Aker sykehus - Støttet og reddet av venner

Aker sykehus - Støttet og reddet av venner

 

Aker sykehus går igjen gjennom en skjebnekamp. Vil sykehuset bli nedlagt, vil det fortsette som nå eller vil det oppleve ny satsning? Denne gangen er angriperen styret i Oslo universitetssykehus og alle over dem, inkludert regjeringen. Forsvarerne er befolkningen i Groruddalen sammen med bydelenes og bystyrets folkevalgte. I bresjen går Aker sykehus venner, skriver Leif-Runar Forsth.

Tekst:

Publisert:

Ivrige og ansvarsbevisste mennesker sørget for at Aker kommune etter flere forsøk endelig fikk sitt eget lokalsykehus. Da dagens Akers sykehus åpnet 1. juli 1895, hadde det i omtrent hundre år vært arbeidet for sykehus i Aker kommune. Mange kamper var ført for å få et eget lokalsykehus, og mange kamper ble ført for å beholde dette og utvikle det til befolkningens beste. Vennene var både innenfor sykehusets vegger og blant befolkningen ellers.

Ingvild Storvand skriver i sin bok om Aker sykehus at rundt 1900 får sykevognen gummihjul "Ved en anonym dames Velvilje". Storvang forteller også om en damekomité som i 1919 samler inn den enorme summen (på den tiden)7.000 kroner til innkjøp av kunst. De kjøper 8 veggmalerier av Dagfinn Werenskiold. Disse blir plassert i den kirurgiske bygningen til glede for pasienter, pårørende og ansatte. Denne tradisjonen ble tatt opp igjen av foreningen Aker sykehus venner som også har skjenket kunst til sitt sykehus.

Men det skulle gå mange år før Aker sykehus fikk en formelt stiftet venneforening.

   

Venneforeningen startes

I året for sitt 100-årsjubileum får Aker sykehus sin venneforening. "Aker-venner organiserer seg" står det i Akers avis Groruddalen 1. september 1995. Svein Sandberg, Arne Sæter og Leif Ruud ønsker å få med seg så mange som mulig for å slå ring om lokalsykehuset. Målet er å bidra til et bedre sykehus for pasienter og pårørende og en bedre arbeidsplass for de ansatte. Venneforeningen blir en suksess. Det er behov for innsats for å stoppe forfallet som er begynt. I løpet av en måneds tid har det meldt seg 300 medlemmer. Venneforeningen blir en aktiv medspiller og støttespiller for sitt sykehus. De blir også et kontaktpunkt til andre venneforeninger og til politikere.

Trivsel og nytte

En viktig del av Akers sykehus venners aktivitet er å samle inn penger og andre gaver. De får og kjøper bilder fra medlemmer av Groruddalen kunstforening. Dette øker trivselen for alle som bruker sykehuset. Venneforeningen gir også TV og de bidrar til mer praktiske gaver som en vaskemaskin. De fire årlige stipendiene som deles ut til ansatte, er både til glede og nytte. Den første lederen i venneforeningen, Svein Sandberg, er fremdeles stolt over at Aker sykehus er det eneste sykehus i Oslo med egen venneforening. Vennene har også vært representert i brukerrådet for sykehuset.

Hemmeligholdt forslag om nedleggelse avsløres

Utover i 2009 kommer overskrifter som «Ullevål-direktøren vil legge ned Aker» og «En stille død for Aker» i Akers avis Groruddalen. Disse er forvarsel om at noe katastrofalt er på vei for Aker sykehus. Ut på høsten eksploderer nyheten om at en prosjektgruppe har foreslått at Aker sykehus skal legges ned. Behandlingen foregår i all hemmelighet i styret i Oslo universitetssykehus. De forsøker å holde saken unna offentligheten.

Fagforbundet ved Aker sykehus tar tak i saken. Dets leder, Are Saastad, uttaler i Akers avis Groruddalen 21. oktober 2009: "Forslaget om å legge ned Aker sykehus bygger på sviktende premisser. Resultatet vil være katastrofalt for Oslo og bety en svekkelse av velferdsstaten i Norge." Saastad etterlyser handling, og ikke bare gode ord, fra politikerne.

Aksjonene begynner

19. oktober kommer den første demonstrasjonen. Ben Borgen har tatt initiativ og har fått med seg Aker sykehus venner. De samler sammen mange støttespillere utenfor Aker sykehus. Flere politikere er til stede. De er mer en villig til å uttale seg etter oppfordring fra aksjonsleder Bodil Nordvik fra Aker sykehus venner.

