Smånytt

NAF vil bedre byluften

Publisert: 22.03.2016 kl 15:16

Dette mener organisasjonen vil hjelpe.

I Oslo vil byrådet senke farten fra 70 km/t til 60 km/t på en rekke hovedveier. NAF s beregninger viser at lavere fart for personbiler gir minimal reduksjon av svevestøv, men for tungtransporten vil det gi en god effekt.

Her er NAFs fem alternative tiltak for bedre byluft:

1. Maksfart på 60 km/t og eget kjørefelt for tunge kjøretøy i vinterhalvåret.

2. Bedre og oftere vasking av veiene.

3. Forsatt piggdekkavgift.

4. Skip som ligger til kai slipper ut mye lokal forurensing og må over på landstrøm.

5. Bedre insentiver for å skifte ut gamle vedovner med rentbrennende ovner.

« Vis alle notiser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!