Smånytt

Færre anmeldelser

Publisert: 06.11.2015 kl 11:17

Ifølge Politidirektoratet fortsetter antallet anmeldte forbrytelser å gå ned. Samtidig øker oppklaringsprosenten. Tallene kommer fra rapporten «Kommenterte STRASAK-tall for andre tertial 2015» som viser anmeldte forbrytelser og forseelser i perioden. For å se en utvikling sammenliknes tall over en treårsperiode. Statistikken viser at anmeldte forbrytelser er redusert med 11 prosent. Det er sammenliknet med samme tidsperiode i 2013.

« Vis alle notiser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!