Revisjon av kommuneplanen mot 2030:

Åpner for å bygge boliger i røde støysoner

Åpner for å bygge boliger i røde støysoner

AVVIKSSONER: De blå strekene er avvikssoner og de røde områdene er røde støysoner. Man kan klart se et skille i Oslo der de røde sonene er – nemlig i Oslo øst og Groruddalen. Det er her regjeringa nå har godkjent å bygge boliger. Illustrasjon: PBE


I Groruddalen finnes det mange avvikssoner som har rød støysone. Nå har regjeringen godkjent støyreglene i kommuneplanen som åpner for å bygge boliger i disse områdene. Bydelsutvalgsleder Knut Røli (Ap) i Alna er skeptisk.

Skrevet av:

Oppdatert:
08.03.2017 kl 15:57

Det er et kjent problem at Groruddalen er plaget av mye støy og støv. Tre store hovedfartsårer suser gjennom dalen inn og ut av hovedstaden; E6, Østre Aker vei og Trondheimsveien. Langs disse veiene finnes det røde og gule soner som er en måling på hvor det er mest støy og forurensing. Flere av knutepunktene i Oslo ligger ved disse veiene, som på Grorud og Furuset. I revisjonen av Kommuneplanen 2015-2030 som pågår nå åpner regjeringen for at kommunen kan bygge i avikssonene, som ofte har rød og gul støysone i seg, unntatt skoler og barnehager. Det vil si at det kan åpnes for boligbygging i litt mer støyutsatte områder hvis dette er nødvendig for å sikre gode utbyggingsløsninger. Dette får bydelsutvalgsleder Knut Røli (Ap) i Alna bydel til å se rødt.

–  Det betyr i all hovedsak at man kan bygge boliger i forurensede områder. Jeg oppfordrer kommunen til å se på dette en gang til. Man kan ikke tillate å bygge boliger så folk får helseutfordringer, påpeker han.

Bekymret for kvaliteten

I all hovedssak er avvikssoner konkrete områder avmerket på plankartet der det gis tillatelse til å avvike fra de generelle bestemmelsene for støy, det vil si mindre strenge krav. Røli tror at det å bygge i disse sonene Groruddalen vil gjøre det enda vanskeligere for folk å selge og kjøpe boliger.

–  Det er egentlig sjokkerende. Jeg er veldig skeptisk til dette. Hvem er det som har lyst til å flytte inn i et slikt utsatt område?

Han vet det er en evig diskusjon om hvor man skal bygge flere boliger i Oslo.

–  Det kan gjøre at Statens vegvesen blir nødt til å gjøre noe med hovedinnfartsårene i Groruddalen, og kan presse fram at de får endelig gjort noe med veiene. Men jeg tror det er vanskelig å få gjort noe med og er veldig skeptisk til å åpne for boligbygging i avvikssoner, sier han.

Planen åpner for avvik i anbefalte støygrenser i indre by, nedre del av Groruddalen og ytre by. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartet som har godkjent bygging i disse områdene.


Les regjeringens begrunnelse her: Godkjenner støyreglene i kommuneplan for Oslo

Legger vekt på knutepunkt

I saken står det at departementet legger vekt på at Oslo har utfordringer knyttet til fortetting og sammenhengende byutvikling. Det at departementet også stopper for å bygge skoler og grunnskoler i rød sone betyr at det er områder som ikke kan utvikles til et helhetlig bomiljø. Departementet «pusher» på at det må bygges mye nær kollektivknutepunktene og at dette er grunnlaget for at de nå har godkjent støyreglene som åpner for 120.000 nye boliger.

– Men er det forsvarlig å bygge boliger i rød og gul sone?

– Nasjonale retningslinjer for støy anbefaler at det ikke bygges boliger i rød sone på grunn av høye støynivåer. I sentrumsområder, og spesielt rundt kollektivknutepunkt der det er ønskelig å bygge tett, kan kommunene likevel tillate boliger i rød sone i definerte avvikssoner, sier statssekretær Bjørnar Laabak.

– Det bør da stilles krav om at boligene skal ha en stille side og stille uteoppholdsareal. Gul sone er en vurderingssone der kommunen kan tillate boliger hvis det gjennomføres tiltak som reduserer støynivået til et tilfredsstillende nivå.

