Smånytt

Har du barn med hjelpebehov?

Publisert: 30.07.2014 kl 13:36

Alle bydelene i Groruddalen gir tilbud til barn med behov for ekstra oppfølging. Det kan gis hjelp innen foreldreveiledning, avlastning for familier som har et barn med funksjonsnedsettelse, barn og familier som har eller opplever en krise, flerspråklige barn i barnehage, nyfødte barn med ulike sykdomsdiagnoser og lignende. Ta kontakt med Fagsenter for barn og unge.

« Vis alle notiser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!