Går løs på
skole-rådgivningen

Går løs på <BR>skole-rådgivningen

VIL HA OPPDATERT RÅDGIVNING: Saida Begum (H) forteller at Høyre legger inn penger til styrking av skolerådgivningen i sitt alternative budsjett.

I vår fremmet Høyre og Venstre forslag i kultur- og utdanningskomiteen på rådhuset om styrking av rådgivning på skolen, men fikk avslag. Nå har Høyre satt av seks millioner kroner til dette i sitt alternative budsjett.

Tekst:

Publisert:

Se bildet større

KOMMER EN STYRKING: Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) forteller at det kommer en styrking av rådgivning på skoler i yrkesfagsmeldingen.

- Høyres mål er at minst 90 prosent av elevene ved Oslo-skolen skal fullføre og bestå videregående opplæring. En god rådgivningstjeneste sikrer at flest mulig elever velger riktig utdanningsløp, fullfører og består videregående opplæring, sier Saida Begum, Høyres fraksjonsleder for utdanning i bystyret.

- Rådgiverarbeidet er et arbeidsfelt som krever oppdatert kunnskap. Skal rådgivere som jobber i skolen over tid ha den nødvendige kompetansen, så forutsetter det at skoleeier både gir tilbud om relevant etterutdanning og stiller kompetansekrav til rådgiverne. Høyre vil også at man setter i gang et forsøksprosjekt med en sentral rådgivningstjeneste.

Satset lenge

– Hvorfor har ikke rådgivning på skoler blitt tatt tak i før dersom det er et stort problem?

- Det har vært en satsing på rådgivningstjenesten i flere år, og i Osloskolen har man blant annet hatt krav om 30 studiepoeng i rådgivning ved nytilsettinger. Dagens krav om minimum 30 studiepoeng og økte bevilgninger alene ivaretar imidlertid ikke behovet for oppdatert kunnskap om elevenes utdannings- og yrkesmuligheter. Det finnes heller ingen felles minstekrav til alle rådgivere i dag, og det bidrar til for store forskjeller mellom skolene, mener Begum.

Fikk avslag

Ingen av forslagene til Høyre ble anbefalt av skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

- Byråden gir i sitt svar utrykk for at hun ikke har tatt inn over seg ansvarsfordelingen mellom byråd og bystyre. Byrådet har en egen byrådsavdeling med utredningsressurser i motsetning til bystyregruppene, mener Begum.

Utredning og kostnadsvurdering av forslag har tradisjonelt ligget under byrådet i alle år, og det er en forventning som ligger til grunn for komiteens arbeid. Så den utredningen byrådet mener mangler, den skulle byråden selv ha kommet med i sitt notat til komiteen, mener hun.

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) forteller at en slik styrking skal komme når yrkesfagsmeldingen er på plass før jul- og mener Høyre ikke har lagt fram sine forslag godt nok.

I byrådens notat til bystyret minner hun om at rådgivningen ikke er en tjeneste, men forankret i opplæringsloven. Hun peker på at de rødgrønne i 2009 innførte mer detaljerte bestemmelser rundt rådgivning i skolene - at elevene har rett til to typer rådgivning; sosialpedagogisk og utdannings- og yrkesrådgivning.

Rådgivningen er en skolepolitisk gjenganger, som jeg mener har blitt stemoderlig behandlet. Rådgivning fortjener både større oppmerksomhet og en styrking. Jeg har derfor satt i gang et arbeid for å forbedre og utvikle rådgivningen i Osloskolen. Rådgivere er en del av «laget rundt eleven», og en viktig støttespiller både i sosiale spørsmål og rundt utdanningsvalg, mener skolebyråden.

Må ha detaljene

Hun påpeker at Høyres forslag har flere mangler, og at de bør utredes bedre. Men hun deler også ambisjonen om å forbedre rådgivningen i Osloskolen, og skal komme med tiltak i byrådssaken om yrkesfagene.

- Har bystyrets flertall fattet vedtak om at et forslag eller en sak skal utredes, er det byrådets ansvar år foreta denne utredningen. Byrådet har ikke utredningsansvar for forslag som enkeltrepresentanter fremmer før de eventuelt er vedtatt. Byrådet blir bedt om å gi sin kommentar til private forslag før bystyret beslutter om de støtter forslagene eller ikke. For at byrådet skal kunne gi en god tilbakemelding på forslagene må de også være konkretisert og eksemplifisert. Det hadde ikke Høyre gjort i dette tilfellet, sier hun.

Les hele saken i vår eAvis og papirutgave. Saken har blitt kortet ned for nett.

Siste nytt i Nyheter

– Kommer ikke til <BR>huset på prærien

De første 56 boligene av totalt 800 OBOS-leiligheter på Vollebekk hadde salgsstart tirsdag 25. april. Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj forteller om et boligområde i utvikling.

Ny turvei med <BR>bekk og belysning

Det blir ny bekk, turvei og belysning på Rommensletta. Første tak med gravemaskinen er allerede tatt – og alt skal stå klart til høsten 2017.

 
Pusser opp kjøkkenet

Nestemann ut som får tildelt IKEA nabofond er Furuset Fotball IF og deres møteplass på Furuset stadion. I ni år har de søkt om midler til oppussing av oppholdsrommet sitt. Nå skal drømmen gå i oppfyllelse.

- Oslos fineste NAV-lokaler

Bydel Bjerke har flyttet inn i nye lokaler «rett over veien» fra Økern senter. NAV har fått publikumsmottak i 1. etasje - og kan ikke få rost den nye utformingen nok.

Tar opp kampen <BR>mot «skremselskapital»

Jan Bøhler (Ap) foreslår at politiet kan iverksette oppholdsforbud for enkelte personer som er ute etter å bygge seg opp et voldsrykte for å virke farligere i et ungdomsmiljø. Nå skal justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) gå videre med saken.