- Groruddalen og Lørenskog må samarbeide

- Groruddalen og Lørenskog må samarbeide

 

Byråd Merete Agerbak-Jensen (H) opp-fordrer til tettere samarbeid mellom Oslo og Lørenskog i fremtidige planprosesser som angår arealer ved kommunegrensa.

Tekst:

Publisert:

I sin høringsuttalelse vedrørende kommunedelplanen for Skårerødegården oppfordrer byråd for byutvikling Merete Agerbak-Jensen til ett tettere samarbeid på tvers av kommunegrensa.

«Grensen mellom Lørenskog og Oslo er som kjent både en kommune- og fylkesgrense. Det pågår betydelige arealbruksendringer inntil begge sidene av denne grensen. En god samordning av areal- og transportplanleggingen i dette området fordrer tett kontakt kommunene imellom underveis i planprosessen», skriver byråden i sin uttalelse til Lørenskog kommune.

Ny rutine

Videre foreslår hun at det innføres en ny rutine der det avholdes informasjonsmøte på administrativt nivå mellom de to berørte kommunene før plansaker i grenseområdet legges ut til offentlig ettersyn.

- Plan- og bygningsetaten vil være Oslo kommunes kontaktpunkt og ansvarlig for informasjonsmøtene hva gjelder Oslos plansaker.

Full klaff

Dermed virker det som at Høybråten velforening hadde full klaff med befaringen de arrangerte siste uka i september. Den gang sa Ragnar Torgersen, som er leder av miljøkomiteen i Høybråten vel, at målet deres var at det settes i gang ett samarbeid mellom Oslo og

Lørenskog om utbygginger i grenseområdet.

- Befaringen var svært vellykket. Ikke minst i forhold til byrådens høringsuttalelse. Nå ser det ut som det samarbeidet vi har etterlyst i et par år kommer, sier Torgersen.

 

Siste nytt i Nyheter

– Kommer ikke til <BR>huset på prærien

De første 56 boligene av totalt 800 OBOS-leiligheter på Vollebekk hadde salgsstart tirsdag 25. april.

Ny turvei med <BR>bekk og belysning

Det blir ny bekk, turvei og belysning på Rommensletta.

 
Pusser opp kjøkkenet

Nestemann ut som får tildelt IKEA nabofond er Furuset Fotball IF og deres møteplass på Furuset stadion. I ni år har de søkt om midler til oppussing av oppholdsrommet sitt. Nå skal drømmen gå i oppfyllelse.

- Oslos fineste NAV-lokaler

Bydel Bjerke har flyttet inn i nye lokaler «rett over veien» fra Økern senter. NAV har fått publikumsmottak i 1. etasje - og kan ikke få rost den nye utformingen nok.

Tar opp kampen <BR>mot «skremselskapital»

Jan Bøhler (Ap) foreslår at politiet kan iverksette oppholdsforbud for enkelte personer som er ute etter å bygge seg opp et voldsrykte for å virke farligere i et ungdomsmiljø. Nå skal justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) gå videre med saken.