ANNONSE

Boliger må vike for veikryss

Boliger må vike for veikryss

UBEBOELIG: Roger Pihl i Groruddalsporten Storvel og Bryn Miljøforum mener det ikke vil være mulig å bo rundt Teisen-krysset hvis det blir erstattet med et veikryss i samme størrelse som det på Sinsen.

Statens vegvesen vurderer å erstatte Teisenkrysset med et veikryss på størrelse med Sinsenkrysset. Det er det ikke plass til, mener naboer.

Se bildet større

KAN UTVIDES: Teisenkrysset kan bli enda større enn i dag dersom forslaget til Statens vegvesen gjennomføres. Vegvesenet kan ikke utelukke at det vil ramme bygg på hver sin kant av dagens kryss.

Se bildet større

KAN BLI SLIK: Ring 3/E6 går i dag langs Teisen Vest borettslag som er øverst til venstre i bildet. Statens vegvesen utelukker ikke en løsning hvor tunnelen fra Abildsø vil svinge til høyre inn i bildet, og hvor Teisenkrysset (rett ved Blåblokka til høyre i bildet) vil bygges ut på størrelse med Sinsenkrysset.

MANGLERUDPROSJEKTET:

• Skal løse utfordringer knyttet til dagens E6 mellom Klemetsrud og Ulven i Oslo. Høy trafikk på E6 i sør, og en høy andel godstransport, er årsaken til at vegvesenet foreslår tunnel på strekningen Abildsø-Bryn-Ulven.

• Ny E6-tunnel vil gjøre at hovedtyngden av trafikken på dagens E6 vil gå under de tettest bebygde byområdene mellom Abildsø og Ulven, noe som vil redusere biltrafikken på dagens Ring 3 og gi mindre miljøbelastning for boligene langs ringen.

• Teisen/Ulven er området der planleggingen har kommet kortest. Vegvesenet har lite konkrete løsninger å vise til så langt. Området ligger også lengst fram i tid.

• Manglerudprosjektet skal konsekvensutredes. I februar 2016 skal vegvesenet starte arbeid med forprosjekter for å se hvilke veiløsninger og tunnelalternativer de vil gå videre med.

• Ombygging av Teisenkrysset vil gjøre det mulig å foreta alle svingebevegelser i krysset mellom Ring 3 og Strømsveien. Det er nødvendig for å kunne få til god bussbetjening av det framtidige kollektivknutepunktet på Bryn, slik KVU for Oslonavet anbefaler. Hensikten er å legge til rette for at flere kan reise kollektivt, og la bilen stå.

• Med ny E6-tunnel mellom Abildsø og Ulven, og nytt Teisenkryss, vil det ikke være behov for riksveitilknytningen mellom dagens E6 og Ring 3 i Ulvensplitten. Dette kan åpne for en ny type arealbruk i disse områdene, som i dag er dominert av store veianlegg og næringsbygg. Det vil også muliggjøre en sammenkobling av eksisterende boligområder på Ulven med de nye byutviklingsområdene rundt Økern (Hovinbyen).

(Kilde: Statens vegvesen)

Gallup

Bør Teisenkrysset bygges ut?

Ja, det virker å være en god trafikkløsning.
Nei, vi kan ikke ha et veikryss der.
Et kryss i alle retninger er fint, men ikke i størrelse med Sinsenkrysset.
Jeg vet ikke, kjenner ikke til saken.

Vis resultat

Vegvesenet vil legge dagens europavei mellom Klemetsrud og Ulven i tunnel. Det er dette som kalles Manglerudprosjektet. Målet er å skille lokaltrafikk fra gjennomgangstrafikk. Samtidig skal det legges bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende.

Prosjektet er omfattende og deles derfor inn i fire etapper: etappe én tar for seg strekningen Abildsø til Ryen på E18. Ulven skal legges i tunnel med kobling mot Ring 3 på Bryn i etappe to. I etappe tre vil Ring 3 fra Ryen til Ulven få kollektivadkomst til Bryn kollektivterminal.

I fjerde og siste etappe foreslås det å koble Bryn, Teisen og Ulven sammen ved å bygge om Teisenkrysset, med en mulig nedbygging av Ulvensplitten. Men for å bygge et fullverdig kryss på Teisen, hvor E6 og Ring 3 i dag møtes, må eksisterende boliger rives for å gi mer plass.

