Smånytt

Bydelene med egen folkehelse

Publisert: 18.07.2014 kl 12:22

Helseetaten har nylig laget folkehelseprofiler for alle bydeler i Oslo kommune. Her sammenlignes den enkelte bydels gjennomsnitt med tall for hele byen. Bydelsprofilene finner du inne på Oslo kommunes internettsider og viser noen trekk ved helsetilstanden i bydelens befolkning og forhold som virker inn på denne,. Profilene kan brukes som et utgangspunkt for videre arbeid.

« Vis alle notiser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!