenhagen. SV kaller det hele et politisk svik.

Lader opp til ny støtteordning

Venstre, Høyre og KrF fremmer et privatforslag om å legge bedre til rette for elbil-lading i sameier og borettslag. De foreslår en støtteordning og rådgivingstjeneste - og mener det haster å få på plass et vedtak.

Dro med seg stolpa

En brøytetraktor på oppdrag fra kommunen rev torsdag formiddag ned en lyktestolpe i Professor Birkelands vei på Furuset, og skapte med det et lite trafikkaos.

 
ANNONSE