Veikryss nær vinduet

Planene er ennå ikke vedtatt. Roger Pihl fra Groruddalsporten Storvel og Bryn Miljøforum reagerer likevel sterkt og håper vegvesenet snur i sitt syn på saken.

Statens vegvesen har valgt en løsning som kun tar hensyn til de som skal gjennom Oslo. Beboerne vil på ingen måte få det bedre, sier han.

Pihl mener det står sterkt i kontrast til vegvesenets hovedmål for Manglerudprosjektet, som er å skape «et bedre bymiljø med mindre støy og lokal luftforurensing.»

– Det må være en viss avstand til et veikryss for at folk skal kunne bo der. Jeg kan ikke skjønne at det vil være forsvarlig å la folk bo her med så mye trafikk rett inntil vinduene. Selv om det støyisoleres, vil man jo ikke kunne gå ut av boligen, mener han.

Les hva Statens vegvesen svarer her.

Park står også i fare

Pihl lister opp flere blokker han mener står i faresonen: Helsfyr borettslag, Gullhaug borettslag, Teisen Vest borettslag og Blåblokka i Strømsveien.

– Gullhaug borettslag bør nok rives hvis det kommer et stort veikryss her. Veikrysset vil komme nær de ytterste blokkene nord i Teisen Vest borettslag, jeg tror også de ligger dårlig an, anslår Pihl.

Teisenkrysset er i dag omslynget av en park mellom Solvang helsehus, E6 og Ring3. Pihl tror parkflekken vil bli historie om vegvesenet får det som de vil. Parken er for øvrig den gamle eplehagen til det som en gang var Solvang gård.

Med de fremtidsutsiktene som Statens vegvesen tegner for de som bor rundt her, ville jeg flyttet. Det er også et spørsmål om det i det hele tatt er mulig å selge noen boliger der med disse planene. Hvem skal ta verditapet på boligene, undrer Pihl.

Vil verne bomiljøene

– La heller Ulvensplitten ligge som den er, senk E6 nordover og bygg Hovinbyen over. Det bor ikke et eneste menneske ved Ulvensplitten i dag, foreslår Pihl.

Han vil også ha flere av- og påkjøringer i selve tunnelen.

Alna bydel behandlet Statens vegvesens planløsning da den var ute på høring i august og september. BU-leder Knut Røli (Ap) er enig med Pihl i at det ikke er noen god løsning å bygge ut et stort veikryss på Teisen.

Fra bydelens side er vi ganske skeptiske til det forslaget, sier Røli.

Saken er behandlet i bydelens miljø- og byutviklingskomité (MBK). I høringssvaret bemerkes det blant annet at «å redusere miljøproblemer for beboere og å tilrettelegge for byutvikling et sted, ikke må føre til økt miljøbelastning for eksisterende bebyggelse og beboere andre steder». Bydelen krever dessuten en grundig konsekvensutredning dersom Teisenkrysset må utvides som følge av nedbygging av Ulvensplitten.

Les hele saken i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.

Siste nytt i Nyheter

Tveita senter kan bli «murt» inne

I et detaljert kart over de nye bomstasjonene kommer det fram at Tveita senter kan bli sperret inne av nye og eksisterende bommer dersom de blir vedtatt slik. Senterleder Mona Bråten innrømmer at det kan bety større usikkerhet om sentrets fremtid.

ANNONSE
Politikerne vil ikke forplikte seg

Forslag om å sikre finansiering av Ahusbanen i Nasjonal Transportplan ble stemt ned med kun SV og MDG for på Stortinget da planen ble behandlet. Rett etterpå kom anbefaling fra Ruter om busstrasé i stedet for T-banestrekning.

 
På valgkampturné i Groruddalen

Jonas Gahr Støre (Ap) og nyvalgt LO-leder Hans Christian Gabrielsen møtte ansatte i hjemmetjenesten i Grorud bydel for en valgkampturné. Nå er opptrappingen til stortingsvalget 11. september for fullt i gang.

– Flerbrukshus for alle

Ventetiden er nesten over! Nå er man bare ett lite bystyrevedtak unna finansiering og midler til Grorud flerbrukshus. Med trykk på «flerbruk».

Punger ut med 6 millioner

Oslo bystyre foreslår å slette gjelda til Alna ridesenter med 6 millioner kroner. Det betyr at daglig leder Lene Kragh endelig kan puste ut og fokusere på å faktisk drive et ridesenter.

 
ANNONSE