- Groruddalen og Lørenskog må samarbeide

- Groruddalen og Lørenskog må samarbeide

 

Byråd Merete Agerbak-Jensen (H) opp-fordrer til tettere samarbeid mellom Oslo og Lørenskog i fremtidige planprosesser som angår arealer ved kommunegrensa.

Tekst:

Publisert:

I sin høringsuttalelse vedrørende kommunedelplanen for Skårerødegården oppfordrer byråd for byutvikling Merete Agerbak-Jensen til ett tettere samarbeid på tvers av kommunegrensa.

«Grensen mellom Lørenskog og Oslo er som kjent både en kommune- og fylkesgrense. Det pågår betydelige arealbruksendringer inntil begge sidene av denne grensen. En god samordning av areal- og transportplanleggingen i dette området fordrer tett kontakt kommunene imellom underveis i planprosessen», skriver byråden i sin uttalelse til Lørenskog kommune.

Ny rutine

Videre foreslår hun at det innføres en ny rutine der det avholdes informasjonsmøte på administrativt nivå mellom de to berørte kommunene før plansaker i grenseområdet legges ut til offentlig ettersyn.

- Plan- og bygningsetaten vil være Oslo kommunes kontaktpunkt og ansvarlig for informasjonsmøtene hva gjelder Oslos plansaker.

Full klaff

Dermed virker det som at Høybråten velforening hadde full klaff med befaringen de arrangerte siste uka i september. Den gang sa Ragnar Torgersen, som er leder av miljøkomiteen i Høybråten vel, at målet deres var at det settes i gang ett samarbeid mellom Oslo og

Lørenskog om utbygginger i grenseområdet.

- Befaringen var svært vellykket. Ikke minst i forhold til byrådens høringsuttalelse. Nå ser det ut som det samarbeidet vi har etterlyst i et par år kommer, sier Torgersen.

 

Siste nytt i Nyheter

Alle leietakere må ut

Avisen har skrevet om Kristen Leth (89) som risikerer å kastes ut av leiligheten sin på Grorud. Saken har skapt stort engasjement, og nå svarer eiendomsselskapet på hvorfor de har sendt ut brev om oppsigelse av leieforholdet.

Kan smelle når som helst

I mars ble en person som løp over Tvetenveien ved busstoppet på Haugerud påkjørt. Yassine Arakia (H) er redd for hva som vil skje dersom trafikksituasjonen ikke blir tatt på alvor.

 
Pengene renner inn i Årvolldammen

I revidert budsjett kommer byrådet med en gladnyhet til Bydel Bjerke: Det blir vann i Årvolldammen i år også - med en prislapp på 750.000 kroner. Dammen vil være klar til bruk i slutten av neste uke. Men fremtiden er fremdeles usikker.

Vil slette gjelda til Alna ridesenter

– Høyre går inn for å slette hele gjelda til Alna ridesenter og gi en kompensasjon for eiendomsskatten, dersom byrådet ikke tar til fornuft og endrer beskrivelsen fra parkeringsanlegg til idrettsanlegg.

Kristen (89) kastes ut av leiligheten

Kristen Leth har bodd på Grorud siden 1963. Nå risikerer han å stå uten et sted å bo fordi leiligheten han leier skal ombygges og selges. Han håper Bydel Grorud vil hjelpe til.