Smånytt

Flere boliger i Omsorg+

Publisert: 27.04.2015 kl 13:17

Oppgraderingen av den kommunale eiendommen i Utmarkveien 2, og byggingen av 43 nye Omsorg+ boliger, er i gang. Totalt vil det bli 83 boliger av denne typen. Brukerundersøkelsen i 2014 viser at beboere i slike boliger gir gode tilbakemeldinger, hvor det er fornøyd med tilbudet. Boligene er døgnbemannet og lages for eldre som ikke har behov for sykehjemsplass, men som har store problemer med å klare seg i egen bolig. Husvert, aktivitetstilbud og et godt mattilbud hører

« Vis alle notiser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!