BU-lederen tar beskyldningene med ro

BU-lederen tar beskyldningene med ro

 

Bydelsutvalgets leder, Torstein Winger (Ap), forteller at han er opptatt av å opptre så korrekt som mulig. Han kan ikke se at det er begått brudd på lovverket og tar beskyldningene fra partikollegaen sin med stor ro.

Skrevet av:

- I arbeidsutvalget foreslo SVs representant å utsette fordelingen av frivillighetsmidler. Dette fikk raskt tilslutning av de andre medlemmene i arbeidsutvalget, sier bydelsutvalgets leder Torstein Winger (Ap) om hvorfor arbeidsutvalget valgte å fjerne saken fra kultur- og oppvekstkomiteens sakskart, og legger til:

- Arbeidsutvalget har mandat til å ta stilling til hvilke saker som skal opp på bydelsutvalgets møte.

- Arnesen mener arbeidsutvalget ikke har fullmakt til å trekke saken...

- Jeg er helt enig i at arbeidsutvalget ikke kan trekke saken. Det gjorde arbeidsutvalget heller ikke, men vi valgte å utsette den. Det er en viktig nyanseforskjell. Arbeidsutvalget har ikke rett til å overprøve vedtak gjort av bydelsutvalget, sier Winger.

- Hva tenker du om at kultur- og oppvekstkomiteen likevel fordelte midlene?

- Det er i og for seg greit nok.

Etter avtale

At protokollen med fordelingen ikke er offentliggjort, sier han skjedde etter avtale med komiteleder Arnesen.

- Jeg har hatt en oppfatning av at Arnesen, BU-nestleder Geirmund Jor og jeg har vært på linje, sier han.

- Er det i strid med loven å holde tilbake protokollen?

- Har vi gjort noe ulovlig, så retter vi det opp. Jeg er opptatt av å opptre så korrekt som mulig.

Winger understreker dessuten at det ikke er foreslått at frivillighetsmidlene ikke skal fordeles.

Viktig frivillighet

Under morgendagens møte i bydelsutvalget skal frivillighetsmidlene opp som egen sak. Bydelsdirektøren foreslår å inndra fullmakten til behandling av frivillighetsmidlene fra Kultur- og oppvekstkomiteen, samt at saken fremmes på nytt til bydelsutvalget sammen med budsjettjustering i juni.

- Personlig stiller jeg meg uforstående til å inndra fullmakt. Dessuten mener jeg at behandlingen av frivillighetsmidlene bør gjøres så raskt som mulig. Vi må slanke inn store summer i år, men med den økonomiske situasjonen vi har, så tror jeg frivilligheten vil være viktigere enn noen gang, sier han.

- Arnesen blander kortene

Heller ikke bydelsdirektør i Bjerke, Kari-Anne Mathisen, mener hun eller arbeidsutvalget har handlet utover de fullmaktene de har i denne saken.

- Arbeidsutvalget fordeler sakene til behandling i underliggende komiteer og råd, og de besluttet enstemmig å utsette saken til etter bydelsutvalgets møte 2. april, sier bydelsdirektør Kari-Anne Mathisen.

Til tross for arbeidsutvalgets utsettelse valgte kultur- og oppvekstkomiteen altså å behandle frivillighetsmidlene.

- Denne saken var trukket fra sakskartet og skulle ikke vært behandlet i komiteens møte. Vi mener at vedtaket av den grunn er ugyldig.

- Steinar Arnesen mener han har fullmakt til å sette den på sakskartet?

- Jeg mener at komiteen ikke har fullmakt til å behandle en sak som AU har valgt å utsette, sier Mathisen.

Dersom bydelsutvalget i morgen kommer fram til at frivillighetsmidlene likevel skal fordeles denne våren, mener Mathisen at komiteen må behandle saken på nytt.

- Komiteen kan si at de har drøftet saken, men gjør et nytt vedtak. Dette må gjøres i riktig rekkefølge.

- Hvorfor foreslår du å inndra fullmakten til behandling av frivillighetsmidler fra Kultur- og oppvekstkomiteen?

- Det gjør jeg fordi bydelen er i en dårlig økonomisk situasjon. Vi må gå igjennom alle budsjettposter på ny, og da er det en fordel at alt er samlet i BU.

