ANNONSE

Vil ha innfartsparkeringer for å ta unna den økende Oslo-køen

Vil ha innfartsparkeringer for å ta unna den økende Oslo-køen

 

Daglig står titusenvis av bilister fra Akershus i kø i Oslo. Nå tar NAF til orde for en betydelig og strategisk utbygging av innfartsparkeringer for å ta unna køen.

Tekst:

Publisert:

-  Vi har veldig tro på innfartsparkeringsplasser, men det er viktig med flere tyngre tiltak som drar i samme retning. Å få på plass Intercity-tog og ny tunnel i Oslo er en forutsetning for å øke flyten på veiene, sier Christer Tonheim som er samfunnsøkonom i NAF.

Alle prognoser tilsier at vi står overfor en enorm befolkningsvekst på Østlandet. Det betyr også flere biler på veien, og ifølge Tonheim kan vi vente oss en betydelig økning av antall trafikanter i Oslo og Akershus.

-  Fram til 2050 vil veksten av biler i Akershus være på 47 porsent, mens den i Oslo vil være på rundt 64 prosent. I tillegg er det ventet at tungtransporttrafikken vil øke med henholdsvis 84 og 89 prosent i de to fylkene. De røde varsellampene lyser, og vi må handle nå, mener samfunnsøkonomen.

De fleste som står i kø langs hovedårene i Oslo kommer fra Akershus. Tonheim mener innfartsparkering er en viktig del av løsningen.

Raskt og enkelt

Tanken er at parkeringsplassene skal ligge på steder der store folkemengder reiser forbi hver eneste dag. Tonheim mener dessuten det er viktig at innfartsparkeringene ligger ved motorveienes påkjøringsfelt.

Når folk har satt fra seg bilen, skal de fraktes inn til knutepunkter i sentrum med buss.  

-  Nå må vi få på plass egne kollektivfelt for buss som går direkte fra innfartsparkeringene til viktige knutepunkt i Oslo. Da vil folk slippe køen og det blir naturlig å velge innfartsparkering.

 -  Samtidig får vi stor konsentrasjon av reisende på få steder. Da blir det billigere å frakte dem kollektivt og mer effektivt for trafikantene. Frekvensen går opp og reisetiden fortere.

Planen er at det skal være flere innfartsparkeringer langs alle hovedårer inn til Oslo.

-  Når man møter køen, skal man fremdeles ha mulighet til å ombestemme seg og velge innfartsparkering. Om du havner i kø i dag, er det ingen måte å slippe unna uansett.  

Med moderne skilt skal bilistene opplyses om hvor mange minutter det vil ta å stå i kø og hvor mange minutter det vil ta å velge buss fra en innfartsparkering.

 

Tid er nøkkelen 

Christer Tonheim og NAF er hellig overbevist om at tid er nøkkelen for bilistene.  

-  Det er mange faktorer som spiller inn, men hvis folk kan spare tid vil de velge innfartsparkeringer og reise kollektivt fremfor å stå i kø.  

Ifølge tall fra Transportøkonomisk Institutt bruker bilpendlere i Akershus i gjennomsnitt 32 minutter til arbeidsplassen i Oslo. Hvis de samme skulle reist kollektivt ville de ha brukt rundt 60 minutter til jobb.  

-  Dermed taper de én time om dagen når de velger å reise kollektivt, og da blir det lite hensiktsmessig å la bilen stå.  

Folk som pendler kollektivt fra Akershus til arbeidsstedet i Oslo bruker i gjennomsnitt 45 minutter. Dersom de samme pendlerne skulle brukt bil, ville det ha tatt 39 minutter.  

- Vi må gjøre det lønnsomt å velge kollektivt. Hvis ikke vil det bli utrolig lange køer, sier Tonheim.  

Folk som har mindre enn 1.5 kilometer til arbeidsstedet er ikke tatt med i statistikken til TØI.  

Gratis parkering 

Tonheim forteller at bedre flyt på veiene ville spart næringslivet og trafikanter for drøyt 20 millioner kroner hver eneste dag.  

-  Det gir et perspektiv på hvor viktig dette er, og det kommer til å bli mer kritisk om vi ikke handler raskt. Den spådde veksten er enorm og det tar lang tid å få gjennomført denne typen prosjekter.  

NAF har allerede begynt å se på potensielle innfartsparkeringsplasser. Tonheim forteller blant annet at avkjøringen ved Sørum, Skedsmokorset, Hellerudsletta, Stovner og Alfaset er ønskede plasser for innfartsparkering. Ideen er at parkeringsplassene skal være gratis. 

-  Vi ønsker mellom tretten og fjorten tusen parkeringsplasser og de må være fordelt mellom alle de store innfartsårene til Oslo.  

Tanken er at de skal ligge i Akershus og i utkanten av Oslo, før man kommer til sentrum, der titusenvis av bilister kjører hver dag.  

Samfunnsøkonomen forteller at én full buss vil kunne erstatte en kilometer med kø.

 

Nye knutepunkter 

Tonheim er tydelig på at alle bussene ikke kan gå inn til Oslo S og at men det er viktig at de ikke stopper på for mange steder. Han mener det er viktig å etablere flere direkteruter til  store trafikknutepunkter i hovedstaden.

-  Økern, Helsfyr og Majorstua kan være naturlige steder å frakte mennesker som skal på jobb.  

-  Ettersom flertallet av innfartsparkeringsplassene skal ligge utenfor bygrensa, vil ikke det bety færre passeringer i bomringen?

- Trafikkveksten vil medføre flere biler hele døgnet, og totalt sett vil det bety flere bompasseringer. Det er liten forskjell på antall passerende biler i og utenfor rush på en hverdag fordi man kjører så sakte i rushkøen og trafikken flyter tett utenom. Det er god grunn til å ha håp om at systemet vil gi bedre kapasitetsutnyttelse av infrastrukturen, redusert kø, og økt antall passeringer. Som følge av bedre kapasitetsutnyttelse vil vårt innfartsparkeringsforslag redusere behovet for fremtidige utbygginger og kan samtidig virke kostnadsbesparende.

Siste nytt i Motor

Nå skal Per <BR>også selge elsykler

Per Rønning er et kjent fjes for mange bilinteresserte i Groruddalen, nå skal mannen bak Pers bil også satse på elsykler.

ANNONSE
Ruter gjør om rutene

Fra og med søndag 2. april kjører t-banen med tidligere avganger om morgenen og flere bussruter i Groruddalen får flere avganger, noe som gleder byrådsleder Raymond Johansen. Linje 22 mot Ellingsrudåsen blir derimot historie.

 
Skuffet over trikke-nei

Flertallet stemte ned forslaget fra SV i Stortinget om finansiering av en trikkeløsning til Tonsenhagen. SV kaller det hele et politisk svik.

Lader opp til ny støtteordning

Venstre, Høyre og KrF fremmer et privatforslag om å legge bedre til rette for elbil-lading i sameier og borettslag. De foreslår en støtteordning og rådgivingstjeneste - og mener det haster å få på plass et vedtak.

Dro med seg stolpa

En brøytetraktor på oppdrag fra kommunen rev torsdag formiddag ned en lyktestolpe i Professor Birkelands vei på Furuset, og skapte med det et lite trafikkaos.

 
ANNONSE