Folkehelsebydelen

Folkehelsebydelen

FORNØYDE MED BUDSJETTFORSLAGET: Bydelsdirektør Øystein Eriksen Søreide og økonomisjef Odd Arne Fagerheim kunne stolt vise frem resultatet av høstens budsjettarbeid.

Ved månedsskiftet la bydelsdirektør Øystein Eriksen Søreide frem budsjettforslaget for Bydel Grorud i 2017. Solid økonomisk styring de siste årene medfører ingen store overraskelser i budsjettet, der videreføring av satsingen på folkehelse er den store fellesnevneren.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.12.2016 kl 21:31

– Vi ønsker jo å kalle oss «folkehelsebydelen», og utfordret oss selv og alle tjenestene til å ha dette i fokus, sier bydelsdirektør Øystein Eriksen Søreide.

Ved månedsskiftet kunne han stolt presentere Bydel Groruds budsjettforslag for 2017, der nettopp folkehelsen er viet mye oppmerksomhet.

– Vi arbeider ut fra en bred helsedefinisjon, der det ikke bare handler om hvorvidt man er syk eller ikke, men også om å sikre deltakelse og mestring for bydelens innbyggere.

Derfor har man hele veien involvert alle bydelens tjenester, slik at man har kunnet treffe best mulig med folkehelsetiltakene.

– Med dette budsjettet tror jeg innbyggerne i Bydel Grorud kan føle seg trygge på at at de er godt ivaretatt.

Utvider arbeidet

Tidligere har Bydel Grorud fått oppmerksomhet for fokuset på helse i barnehagene, og nå ønsker altså administrasjonen å videreføre dette til enda flere av tjenestene. Folkehelseprosjekter er i gang ved barneskoler, ungdomsklubber og i boliger for mennesker med funksjonshemming. Innen NAV og booppfølging satser bydelen ved å opprette fem nye årsverk. I tilknytning til det utvidede tilbudet i Martins Skadtvetsvei 1 oppretter bydelen ytterligere fem årsverk.

Det opprettes også to stillinger som saksbehandlere i barnevernet, der bydelsdirektøren sier man ville være offensive i arbeidet.

– Bare i fjor så vi en 30 prosent økning i bekymringsmeldinger til barnevernet, og ønsker nå å øke kapasiteten der. En innsats i barnevernet ville vi gjort uansett, men men vi ønsker også å møte den helseutfordringen på en solid måte.

Ingen kutt

Totalt rommer budsjettet 20 nye årsverk i Bydel Grorud, sjeføkonom Odd Arne Fagerheim forsikrer samtidig at det verken kuttes i stillinger eller i tjenester.

– Bydelens økonomi er god, såpass god at vi sitter igjen med et solid mindreforbruk fra fjoråret.

Dette betyr i praksis at de 2.9 millionene i redusert handlingsrom kompenseres gjennom disse pengene. Den andre salderingsposten er at bydelen kjøper fire færre sykehjemsplasser, men Fagerheim mener det ikke er noen grunn til bekymring av den grunn.

– De nye omsorgsboligene i Martin Skatvedts vei 1 står klare i 2017, og dermed legger vi til rette for at flere eldre kan bo hjemme lengre.

Les hele artikkelen i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.

Siste nytt i Nyheter

– Kommer ikke til <BR>huset på prærien

De første 56 boligene av totalt 800 OBOS-leiligheter på Vollebekk hadde salgsstart tirsdag 25. april. Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj forteller om et boligområde i utvikling.

Ny turvei med <BR>bekk og belysning

Det blir ny bekk, turvei og belysning på Rommensletta. Første tak med gravemaskinen er allerede tatt – og alt skal stå klart til høsten 2017.

 
Pusser opp kjøkkenet

Nestemann ut som får tildelt IKEA nabofond er Furuset Fotball IF og deres møteplass på Furuset stadion. I ni år har de søkt om midler til oppussing av oppholdsrommet sitt. Nå skal drømmen gå i oppfyllelse.

- Oslos fineste NAV-lokaler

Bydel Bjerke har flyttet inn i nye lokaler «rett over veien» fra Økern senter. NAV har fått publikumsmottak i 1. etasje - og kan ikke få rost den nye utformingen nok.

Tar opp kampen <BR>mot «skremselskapital»

Jan Bøhler (Ap) foreslår at politiet kan iverksette oppholdsforbud for enkelte personer som er ute etter å bygge seg opp et voldsrykte for å virke farligere i et ungdomsmiljø. Nå skal justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) gå videre med saken.