Budsjettering i tåka?

Budsjettering i tåka?

 

Tom H. Larsen (Frp) setter spørsmålstegn ved bydelens høye merforbruk under flytteprosessen og kommunenes regning på ekstra 2,5 millioner for sentralisering av IT-oppgaver.

Tekst:

Publisert:

I budsjettprognosen for mars kom det fram at bydelen har hatt et merforbruk på 2,4 millioner kroner under flytteprosessen, som skyldes kostnader til IT og kontormøbler.

I tillegg ligger Tjenesteytingsavtalen som er forelagt bydelen fra Utviklings- og  kompetanseetaten 2,5 millioner kroner høyere enn hva som er avsatt i budsjettet.

- Allerede i desember ga vi beskjed om at flyttekostnadene var for små. Nå har vi brukt 4,9 millioner på IT-kostnader. Dette synes jeg virker rart og søkt. Man må få beskjed på forhånd av kommunen at de høyner regningen med 2,5 millioner, sier Larsen.

Bydelsdirektør Mathisen var helt enig i Larsens utspill og fortalte at de ikke aksepterer kommunenes høye utgifter.

- Det er uklart om vi får det refundert, sier Mathisen.

 

Siste nytt i Nyheter

Alle leietakere må ut

Avisen har skrevet om Kristen Leth (89) som risikerer å kastes ut av leiligheten sin på Grorud. Saken har skapt stort engasjement, og nå svarer eiendomsselskapet på hvorfor de har sendt ut brev om oppsigelse av leieforholdet.

Kan smelle når som helst

I mars ble en person som løp over Tvetenveien ved busstoppet på Haugerud påkjørt. Yassine Arakia (H) er redd for hva som vil skje dersom trafikksituasjonen ikke blir tatt på alvor.

 
Pengene renner inn i Årvolldammen

I revidert budsjett kommer byrådet med en gladnyhet til Bydel Bjerke: Det blir vann i Årvolldammen i år også - med en prislapp på 750.000 kroner. Dammen vil være klar til bruk i slutten av neste uke. Men fremtiden er fremdeles usikker.

Vil slette gjelda til Alna ridesenter

– Høyre går inn for å slette hele gjelda til Alna ridesenter og gi en kompensasjon for eiendomsskatten, dersom byrådet ikke tar til fornuft og endrer beskrivelsen fra parkeringsanlegg til idrettsanlegg.

Kristen (89) kastes ut av leiligheten

Kristen Leth har bodd på Grorud siden 1963. Nå risikerer han å stå uten et sted å bo fordi leiligheten han leier skal ombygges og selges. Han håper Bydel Grorud vil hjelpe til.