 

Siste nytt i Nyheter

Molly (6) lærte opp kronprinsen

Molly (6) lærte opp kronprinsen

 • Teglverket skole

Kronprins Haakon tok turen til Teglverket skole for å lære hvordan de jobber med læringsteknologi i skolehverdagen. På Teglverket har alle elever en ipad – og Molly fikk lære bort til selveste kronprinsen.

– Skaper usikkerhet <BR>og svekker tilliten

Reagerer på barnehage-stopp

– Skaper usikkerhet
og svekker tilliten

 • Espira

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) mener saken om at byrådet stopper en Espira fra å bygge en privat barnehage på Økern skaper stor usikkerhet og svekker tillitsforholdet til kommunen.

Vil at bydelen setter<BR> inn kulestøtet

Vil at bydelen setter
inn kulestøtet

 • Bydel Alna

Bydelsutvalgsleder Knut Røli (Ap) og leder av oppvekst- og kulturkomiteen Ivar Morken (Ap) ber folk som ønsker å søke om frivillighetsmidler komme på informasjonsmøte i neste uke. De håper på stor oppslutning fra hele bydelen.

 
Ber Groruddalen<BR> mobilisere til kamp

Ber Groruddalen
mobilisere til kamp

 • Eierseksjonsloven

Jan Bøhler (Ap) skal lede arbeidet med eierseksjonsloven på Stortinget og ber folk samle seg for å kjempe mot bolighaiene. Han mener regjeringen skuffer med sine argumenter og går mot sine egne i bystyret.

Foreslår å senke <BR>farten på Stovner

Foreslår å senke
farten på Stovner

 • stovner

Forslag fra Bymiljøetaten om tiltak til nye fartssoner i Bydel Stovner er nå sendt ut på høring. Farten skal senkes og flere fartshumper foreslås etablert. I tillegg kan det komme fortau på bussholdeplasser på Høybråten.

– Deler prisen med<BR> alle på sykehjemmet

– Deler prisen med
alle på sykehjemmet

 • Hverdagshelten 2016

Sykehjemsprest Ellen Kolb-Schiager er kåret til «Groruddalens hverdagshelt 2016». Hun deler prisen med frivillige og ansatte på sykehjemmet.

 
En logo for fremtiden

En logo for fremtiden

 • Bjerke vgs

Lars-André Barth fra medielinja på Bjerke videregående skole vant logokonkurransen til idrettsprosjektet «Den rosa sko» – et Bjerke-prosjekt for å rekruttere flere jenter til idrett i Groruddalen.

Innførte dieselforbud for <BR>ikke å bryte loven

Bør forsere tiltak for å unngå forbud i fremtiden:

Innførte dieselforbud for
ikke å bryte loven

 • Dieselforbud

Overingeniør på luftkvalitet Susanne Lützenkirchen i Bymiljøetaten forteller at det er første gang Oslo har innført dieselforbud på grunn av dårlig luftkvalitet. Hun mener forsering av Euro VI-standard for lastebiler vil forhindre forbud i fremtiden.

SV-Valen til Furuset

SV-Valen til Furuset

 • Alna SV

I kveld kommer SVs nestleder Snorre Valen til Deichmanske bibliotek på Furuset for å snakke om fordelingspolitikk.

 
Hjelper elever «over kneika»

Hjelper elever «over kneika»

 • Skolepolitikk

Rommen skole fikk fem nye utviklingslærere dette skoleåret. Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) er glad for at elever som må tette noen hull kan få hjelpen de trenger.

Skaper brobyggere

Skaper brobyggere

FlexID er et nytt prosjekt i Bydel Grorud, der flerkulturell ungdom hjelpes til å finne sin identitet i møte med skole, familie og jobb, og tilslutt står igjen som «brobyggere» mellom kulturene.

Utvider med sushi og bakeri

Grorud tar sats i 2017

Utvider med sushi og bakeri

 • Grorud senter

Grorud senter skal pusses opp innvendig fram til påske. Da skal de friste med sushi, bakeri og kjøkkenbutikk. Ellers i Groruddalen har sentrene stort sett opplevd økning i omsetning i 2016.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!