– Vi skal hele tiden velge løsninger som gir best mulig bokvalitet – både innendørs og utendørs – og vi kommer på ingen måte til å tillate boliger i helsefarlige områder. Alle nye boliger skal ha stille side der det er mulig å lufte og ha gode uteoppholdsarealer under anbefalt støynivå. Støyreduserende tiltak og planløsninger skal tilpasses på best mulig vis, understreker byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG).

Les hele saken i vår eAvis og papirutgave. Da kan du få med deg kommentarer fra Bydel Stovner og Statens vegvesen.

Siste nytt i Groruddalen Miljøforum

Byutviklings-status i Groruddalen

Årsmøte Groruddalen Miljøforum

Byutviklings-status
i Groruddalen

  • miljø

Tirsdag 28. mars skal Groruddalen Miljøforum ha sitt årsmøte. Det blir utdeling av hederspris, samt et blikk på byutviklingen i Groruddalen fremover.

Batterijakt på Veitvet

Miljøagentene jakter
på brukte batterier

  • miljø

Miljøagentene stilte sist onsdag opp på Veitvet skole for å sette i gang batterijakten. Fjerdeklassinger fra hele landet skal i tre uker konkurrere om å samle inn mest brukte batterier.

Bredt klimaengasjement

Klimamøtet samlet
mye folk på Furuset

  • Klima

Furuset bibliotek og aktivitetshus ble fylt til randen av «grønne» groruddøler tirsdag 7. mars, da den store dagen for klimatoppmøtet endelig hadde kommet. Et bredt klimaengasjement ble spredt ut fra stands rundt i lokalet, og ikke minst fra det tettpakkede og varierte sceneprogrammet.

 
Vil verne om Fossumbekken<BR> – og Groruddalen

Vil verne om Fossumbekken
– og Groruddalen

  • Klimakonferansen

Stovner-ungdom tar til orde for å verne om friluftslivet i Groruddalen. Under klimakonferansen til Groruddalen Miljøforum skal de snakke om vannprøver tatt fra Fossumbekken.

Hvem fortjener hedersprisen?

Groruddalen Miljøforum leter etter kandidater

Hvem fortjener hedersprisen?

  • Groruddalen miljøforum

Siden 1990 har Groruddalen Miljøforum delt ut en hederspris til en person eller organisasjon som har stått mye på for Groruddalen. Hvem fortjener prisen for 2016?

– Groruddalen får <BR>bare avgiftsøkning

Oslopakke 3:

– Groruddalen får
bare avgiftsøkning

  • byrådet

Tommy Skjervold (Frp) i samferdsels- og miljøkomiteen ser ikke lyset i enden av tunnelen for Groruddalen i revidert Oslopakke 3. Han mener prosjekter på vestkanten prioriteres – og at groruddøler sitter igjen med regningen.

 
– Lokk er avgjørende <BR>for Grorud-utvikling

– Lokk er avgjørende
for Grorud-utvikling

  • Boligutvikling

Rambøll Norge utarbeider nytt planprogram for Grorud sentrum. Groruddalen Miljøforum understreker at et lokk over RV4 er viktigst for god utvikling.

Miljøforumet: Mange gode tiltak

Groruddals-satsingen gjennom ti år:

Miljøforumet: Mange gode tiltak

– men trafikken «må henge med»

  • Groruddals-satsingen

Groruddalen Miljøforum har både ros og ris å gi til Groruddals-satsingen– og mange tanker om ny retning. Selv om de ikke ble invitert til sluttevalueringen.

Stor interesse <BR>for miljøarbeid

Stor interesse
for miljøarbeid

Mange lokale foreninger sliter med rekruttering, men i Groruddalen Miljøforum er det stor iver til å fortsette med styreverv – og å verve nykommere.

 
– En trussel for Marka

– En trussel for Marka

Selv om aktivitetssoner i Marka ikke lenger har et politisk flertall bak seg, frykter Håvard Pedersen at ballen ikke er lagt helt død.

Vidar ble hedret

Vidar ble hedret

Furuset-ildsjel Vidar Noreng er tildelt Groruddalen Miljøforums hederspris for 2015 – en mann med mange jern i ilden.

Kommunen må vise gjennomføringskraft

Groruddalen Miljøforum om Hovinbyen:

Kommunen må vise gjennomføringskraft

Diskusjonen blant lokale interessenter rundt Hovinbyen er generelt positiv, men det legges vekt på faktisk gjennomføring av tiltak. De ber kommunen ha både gulerot - og pisk.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!