Bedre miljø - i Groruddalen

Bedre miljø - i Groruddalen

 

Posten Norge forsøker å få bygge en miljøvennlig tunglast-terminal på Alnabru, på NRF-tomta som Posten kjøpte for vel ti år siden. Motstanden bygger på misforståelser.

NRF-tomta på Alnabru (NRF er forkortelse for Norsk rutebileierforbund, som en gang eide tomta) ble kjøpt av Posten Norge for et tiår siden. Posten vil bygge terminal på denne tomta, for datterbedriftene Nor Cargo og Nor Cargo Thermo, med  jernbaneterminalen som nabo.

Vil det lykkes denne gang?

Forrige gang Posten Norge prosjekterte å bygge ny terminal for Postens Godssenter (PGS), forsøkte lokalpolitikerne i Oslo å lure Posten til å skrive ut en blankosjekk til å dekke ryddekostnadene for kommunens bruk av Stubberudfeltet til søppeldynge gjennom tiår. Lørenskog kommune hadde en mer velvillig innstilling til nye arbeidsplasser og ny næring. Som følge av dette bygges den nye PGS-terminalen på Robsrud.

Hvem taper?

Nå er det våre arbeidsplasser og arbeidsmiljø det er snakk om. Ikke alle har forstått at det er en vinn-vinn-situasjon dersom ny terminal for Nor Cargo-bedriftene kommer i gaffeltruck-avstand til jernbaneterminalen på Alnabru. Poenget er enkelt. Gods som kommer til jernbaneterminalen skal omlastes. I stedet for å løfte containere og semitrailere over på lastebiler for å kjøre dem via veitrafikken til omlasting - og tilbake igjen om godset skal videre med jernbane - er det mer miljøvennlig og billigere for all at transporten skjer inne på terminalområdet. Jo flere omlasterterminaler i gaffeltruck-avstand til jernbaneterminalen, desto større miljøeffekt, mindre trafikkbelastning (støv, støy, ulykkesrisiko, klimagass-utslipp) og mer lønnsomhet (for transportører og pris til forbrukere).

Kritiske motforestillinger mot denne framstillingen skaper debatt, og det er bra. Uenighet er sunt. På lederplass i Akers Avis Groruddalen blir hevdet at gods- og transportnæringen i dalbunnen- sitat:

 «...ønsker snarere å asfaltere hele greia og bruke det til en utvidet godsterminal. «Gods på jernbane» sier de, og kaller det et miljøtiltak. Riktignok må Groruddalen ofres, men i den store sammenhengen får Norge og Europa og Verden det bedre... (AAGB 13.juni 2008).

Feil! Beboerne i Groruddalen har mest å tape hvis det ikke blir funnet miljøvennlige løsninger for godsdistribusjonen i Osloregionen. I Osloregionen er samferdsel/transport og by/stedsutvikling to sider av samme sak.

Omveien

Hovedbanen gjennom Groruddalen ble åpnet i 1854. Nå er det umulig å flytte Alnabru som viktigste jernbanetermial for gods i Norge. Elvepark-planene vil ta ukjent antall millioner bort fra bedre formål i Groruddalssatsingen, og gjør det vanskelig for Posten å bygge omlasterterminal på tomta de eier.

I en ideell verden kommer gods til Osloregionen og resten av landet til Oslo havn eller en av de mindre stamhavnene kysten rundt, eller på jernbane via Sverige. Fra havna fraktes godset på skinner for omlasting på Alnabru, til godstog til Trondheim, Sørlandet og Vestlandet.

Ennå finnes ikke infrastruktur og materiell til ultimat miljøtransport.

Gods som kommer til landet er varer og ting vi bruker, bl.a. fra Kina og andre land i østen, og det aller meste distribueres i Osloregionen.

Jo nærmere naboskap til jernbaneterminalen, desto færre trailere og containere må gå via veinettet for omlasting. Godset på Nor Cargos terminaler på Karihaugen og Skårersletta fraktes ofte først UT av Jernbaneteminalen via veiene i Groruddalen, blir omlastet og deretter kjørt tilbake INN på jernbaneterminalen for å bli løftet over på jernbanevogner.

Gevinst for Groruddalen

Får jeg det bedre hvis andre får det verre?

Det er ikke sikkert Nor Cargo eller andre omlastere tar ekstraarbeidet, omveikjøringen og ekstrakostandene ved å sende gods på jernbane når containeren først er løftet på en trailer. Godset skal fraktes «over halve Norge» før det lønner seg å bruke jernbane, siden det ofte er billigere å la trailerne ta containerne helt fram etter at de likevel er løftet på en bil.