«Vi kan komme til å angre om vi legger ned Aker sykehus nå» sier stortingsrepresentant Hans Olav Syversen fra Kristelig Folkeparti. Stortingsrepresentant og leder av Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler, mener at nå må Helse Sør-Øst snu. Han sier også: «Oslo Arbeiderparti har hele tiden ment at Groruddalen skal tilhøre Aker». Han framhever også at det i Soria Moria 2 - erklæringen står at ingen lokalsykehus skal nedlegges. Nestleder i Oslo SV, Andreas Behring, sier: «Vi vil bevare Aker sykehus som et levende sykehus for dalen. Nå må vi kjempe for sykehuset vårt.» Erling Folkvord fra Rødt mener at det er fullstendig uansvarlig å legge ned sykehuset. Han mener at regjeringen, som den øverste ansvarlige, nå må på banen.

Med dette var kampen i gang. Noen dager etter inviterer Bodil Nordvik og Eva Borgen til medlemsmøte i Aker sykehus venner. «Aker sykehus er et godt sted å være, et sted med varme hender» sier de, og tilføyer: «I disse tider er det viktig at vi viser at vi er mange som holder av sykehuset og de funksjonene sykehuset har». Leder av Akers sykehus venner, Torstein Winger, kunne ønske mer enn 100 mennesker velkomne til møtet. Og mange flere skulle det bli.

Vennene står på i Akers sykehus` skjebnekamp

Folk fra alle grupper i dalen og alle politiske avskygninger i dalen støttet opp. I ledelsen for Aksjonskomiteen for Aker sykehus samarbeider Bodil Nordvik fra Høyre med Maren Rismyhr fra Rødt. De har også med seg Are Saastad, leder av Fagforbundet Aker.

Onsdag 11. november samles over to hundre demonstranter foran Oslo rådhus under parolen "Bygg ut Aker". Erling Folkvord fra Rødt har fremmet et forslag om at bystyret bør oppfordre helseministeren til å gripe inn og redde Aker sykehus. Behandlingen av forslaget blir utsatt til et seinere møte, men demonstrantene får mye støtte fra politikerne som er kommet ut av rådhuset for å møte dem. "Det er helt høl i hue å legge ned sykehuset nå" sier leder av bystyrets helse- og omsorgskomité, Mazar Keshvari fra Fremskrittspartiet. Arbeiderpartiets gruppeleder Rune Gerhardsen sier: "Det er gøy å stå foran forsamlinger vi er enige med". Saken ble utsatt i bystyret. Men vennene hadde lykkes å få Aker sykehussaken opp i Oslo bystyre. Seinere blir det nok en demonstrasjon utenfor rådhuset.

Oslo politikerne forferdes over sykehusledelsen

Så skulle Oslopolitikerne fra bystyret og Stortinget ha møte med representanter for Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst. Det lukkede møtet fant sted mandag 23. november i møterom 447 på Stortinget. Før møtet ble politikerne møtt av ropene "Aker skal leve. Bygg ut Aker" fra demonstrerende Akervenner utenfor Stortinget. Flere politikere holdt appell til demonstrantene. Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet sa at regjeringens Soria Moria - erklæring om at ingen lokalsykehus skal legges ned, også må gjelde for Aker sykehus. Hans partikollega Marit Nybakk sa til demonstrantene: «Dere har oss i ryggen. Vi ønsker at Aker skal være et lokalsykehus for dalen». Også andre politikere forsikret sin støtte. Det var Hans Olav Syversen og Aud Kvalbein (KrF), Heiki Holmås (SV), Bjørnar Moxnes (Rødt) og Ola Elvestuen (V).

Møtet overbeviste Oslopolitikerne. Høyres fraksjonsleder i bystyrets helse- og sosialkomité, Carl Christian Blich, sa: «Svarene vi fikk fra Helse Sør-Øst under møtet på mandag var så dårlige at også vi har landet på at det ikke går an å legge ned Aker sykehus». Jahn Bøhler sa om Helse Sør-Øst: «De har et samlet politisk miljø mot seg.» Helsebyråd i Oslo, Sylvi Listhaug fra Frp sa: «Jeg har blitt enda sterkere i troen på at Aker må bestå som lokalsykehus.» En stor seier var vunnet for Aker sykehus venner. Nå hadde de Oslopolitikerne på sin side.

En enestående underskriftsaksjon

Fredag 4. desember 2009 står Bodil Nordvik, Maren Rismyhr og Knut J. Nicolaisen fram i Akers avis Groruddalen og erklærer at de har som mål å samle inn 30.000 underskrifter til støtte for Aker sykehus. De innkaller samtidig til en ny demonstrasjon utenfor rådhuset. Samtidig er Akers sykehus venner i gang med å analysere rapporten som foreslo å legge ned Aker sykehus. Leder Torstein Winger i venneforeningen konkluderer at rapporten som foreslo nedlegging bar preg av å være et bestillingsverk. Den bygget på sviktende forutsetninger.

