Elbil-gjennomslag
på landsmøtet

Elbil-gjennomslag <BR>på landsmøtet

OSLO SP: Oslodelegasjonen i Sp fikk gjennomslag for flere saker på sitt landsmøte.

Under landsmøtet til Senterpartiet i slutten av mars stemte flertallet for å videreføre elbil-fordelene i partiprogrammet, tross motstand fra partiledelsen.

En stor delegasjon fra Oslo Sp deltok på landsmøtet i mars. Leder i Groruddalen Senterparti, Ole Andre Karlson, er fornøyd med sakene som ble satt på kartet.

- Det jeg er mest fornøyd med fra landsmøtet er at vi fikk gjennomslag for å videreføre elbil fordelene,til tross for motstand fra deler av partiledelsen. Det er kjempeviktig for miljøet, og ikke minst luftkvalitetenher i byen at andelen elbiler fortsetter å øke, sier han.

Han mener det nå er en reell sjanse for å få inn førstekandidat Aisha Naz Bhatti på stortinget til høsten.

- Det var fantastisk morsomt å være på landsmøtet med en så stor og dyktig delegasjon fra Oslo. Jeg opplever at Oslo Senterparti blir hørt og at vi fårgjennomslag for våre saker på en helt annen møte enn før. Det inspirerer veldig og vi gleder oss til å gyve løs på valgkampen for å få Aisha på tinget, sier han.

Mener utdanning skal være gratis

Andre ting på programmet var at Sp er imot skolepenger for internasjonale studenter, ikke koble statsstøtte til trossamfunn med medlemmenes statsborgerskap, de vil trappe opp innsatsen for integrering av flyktninger, og styrke rettigheter for arbeidstakere.

- At landsmøtet gikk inn for å beholde gratisprinsippet i høyere utdanning er jeg også veldig glad for. Det bør være karakterer og ikke lommeboken til foreldrene som bestemmer hvem som skal få komme hit for å studere. Det løfter kvaliteten på studiene for alle, mener Karlson.

- Vi var også med å dra programmet i retning av større skepsis til konkurranseutsetting. Eksempelet med søppeltømming i Oslo viser tydelig at konkurranseutsetting og ensidig prisfokus kan bli veldig dyrt. Vi vil ikke at hverken barnehagen, barnevernet eller bestemor skal ut på anbud til store velferdskonsern.

Siste nytt i Nyheter

Pengene renner inn i Årvolldammen

I revidert budsjett kommer byrådet med en gladnyhet til Bydel Bjerke: Det blir vann i Årvolldammen i år også - med en prislapp på 750.000 kroner. Dammen vil være klar til bruk i slutten av neste uke. Men fremtiden er fremdeles usikker.

Vil slette gjelda til Alna ridesenter

– Høyre går inn for å slette hele gjelda til Alna ridesenter og gi en kompensasjon for eiendomsskatten, dersom byrådet ikke tar til fornuft og endrer beskrivelsen fra parkeringsanlegg til idrettsanlegg.

 
Kristen (89) kastes ut av leiligheten

Kristen Leth har bodd på Grorud siden 1963. Nå risikerer han å stå uten et sted å bo fordi leiligheten han leier skal ombygges og selges. Han håper Bydel Grorud vil hjelpe til.

Føflekkreft 

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder forekomst av føflekkreft. Tirsdag 23. mai er det den internasjonale hudsjekkdagen Euromelanoma.

Groruddalen: «Lengre fram i tid og på lang sikt»

Byrådet inviterte til folkemøte på Årvoll gård om hva revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel betyr for Groruddalen. Ifølge byråd Hanna Marcussen er det mange planer i lufta for blant annet Rommen og Grorud - men de ser ikke ut til å bli realisert med det første.