Konsulentselskapet Econ Pöyry har beregnet den samfunnsmessige lønnsomheten  av å bygge ut Nor Cargo-terminalene på Alnabru. Mye av til-fra-omveien ved å sende mer gods på bane i stedet for langs E6 fører til:

o Samfunnsøkonomisk gevinst blir 130 mill. kroner, hvorav 80 mill. kommer lokalsamfunnet til gode.

o Allerede det første året (2011) blir lokaltrafikken spart for nesten 40 000 unødvendige lastebil-turer, og ditto støy- og trafikkbelastning.

o Allerede første år reduseres CO2-utslipp med 7.260 tonn.

 Dersom nye Nor Cargo-terminalen blir bygget i nærhet til jernbaneterminalen øker miljøgevinsten hvert år fra 2011.

BAMA, som skal bruke Nyland Syd-terminalen, regner med å flerdoble jernbanefrakten av fersk frukt via jernbane, og det medfører også en massiv miljøgevinst.

Postens alternativ er Berger i Skedsmo, en drøy mil utenfor bygrensen, der også DHL holder til Både Nor Cargo og DHL bruker E6 som transportåre fram og tilbake mellom omlasterterminalne og jernbaneterminalen på Alnabru. Lar de trailerne gå helt fram til mottakeradressene rundt om i Norge, belastes flere trafikanter og veinaboer med tungtrafikken i tillegg til groruddølene. Det er en kortslutning å tro at selv om det plager andre nordmenn enn groruddøler når gods fraktes via landeveien i stedet for via jernbane, så får groruddølene mindre trafikkbelastning.

Det får de ikke. Alle får mer trafikkbelastning!

Tidligere feilgrep!

Ved forrige korsvei var Stubberudtomta under utredning som alternativ byggetomt for Postens godssenter. Ved den anledning gjorde byrådet i Oslo alternativet utilgjengelig for Posten ved å pålegge Posten kostnader med å rense det forurensede området. Arbeidsplassene ble lagt til Lørenskog. Noen kilometer tilførselsvei på allerede tungt belastet infrastruktur hadde vært unngått ved valg av Stubberudtomta. Ved tilrettelegging ville bygging av terminalen på Stubberudtomta ført til truckavstand mot jernbaneterminalen og en formidabel miljøgevinst. Noen vil kalle dette for etterpåklokskap? Samfunns og miljømessig planlegging hadde vært mulig.

Hva er bærekraftig?

Virkelig nedtur blir det om utviklingsmulighetene begrenses slik at Schenker, Tollpost og PGS blir tvinget til å flytte bort fra Alnabru.

Groruddalen har tapt omlag 20.000 arbeidsplasser siden 1980-tallet. Nye arbeidsplasser kommer innen transport og logistikk. I Groruddalssatsingen brukes ofte «turvei» om sykkelstier. Poenget er jo at folk i Groruddalen, som i andre lokalsamfunn, gjerne vil ha jobb, og helst så nær hjemmet at de kan gå eller sykle til jobben. Det sparer miljøet for arbeidsreiser i bil.

Noen miljøvernere er mer opptatt av truede dyrearter og planteliv i en blågrønn struktur, enn å møte truslene dyrearten homo sapiens står overfor. Folk flest ønsker seg både bærekraftig næring og arbeidsplasser i dalen. Byutvikling med integrering av bomiljøer, arbeidsplasser og lokale natur- og kulturtilbud gir bærekraft som monner!

Med det beste håp for Groruddalens beboere, arbeidsplassene i transportbransjen  og en bærekraftig utvikling!

For transportnettverket "Korridoren", fagorganiserte i samlastbransjen i Oslo,

Thor Bugge

Hovedtillitsvalgt i Nor Cargo AS for Handel og Kontor

Siste nytt i Nyheter

Kjemper for å dele bil på Rødtvet

Bell Batta Torheim i Grorud MDG ønsker at det kommer bildelingsplass på Rødtvet. Både hun og sjef for Bilkollektivet, Arne Lindelien, ønsker å utfordre byrådet i saken.

– Forandrer ikke på <BR>noe som fungerer

I januar i år fikk Radisson-hotellet på Alna ny direktør. For Lars Kristian Amundsen er planen å fortsette det gode arbeidet som har blitt gjort før han.

 
Google Maps

Beboerne i Smalvollskogen borettslag ser flere ulemper ved boligprosjektet i Lavrans vei 1B. De har servert utbygger Cura Eiendom en god dose med motargumenter.

- Går fra ord til handling

Siden 2014 har flerbrukshallen på Tokerud vært godkjent av bystyret, men det har ikke ligget penger på bordet. I revidert budsjett gir byrådet 5,6 millioner til et forprosjekt som skal forme fremtidens hall.

Alle leietakere må ut

Avisen har skrevet om Kristen Leth (89) som risikerer å kastes ut av leiligheten sin på Grorud. Saken har skapt stort engasjement, og nå svarer eiendomsselskapet på hvorfor de har sendt ut brev om oppsigelse av leieforholdet.