Smånytt

Overskudd i bykassa fra i fjor

Publisert: 07.04.2015 kl 16:16

Oslo kommune fikk et overskudd på 185 millioner kroner i 2014. Av dette fikk bykassens regnskap et overskudd på 136 millioner kroner. Finansbyråd Eirik Lae Solberg mener dette viser at kommunen er godt rustet til å møte befolkningsveksten og investeringsbehovet som vil komme i årene fremover. Netto driftsresultat ble positivt med 608 millioner kroner og viser hvor stor andel av årets driftsinntekter som kan brukes til å finansiere investeringer eller avsettes til fond.

« Vis alle notiser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!