Venneforeningen fortsetter møtene med Oslos politikere og med innsamling av støtteunderskrifter. 38.268 underskrifter er samlet inn da listen skal overleveres til helseministeren. Men helseministeren møter ikke selv venneforeningen. Hun sender i stedet en statssekretær for å ta imot de tre fulle permene med underskriftslister.

Oslo støtter Aker sykehus

Venneforeningen har vunnet en ny stor seier når Oslo bystyre vedtar å støtte Aker sykehus. 13. januar 2010 sier byråd Sylvi Listhaug (Frp) i Akers avis Grourddalen: "Oslo kommune vil advare mot å nedlegge Aker sykehus og mener det er viktig å opprettholde aktivitet på Aker."

17. februar 2010 blir kalt "den svarte onsdagen". Da vedtok styret i Oslo universitetssykehus å legge ned Aker sykehus.

Vennene gir ikke opp. Bare to dager seinere innkaller de til ny demonstrasjon utenfor departementet; 23. mars. Da skal helseministeren møte representanter fra Oslo bystyre. Vennene har også funnet ut at nedlegging av Aker sykehus kan komme til å koste langt mer enn det som er antydet. Maren Rismyhr i aksjonskomiteen uttaler: "Det er blitt kjent at det trengs opp mot 10 milliarder i investeringer. Pengene finnes ikke i dag."

Aker sykehus opp i Stortinget

Frp legger fram forslag i Stortinget om å redde Aker sykehus. Forslaget får ikke flertall. Dette oppfattes likevel ikke som at Stortinget støtter nedleggelse, men at de skyver ansvar fra seg. Mange stortingsrepresentanter uttaler seg sterkt støttende til å beholde lokalsykehusene, blant dem Aker. 

Flere opplysninger kommer etter hvert fram. På årsmøtet i Aker sykehus venner sier lederen Torstein Winger: "Jeg mener vi har belegg for å si at det har foregått forvaltningssnusk. Det er det verste snusket jeg har vært borti i løpet av mine 54 år."

Skandalen eksploderer

Akers Avis Groruddalen har hele tiden vært en aktiv støttespiller for Aker sykehus og vennene. I siste halvdel av juni eksploderer saken også i de andre hovedstadsavisene. I Aftenposten 23. juni 2010 sier en overskrift over to hele sider: «Skulle spare penger - trenger millioner». Artikkelen innledes med «Flytteoperasjonen kan føre til lengre ventelister for pasientene, økt sykefravær blant de ansatte, tap av nøkkelpersoner og en ekstraregning på flere hundre millioner kroner». Nå er det ledelsen selv ved Oslo universitetssykehus som innrømmer dette og melder det videre til sin eier Helse Sør-Øst.  25. juni følger Aftenposten opp med en ny artikkel om Oslo universitetssykehus med overskriften «Trenger nybygg for 10 mrd.» Vennene får igjen en bekreftelse på sine vurderinger.

Vi vet i skrivende stund ikke hvor dette vil ende. Aker sykehus-saken er blitt en skandale for Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst. Akers sykehus venners aksjonskomité for bevaring og styrking av sykehuset, var av mange levnet liten mulighet for å vinne fram. Men i denne Davids kamp mot den overlegne Goliat, har de likevel gått fra seier til seier. De har fått flere og flere støttespillere. Og de varsler at de aldri gir opp.

Leif-Runar Forsth

Filosof og forfatter Leif-Runar Forsth har skrevet fire artikler om historien og framtiden til Aker Sykehus. Dette er den siste av de fire. Les resten her:

1. Regjeringen mot folket?

2. Aker sykehus - Et historisk foregangssykehus

3. Kampene om Aker sykehus

Siste nytt i Nyheter

Google Maps

En ung gutt under 18 år falt igjennom skoletaket til Tiurleiken skole på Romsås søndag ettermiddag. Gutten er fraktet til sykehus.

Kan få slutt på utleie-haiene

På mandag skal Stortinget behandle saken om ny eierseksjonslov. Går det igjennom, kan det bety at både hyblifisering og utleie av leiligheter til hotellvirksomhet begrenses.

 
Kjemper for å dele bil på Rødtvet

Bell Batta Torheim i Grorud MDG ønsker at det kommer bildelingsplass på Rødtvet. Både hun og sjef for Bilkollektivet, Arne Lindelien, ønsker å utfordre byrådet i saken.

– Forandrer ikke på <BR>noe som fungerer

I januar i år fikk Radisson-hotellet på Alna ny direktør. For Lars Kristian Amundsen er planen å fortsette det gode arbeidet som har blitt gjort før han.

Google Maps

Beboerne i Smalvollskogen borettslag ser flere ulemper ved boligprosjektet i Lavrans vei 1B. De har servert utbygger Cura Eiendom en god dose med motargumenter.