Smånytt

Får bære våpen lenger

Publisert: 18.02.2015 kl 15:52

Politidirektoratet har bedt om å forlenge avtalen om bevæpning på bakgrunn av trusselvurdering fra PST. Den midlertidige bevæpningen av uniformert innsatspersonell forlenges dermed til 12. april. I trusselvurderinga fra PST er Forsvarets ansatte og politiets ansatte mulige terrormål. Spørsmålet om forlenging er vurdert av regjeringen, og Justis- og beredskapsministeren har gitt sitt samtykke til dette. Hele avtalen innebærer at innsatspersonell kan bære pistol i daglig tjeneste.

« Vis alle notiser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!