Smånytt

Tror på boligvekst

Publisert: 11.01.2016 kl 16:37

Norsk Boligbyggerlag forventer en boligprisøkning på 5 prosent i 2016. Tallet ble presentert i deres boligmarkedsrapport 4. kvartal 2015. Usikkerheten knyttet til norsk økonomi er mer ustabil enn på lenge, og det har ført til at flere forventer at boligprisene skal «flate» ut. Dette tror ikke NBBL på. De mener temperaturen i boligmarkedet er for stor, og at rentene ser ut til å bli historisk lave. Men utviklingen i norsk økonomi er det store usikkerhetsmomentet.

« Vis alle notiser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!