Smånytt

Foreslå kandidater til Bjerke eldreråd

Publisert: 16.06.2015 kl 12:53

I hver bydel skal det være et eldreråd. Pensjonistforeninger, frivillige organisasjoner og foreninger som driver aktivt arbeid blant eldre, og som er representative for de eldre i bydelen, har rett til å komme med forslag. Kandidatene må være alderspensjonister og bosatt i Bydel Bjerke. Forslag på kandidater bes sendt til Bydel Bjerke innen 30. september. Mer informasjon på kommunens nettsider.

« Vis alle notiser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!