Smånytt

Frivilligheten blomstrer

Publisert: 11.02.2015 kl 14:58

Det frivillige organisasjonslivet i Alna bydel er i full blomst. Nå informerer bydelen om tilskuddsordninger.
– Bydel Alna opplever en sterk og mangfoldig frivillighet som er en svært viktig aktør for gode lokalsamfunn i alle bydelens områder, sier spesialkonsulent Kristin Tverberg i Alna bydel.
Som et ledd i arbeidet med å styrke samarbeidet mellom frivillig virksomhet, har bydelen nå tatt initiativ til et informasjonsmøte om tilskuddsordninger. Dette skjer i første etasje på Haugerud senter i morgen kveld.
– Alna bydelsutvalg har vært opptatt av å støtte opp under frivilligheten og har satt av midler som skal brukes som tilskudd til frivillige tiltak i budsjettet for 2015. Fristen for å søke om tilskudd er 2. mars, opplyser Tverberg.

Ikke alle vet

Tilbudet er for styret og andre som har ansvar for å søke om tilskudd i sin forening.
– Mange organisasjoner kan allerede mye om dette, men vi opplever ofte at det kan være nye tillitsvalgte eller representanter for nye organisasjoner som har behov for en gjennomgang, forklarer Tverberg.
Hun viser til at bydelen mottar mange henvendelser fra frivillige som har behov for både informasjon og veiledning.
– På møtet kommer vi til å informere om hvordan man kan søke, saksgang, forutsetninger for utbetaling, krav til rapportering og andre ting. Vi kommer også til å gi råd om andre tilskuddsordninger og svarer på spørsmål fra deltakerne, avslutter Tverberg.

« Vis alle notiser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!