ANNONSE

Tungtransportnettet tar form

Tungtransportnettet tar form

 

En tungtransportplan for Groruddalen har vært ønsket i over 30 år. Nå er en slik plan i ferd med å ta form.

Tekst:

Publisert:

Statens vegvesen og Oslo kommune har sammen utarbeidet en rapport med forslag til tungtransportnett for Groruddalen.

Forslaget inneholder tiltak som skal løse mange av problemene tungtrafikken i Groruddalen medfører. Det skal redusere miljøproblemene for beboerne, gi bedre arbeidsmiljø for sjåførene og gi næringslivet bedre transportløsninger.

Rapporten er svar på et bystyrevedtak fra 2006 angående Helhetlig Utviklingsplan for Groruddalen, som bestemte at det skal utarbeides et tungtransportnett for Groruddalen, som skal kunne benyttes som nasjonalt pilotprosjekt.

Anbefalte kjøreruter

Rapporten konkluderer med at hovedveinettet i dalen er mangelfullt, men at det vil bedres når den planlagte Fossumdiagonalen, som etter planen påbegynnes i 2014, er på plass. I mellomtiden foreslår rapporten en rekke tiltak som skal gi et ønsket kjøremønster i dagens veinett.

Hovedtiltaket er et nett med anbefalte kjøreruter (se kart). Disse skal gjøres kjent for sjåførene bl.a. gjennom skilting. Dette skal befeste hovedtrekket i dagens kjøremønster, men skjerme enkelte boligområder.

De anbefalte kjørerutene skal underbygges av flere andre tiltak for å oppnå ønsket effekt. Et av dem er forbudskilting i utvalgte veier i boligområder(se kart), for å skjerme disse. Skiltingen vil kunne omfatte bl.a. lengde- eller vektbegrensning og forbud mot lastebiler om natta, og kan håndheves ved hjelp av for eksempel fotobokser og fysiske tiltak.

Det anbefales å senke fartsgrensen på Trondheimsveien fra 80 til 60 km/t, med automatisk fartskontroll. Det skal gi en støyreduksjon som det erkjennes at man ikke kan oppnå bare ved å flytte om på trafikken, heter det i rapporten.

Det er ikke foreslått noe konkret om hvileplasser for tungtransportsjåfører, men at det skal settes i gang en planprosess for dette sammen med næringsliv og interesseorganisasjoner.

Tungtrafikk i kollektivfelt

På lengre sikt er det foreslått forsøk med å gjøre et eller flere av dagens kollektivfelt om til sambruksfelt hvor også lastebiler kan kjøre, for å unngå at de blir stående i kø. Det påpekes at dette kan motivere til å bruke de anbefalte kjørerutene, og at sambruksfelt både gjør transport billigere for næringslivet, og reduserer utslippene fra varetransport.

Det foreslås også en hovedadkomst til Alnabru-terminalen fra sør, i tillegg til dagens via Nedre Kalbakkvei/Alfasetveien. For å hindre at sjåfører kjører feil og dermed unødvendig belaster veiene rundt, skal det gis bedre informasjon om veiene inn til terminalen, både i form av skilting og oppdatering av databasen for GPS.

På lang sikt foreslår rapporten å gi Fossumdiagonalen økt prioritet, og å regulere kjøring med store biler i boligområder ved egen forskrift.

Har ventet i 20 år

Prosjektet som ledet fram til rapporten ble ledet av en faggruppe med representanter fra Statens vegvesen, Samferdselsetaten,

Plan- og bygningsetaten, Plankontoret for Groruddalen, byrådsavdelingen for miljø og samferdsel og Oslo politidisktrikt.

Med i prosessen var en referansegruppe med representanter for berørte grupper. Blant dem var Dag Tveit Bråthen for Groruddalen Miljøforum. Miljøforumet tok sterkt til orde for en tungtransportplan på slutten av 80-tallet, og en slik plan for Oslo ble flere ganger utredet, men senest i 1997 ble det konkludert med at et påbudt nett ikke ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Tveit Bråthen sier seg fornøyd med utfallet av arbeidet.

- Dette er det beste vi kan få til ut fra de forutsetningene som foreligger nå, i påvente av Fossumdiagonalen, sier han.

Siste nytt i Motor

Nå skal Per <BR>også selge elsykler

Per Rønning er et kjent fjes for mange bilinteresserte i Groruddalen, nå skal mannen bak Pers bil også satse på elsykler.

ANNONSE
Ruter gjør om rutene

Fra og med søndag 2. april kjører t-banen med tidligere avganger om morgenen og flere bussruter i Groruddalen får flere avganger, noe som gleder byrådsleder Raymond Johansen. Linje 22 mot Ellingsrudåsen blir derimot historie.

 
Skuffet over trikke-nei

Flertallet stemte ned forslaget fra SV i Stortinget om finansiering av en trikkeløsning til Tonsenhagen. SV kaller det hele et politisk svik.

Lader opp til ny støtteordning

Venstre, Høyre og KrF fremmer et privatforslag om å legge bedre til rette for elbil-lading i sameier og borettslag. De foreslår en støtteordning og rådgivingstjeneste - og mener det haster å få på plass et vedtak.

Dro med seg stolpa

En brøytetraktor på oppdrag fra kommunen rev torsdag formiddag ned en lyktestolpe i Professor Birkelands vei på Furuset, og skapte med det et lite trafikkaos.

 
ANNONSE