Smånytt

Fulgte loven

Publisert: 18.01.2016 kl 15:44

Kommunerevisjonen har undersøkt om oppfølgingen av bekymringsmeldinger i Alna barneverntjeneste og Nordre Aker barneverntjeneste har vært i samsvar med regelverket. Bekymringsmeldinger må følges opp slik at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Gjennomgangen viser at begge barneverntjenestene i flertallet av de undersøkte sakene har overholdt regelverket.

« Vis alle notiser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!