Høring om endring av eierseksjonsloven:

Groruddalen på «tinget»

Groruddalen på «tinget»

STÅR SAMMEN: Representanter fra sameiene og enkeltbeboere i Groruddalen møtte opp til høringen av eierseksjonsloven i Stortinget. Nummer to fra venstre på første rad sitter Jan Bøhler som ledet saken. Ved siden av seg har han Annstein Garnes og Einar Holtet og May-Britt Christensen rett bak, som alle tok ordet under høringen.

For å vise politikerne at endringer i eierseksjonsloven er en viktig sak for sameier og enkeltbeboere i Groruddalen møtte mange representanter opp til høringen på Stortinget sist tirsdag.

Tekst:

Publisert:

Tore Syvert Haga fra Bydel Alna, May-Britt Christensen fra Bydel Stovner, Annstein Garnes fra Vestli Vel og Einar Holtet fra Tokerudlia boligsameie tok alle ordet, mens Jan Bøhler (Ap) ledet det hele.

Eierseksjonsloven er loven som ligger til grunn for sameie som boform. Et regjeringsoppnevnt utvalg mener loven om at det bare skal være lov å eie to boliger i ett sameie skal prøves på nytt, og vil derfor gjøre det enklere for bolighaier å kunne tilegne seg flere boliger – for så å dele dem opp og leie dem ut. Vestli Vel ønsker at eierseksjonsloven skal bli demokratisk, noe de ikke er alene om.

Vanskelig å endre loven

I dagens Eierseksjonslov kreves det enstemmig tilslutning dersom man skal forandre hvor mange boliger en boligeier skal få lov til å eie. Vestli Vel mener det i realiteten betyr at det er omtrent umulig å forandre vedtektene.

Et demokratisk prinsipp må være at Eierseksjonsloven skal fungere slik samfunnet ellers fungerer. Ved endringer i vedtektene, som påvirker fullmakten til boligeiere, skal det være nok med to tredjedeler flertall for å forandre vedtektene, sier leder Annstein Garnes i Vestli Vel.

De opplever at flere boligspekulanter kjøper opp to leiligheter/boliger i sitt eget navn, og deretter kjøper leiligheter/boliger i sine juridiske navn.

Uoversiktlig oppdeling

– Problemet med boligspekulanter er ikke at de leier ut en og en bolig til hver sin familie, men at de deler opp og bygger om hele den vanlige leiligheten til rene hybelhus som inneholder opp til 16 personer, sier Garnes.

Tidligere har avisen skrevet om konsekvensene for slike oppdelinger, som at boligeier ikke har oversikt over hva som foregår i de utleide boligene.

– Dette får store konsekvenser for den demografiske sammensetningen i vårt bomiljø. Boligene er ikke dimensjonert til slikt formål med hensyn til varmtvann, kloakk, renovasjon, el-anlegg og infrastruktur totalt sett, sier han.

Utfordringer på Stovner

Gjennom Groruddals-satsingens områdeløft er det kartlagt høy trivsel i bomiljøene på Stovner de siste ti årene. Likevel opplever Stovner bydelsutvalg en rekke utfordringer knyttet til bomiljøet i sameiene i bydelene de senere år.

Lokalpolitiker May-Britt Christensen (Ap) har engasjert seg i saken, og mener utfordringer som har oppstått i kjølvannet av at boligspekulanter kjøper leiligheter, deler opp og leier ut, kunne vært unngått.

 Det er brukt store summer på tiltak for å kompensere for levekårsutfordringer som finnes i deler av vår bydel. Her snakker vi om skattekroner fra våre velgere. Vil vi være med på at all den flotte satsingen skal gå til spille, spør hun.

Saken er kortet ned for nett. Les mer i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Kristen (89) kastes ut av leiligheten

Kristen Leth har bodd på Grorud siden 1963. Nå risikerer han å stå uten et sted å bo fordi leiligheten han leier skal ombygges og selges. Han håper Bydel Grorud vil hjelpe til.

Føflekkreft 

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder forekomst av føflekkreft. Tirsdag 23. mai er det den internasjonale hudsjekkdagen Euromelanoma.

 
Groruddalen: «Lengre fram i tid og på lang sikt»

Byrådet inviterte til folkemøte på Årvoll gård om hva revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel betyr for Groruddalen. Ifølge byråd Hanna Marcussen er det mange planer i lufta for blant annet Rommen og Grorud - men de ser ikke ut til å bli realisert med det første.

IKEA hjelper Asma (25) med fremtiden

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) og ordfører Marianne Borgen fikk møte Asma (25) som har vært åtte måneder i Norge. Hun har akkurat hatt sin første arbeidsdag på IKEA Furuset som en del av det første pilotprosjektet i den nye Groruddals-satsingen.

Syv nye skoler får gratis kjernetid

Flere elever på 1. trinn i Bjerke bydel får nå tilbud om gratis kjernetid i aktivitetsskolen (AKS). Byrådet forlenger nå tilbudet til å gjelde syv nye skoler i Groruddalen, som gjør at alle bydelene har fått tilbudet.