Gjør om på kommuneplanen:

Groruddalen: «Lengre fram i tid og på lang sikt»

Groruddalen: «Lengre fram i tid og på lang sikt»

PRESENTERTE PLANENE: Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) presentere hovedpunktene i revideringen av kommuneplanen på Årvoll gård. Det var fullt i lokalet.

Byrådet inviterte til folkemøte på Årvoll gård om hva revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel betyr for Groruddalen. Ifølge byråd Hanna Marcussen er det mange planer i lufta for blant annet Rommen og Grorud - men de ser ikke ut til å bli realisert med det første.

Tekst:

Publisert:

Se bildet større

ENKLERE PROSESS: Finansbyråd Robert Steen (Ap) og byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) mener den demokratiske prosessen rundt kommuneplanen denne gangen er mye bedre enn før.

Se bildet større

TEGNET INN: Pia Farstad von Hall (H) har tegnet inn områder i Groruddalen som vil berøres av fortetting i den nye kommuneplanen.

Under presentasjonen av hva byrådet mener er god byutvikling kom det fram det ene prosjektet etter det andre, som Bjørvika, Ensjø, Fjordbyen og Sætre. Det som manglet var store og gode eksempler fra dalføret, unntatt planene for Furuset. Men det ser ut som de store eksemplene fortsatt lar vente på seg.

- I Groruddalen har man flere utviklingsområder, særlig i Hovinbyen, men også opp langs dalbunnen. Furuset har en fersk områderegulering, og jeg føler den prosessen hadde god medvirkning. Deler av utviklingen i planene for Hovinbyen er i gang, andre deler er noe fram i tid, forklarer Marcussen.

Hun forteller at blant annet Rommen sees på som et utviklingsområde, men at man ikke kommer til å se forandringer med det første.

- Det skal bli et tyngdepunkt øverst i Groruddalen lengre fram i tid og på lang sikt, sier hun.

Opptatt av forbindelsene

Planen er at Rommen, og Grorud stasjon, kan bli tyngdepunkter øverst i Groruddalen. Marcussen mener utviklingen vil gjøre områdene til attraktive byområder med urbane tilbud og arbeidsplasser, og knytte Stovner, Rommen, Haugenstua, Furuset, Grorud sentrum, og Grorud stasjon nærmere sammen.

- Vi ønsker at området skal få en lokal hverdagsby, med gode møteplasser, grøntområder og torg. Det skal være enkelt både å gå og sykle i nærmiljøet, og det skal være lett å reise kollektivt. Lokale handelstilbud og servering vil skape gode nabolag og boforhold, fortsetter Marcussen,

I 2015 fikk Oslo en ny kommuneplan. Fordi Oslo fikk nytt byråd også dette året gjør at de nå skal revidere samfunnsdelen etter ganske kort tid. De har også lagt til en byutviklingsstrategi i denne samfunnsdelen.

Føyer til en ny kategori i planen

Nytt med denne revideringen av kommuneplanen betyr er at ytre by -som Groruddalen er en del av - blir delt opp i to kategorier; A og B. Kategori A er områder med næringsbygg, kategori B er områder med småhusbebyggelse. Den siste kategorien har det vært en del debatt rundt. Groruddalen har også sin andel med småhusområder, og byutviklingsbyråden kan fortelle at de ikke har noen intensjon om å gjøre inngripen i disse velfungerende bomiljøene. Annet enn de absolutt må for å få plass til Oslofolk i fremtiden, så klart.

Det er viktig for meg å få fram at småhusplanen ligger fast. I noen få områder er det foreslått fortetting, når man bygger mer på en tomt enn det var der tidligere, på grunn av god kollektivdekning, sier Marcussen.

- De fleste områder er ikke såkalte utviklingsområder. Det er ingen i byrådet som ønsker å rasere områder som i dag fungerer bra, problemstillingen er å finne plass i byen, sier hun.

Les hele saken om kommuneplanen i vår eAvis eller papirutgave. Følg med i avisen fremover for flere saker om den nye kommuneplanen.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

IKEA hjelper Asma (25) med fremtiden

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) og ordfører Marianne Borgen fikk møte Asma (25) som har vært åtte måneder i Norge. Hun har akkurat hatt sin første arbeidsdag på IKEA Furuset som en del av det første pilotprosjektet i den nye Groruddals-satsingen.

Syv nye skoler får gratis kjernetid

Flere elever på 1. trinn i Bjerke bydel får nå tilbud om gratis kjernetid i aktivitetsskolen (AKS). Byrådet forlenger nå tilbudet til å gjelde syv nye skoler i Groruddalen, som gjør at alle bydelene har fått tilbudet.

 
Kollektivtrafikken på 17. mai

Ruter anbefaler alle om å beregne god tid på nasjonaldagen.

Ammerud først ut av <BR>Groruddalens skoler

Nye Ammerud skole er 12 år i år, men selve skolen er halvveis til 100. Og med 50 år bak seg skal de gå opp Karl Johan som nummer fire i toget på 17. mai.

Biblioteket flytter inn på sentret

Stovner bibliotek flytter inn på Stovner senter i løpet av året. Det betyr meråpent til klokka 23 hver dag - og mye større lokaler.