BU-lederen tar beskyldningene med ro

BU-lederen tar beskyldningene med ro

 

Bydelsutvalgets leder, Torstein Winger (Ap), forteller at han er opptatt av å opptre så korrekt som mulig. Han kan ikke se at det er begått brudd på lovverket og tar beskyldningene fra partikollegaen sin med stor ro.

Tekst:

Publisert:

- I arbeidsutvalget foreslo SVs representant å utsette fordelingen av frivillighetsmidler. Dette fikk raskt tilslutning av de andre medlemmene i arbeidsutvalget, sier bydelsutvalgets leder Torstein Winger (Ap) om hvorfor arbeidsutvalget valgte å fjerne saken fra kultur- og oppvekstkomiteens sakskart, og legger til:

- Arbeidsutvalget har mandat til å ta stilling til hvilke saker som skal opp på bydelsutvalgets møte.

- Arnesen mener arbeidsutvalget ikke har fullmakt til å trekke saken...

- Jeg er helt enig i at arbeidsutvalget ikke kan trekke saken. Det gjorde arbeidsutvalget heller ikke, men vi valgte å utsette den. Det er en viktig nyanseforskjell. Arbeidsutvalget har ikke rett til å overprøve vedtak gjort av bydelsutvalget, sier Winger.

- Hva tenker du om at kultur- og oppvekstkomiteen likevel fordelte midlene?

- Det er i og for seg greit nok.

Etter avtale

At protokollen med fordelingen ikke er offentliggjort, sier han skjedde etter avtale med komiteleder Arnesen.

- Jeg har hatt en oppfatning av at Arnesen, BU-nestleder Geirmund Jor og jeg har vært på linje, sier han.

- Er det i strid med loven å holde tilbake protokollen?

- Har vi gjort noe ulovlig, så retter vi det opp. Jeg er opptatt av å opptre så korrekt som mulig.

Winger understreker dessuten at det ikke er foreslått at frivillighetsmidlene ikke skal fordeles.

Viktig frivillighet

Under morgendagens møte i bydelsutvalget skal frivillighetsmidlene opp som egen sak. Bydelsdirektøren foreslår å inndra fullmakten til behandling av frivillighetsmidlene fra Kultur- og oppvekstkomiteen, samt at saken fremmes på nytt til bydelsutvalget sammen med budsjettjustering i juni.

- Personlig stiller jeg meg uforstående til å inndra fullmakt. Dessuten mener jeg at behandlingen av frivillighetsmidlene bør gjøres så raskt som mulig. Vi må slanke inn store summer i år, men med den økonomiske situasjonen vi har, så tror jeg frivilligheten vil være viktigere enn noen gang, sier han.

- Arnesen blander kortene

Heller ikke bydelsdirektør i Bjerke, Kari-Anne Mathisen, mener hun eller arbeidsutvalget har handlet utover de fullmaktene de har i denne saken.

- Arbeidsutvalget fordeler sakene til behandling i underliggende komiteer og råd, og de besluttet enstemmig å utsette saken til etter bydelsutvalgets møte 2. april, sier bydelsdirektør Kari-Anne Mathisen.

Til tross for arbeidsutvalgets utsettelse valgte kultur- og oppvekstkomiteen altså å behandle frivillighetsmidlene.

- Denne saken var trukket fra sakskartet og skulle ikke vært behandlet i komiteens møte. Vi mener at vedtaket av den grunn er ugyldig.

- Steinar Arnesen mener han har fullmakt til å sette den på sakskartet?

- Jeg mener at komiteen ikke har fullmakt til å behandle en sak som AU har valgt å utsette, sier Mathisen.

Dersom bydelsutvalget i morgen kommer fram til at frivillighetsmidlene likevel skal fordeles denne våren, mener Mathisen at komiteen må behandle saken på nytt.

- Komiteen kan si at de har drøftet saken, men gjør et nytt vedtak. Dette må gjøres i riktig rekkefølge.

- Hvorfor foreslår du å inndra fullmakten til behandling av frivillighetsmidler fra Kultur- og oppvekstkomiteen?

- Det gjør jeg fordi bydelen er i en dårlig økonomisk situasjon. Vi må gå igjennom alle budsjettposter på ny, og da er det en fordel at alt er samlet i BU.

 

Siste nytt i Nyheter

– Forandrer ikke på <BR>noe som fungerer

I januar i år fikk Radisson-hotellet på Alna ny direktør. For Lars Kristian Amundsen er planen å fortsette det gode arbeidet som har blitt gjort før han.

Google Maps

Beboerne i Smalvollskogen borettslag ser flere ulemper ved boligprosjektet i Lavrans vei 1B. De har servert utbygger Cura Eiendom en god dose med motargumenter.

 
- Går fra ord til handling

Siden 2014 har flerbrukshallen på Tokerud vært godkjent av bystyret, men det har ikke ligget penger på bordet. I revidert budsjett gir byrådet 5,6 millioner til et forprosjekt som skal forme fremtidens hall.

Alle leietakere må ut

Avisen har skrevet om Kristen Leth (89) som risikerer å kastes ut av leiligheten sin på Grorud. Saken har skapt stort engasjement, og nå svarer eiendomsselskapet på hvorfor de har sendt ut brev om oppsigelse av leieforholdet.

Kan smelle når som helst

I mars ble en person som løp over Tvetenveien ved busstoppet på Haugerud påkjørt. Yassine Arakia (H) er redd for hva som vil skje dersom trafikksituasjonen ikke blir tatt på alvor.