Smånytt

Stort skolebehov

Publisert: 06.11.2015 kl 11:18

Ved skolestart startet over 58.000 elever i grunnskolen og nær 16.000 elever i videregående skole. Elevtallsveksten fra 2016 til 2019 er anslått til rundt 7.900 elever i grunnskolen og vel 4.000 elever i videregående skole. Da må det bygges nye skoler. Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) analyserer befolkningsstatistikk og mobilitet i befolkningen. Utdanningsetaten (UDE) omformer tallene fra UKE til konkrete skolebehov i bydelene.

« Vis alle notiser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!