Smånytt

Plan for fattigdom

Publisert: 16.12.2015 kl 11:29

Våren 2015 la regjeringen fram strategien «Barn som lever i fattigdom» med 64 ulike tiltak. Målet er at tiltakene skal forebygge at fattigdom går i arv. Fattigdom i barnefamilier har vært et fokus område i Stovner bydel gjennom flere år. Bydelen har også etablert en rekke tiltak på dette feltet. Nå har bydelen lagt fram en helhetlig plan med tiltak på kort og lang sikt, samt en samlet oversikt over de tiltak som eksisterer i bydelen pr. i dag. Planen gjelder fra 2015 og fra til 2019.

« Vis alle notiser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!