ANNONSE

Sykkelfelt mot Helsfyr

Sykkelfelt mot Helsfyr

NY SYKKELVEI: En sykkelvei lik denne løsningen er nå påstartet fra Haugerudveien og 2 kilometer ned mot Ole Deviks vei. Siste etappe i prosjektet vil ta for seg en 1,5 kilometer lang strekning fra Ole Deviks vei og ned til Helsfyr (Foto: Bymiljøetaten).

Andre ledd i sykkelruten fra Trosterud og helt ned til Helsfyr er nå i full gang.

I september startet byggingen av en to kilometer lang sykkelvei med fortau og kollektivfelt fra Haugerudveien til Ole Deviks vei. Ruten ferdigstilles høsten 2016.

Den første delen av ruten, som tilsvarer 1,4 kilometer fra Trosterud til Haugerudveien, ble anlagt i 2011. Dette prosjektet blir en videreføring av noe som totalt sett er en sammenhengende strekning fra Trosterud og helt ned til Helsfyr – som totalt tilsvarer 4,9 kilometer sykkelveifelt.

Den tredje og siste parsellen langs «sykkelrute Tvetenveien» vil påstartes etter at andre ledd i prosjektet er ferdig – og vil strekke seg over 1,5 kilometer fra Ole Deviks vei via Østensjøveien og Grenseveien til Helsfyr.

Trafikkbelastet

Prosjektet går ut på å bygge sykkelvei med fortau, samtidig som det anlegges kollektivfelt på store deler av strekningen. Det legges til rette for økt sykkel- og gangtrafikk internt for områdene Tveita, Haugerud og Trosterud, og for arbeidsreiser mellom disse store boligområdene og arbeidsplassene på Bryn, Helsfyr og i sentrum.

Tvetenveien knytter Trosterud, Haugerud og Tveita til Bryn, Helsfyr, Ring 3, Grenseveien og Strømsveien, og har høy trafikkbelastning. Dagens tilbud til gående og syklende begrenser seg til smale og nedslitte fortau, og veien har et solid preg av motorvei som ikke inviterer til gange og sykling.

Hvor vil du sykle i Oslo?

Statens vegvesen og Oslo kommune videreutvikler sykkelveinettet i Oslo. Derfor vil de vite hvilke strekninger du sykler i dag, og hvilke du ville syklet hvis det hadde vært bedre tilrettelagt.

Si din mening her.

Siste nytt i Motor

Nå skal Per <BR>også selge elsykler

Per Rønning er et kjent fjes for mange bilinteresserte i Groruddalen, nå skal mannen bak Pers bil også satse på elsykler.

ANNONSE
Ruter gjør om rutene

Fra og med søndag 2. april kjører t-banen med tidligere avganger om morgenen og flere bussruter i Groruddalen får flere avganger, noe som gleder byrådsleder Raymond Johansen. Linje 22 mot Ellingsrudåsen blir derimot historie.

 
Skuffet over trikke-nei

Flertallet stemte ned forslaget fra SV i Stortinget om finansiering av en trikkeløsning til Tonsenhagen. SV kaller det hele et politisk svik.

Lader opp til ny støtteordning

Venstre, Høyre og KrF fremmer et privatforslag om å legge bedre til rette for elbil-lading i sameier og borettslag. De foreslår en støtteordning og rådgivingstjeneste - og mener det haster å få på plass et vedtak.

Dro med seg stolpa

En brøytetraktor på oppdrag fra kommunen rev torsdag formiddag ned en lyktestolpe i Professor Birkelands vei på Furuset, og skapte med det et lite trafikkaos.

 
ANNONSE