Groruddals-millioner brukes til administrasjon

Groruddals-millioner brukes til administrasjon

 

Pengene som utelukkende skal gå til Groruddals-satsingen blir brukt til administrasjon, og kommer ikke folket til gode. - Dette finner vi oss ikke i, sier bystyrerepresentant Bjørn Lundberg (Ap).

Skrevet av:

11. januar 2007 inngikk regjeringen og byrådet en intensjonsavtale om et samarbeid om Groruddals-satsingen fram til 2016. Både stat og kommune samfinansierer innsatsen og satte av samme år 50 millioner kroner hver for å bedre miljø- og leveforhold samt styrke Groruddalens aktivitet og stolthet.I 2008 økte staten sin finansiering til 109 millioner kroner, mens byrådet viderefører sitt opplegg med 50 millioner kroner.- Men dette er bare tilsynelatende fordi store deler av disse midlene går til driften av Plankontoret, som ligger under byrådet. Det vil si at kommunen nå gir penger til Groruddals-satsingen, for så å ta dem tilbake. Dette sier mye om byrådets vilje til å satse på Groruddalen. Det er rein svindel, sier Lundberg.Stigende kostnaderLundberg viser til et møte i Samarbeidsutvalget for Groruddalen (SUG) 10. desember, og opplyser om at i 2007 gikk seks av de 50 millioner kronene til drift av Plankontoret.- I år har dette beløpet steget til 7,7 millioner kroner, og utgjør 15,4 prosent av de pengene som skulle gå til de fire programområdene i Groruddals-satsingen. Vi ser en helt klar negativ trend. Kostnadene til driften av Plankontoret vokser, og de finansierer stillinger i Plankontoret, etater og bydeler, sier Lundberg.Til tross for stor vekst og større ansvarsområde har Plankontorets budsjett siden 2003 ligget på tre millioner kroner.- 98 prosent av deres budsjett går kun til lønn, etter det kommer husleie og drift av kontoret som de tar fra de 50 millionene som skulle gått til Groruddalens befolkning, opplyser en bekymret Lundberg. På Plankontoret bekrefter prosjektleder Petter Daae Slipher Lundbergs opplysninger, men ønsker ikke å kommentere saken videre.Trenger folkHelge Jagmann, bydelsdirektør i Bydel Grorud, har forståelse for at midlene til Groruddals-satsingen blir brukt til administrasjon, og mener at det i intensjonsavalen gir rom for at tiltakene også skal kunne drives.- Nå kjenner ikke jeg prosentandelene som går av Groruddals-satsingen til administrasjon, men for å iverksette tiltakene trengs det mennesker, sier Jagmann.Også BU-leder i Bydel Alna Knut Røli forteller at når man setter i gang med prosjekter er man nødt til å ha folk som arbeider med dem.- Det er en vanskelig sak å kommentere. Uansett når man setter i gang med noe, er det noen som må gjøre det, men det er jo alltid et skjæringspunkt for hva man skal tillate, så det optimale hadde vært om byrådet hadde gitt mer penger slik at Plankontoret satt igjen med rene 50 millioner kun til Groruddals-satsingen, sier Røli.Groruddals-satsingeno Groruddals satsingen er et samarbeid mellom Oslo kommune og Staten for å bedre miljø- og leveforholdene i Groruddalen. Partene har inngått en intensjonsavtale om et langsiktig samarbeid i Groruddalen for perioden 2007-2016 hvor hovedmålet er en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen. o Fire departementer og fem byrådsavdelinger er med i samarbeidet, som ledes av Samarbeidsutvalget for Groruddalen (SUG). Miljøverndepartementet koordinerer innsatsen på statlig side, mens byrådsavdelingen for byutvikling koordinerer kommunens arbeid, gjennom Plankontoret for Groruddalen.o Arbeidet er organisert gjennom følgende fire programområder:1.    Miljøvennlig transport2.    Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø3.    Bolig-, by- og stedsutvikling4.    Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering.  

Siste nytt i Nyheter

Molly (6) lærte opp kronprinsen

Molly (6) lærte opp kronprinsen

 • Teglverket skole

Kronprins Haakon tok turen til Teglverket skole for å lære hvordan de jobber med læringsteknologi i skolehverdagen. På Teglverket har alle elever en ipad – og Molly fikk lære bort til selveste kronprinsen.

– Skaper usikkerhet <BR>og svekker tilliten

Reagerer på barnehage-stopp

– Skaper usikkerhet
og svekker tilliten

 • Espira

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) mener saken om at byrådet stopper en Espira fra å bygge en privat barnehage på Økern skaper stor usikkerhet og svekker tillitsforholdet til kommunen.

Vil at bydelen setter<BR> inn kulestøtet

Vil at bydelen setter
inn kulestøtet

 • Bydel Alna

Bydelsutvalgsleder Knut Røli (Ap) og leder av oppvekst- og kulturkomiteen Ivar Morken (Ap) ber folk som ønsker å søke om frivillighetsmidler komme på informasjonsmøte i neste uke. De håper på stor oppslutning fra hele bydelen.

 
Ber Groruddalen<BR> mobilisere til kamp

Ber Groruddalen
mobilisere til kamp

 • Eierseksjonsloven

Jan Bøhler (Ap) skal lede arbeidet med eierseksjonsloven på Stortinget og ber folk samle seg for å kjempe mot bolighaiene. Han mener regjeringen skuffer med sine argumenter og går mot sine egne i bystyret.

Foreslår å senke <BR>farten på Stovner

Foreslår å senke
farten på Stovner

 • stovner

Forslag fra Bymiljøetaten om tiltak til nye fartssoner i Bydel Stovner er nå sendt ut på høring. Farten skal senkes og flere fartshumper foreslås etablert. I tillegg kan det komme fortau på bussholdeplasser på Høybråten.

– Deler prisen med<BR> alle på sykehjemmet

– Deler prisen med
alle på sykehjemmet

 • Hverdagshelten 2016

Sykehjemsprest Ellen Kolb-Schiager er kåret til «Groruddalens hverdagshelt 2016». Hun deler prisen med frivillige og ansatte på sykehjemmet.

 
En logo for fremtiden

En logo for fremtiden

 • Bjerke vgs

Lars-André Barth fra medielinja på Bjerke videregående skole vant logokonkurransen til idrettsprosjektet «Den rosa sko» – et Bjerke-prosjekt for å rekruttere flere jenter til idrett i Groruddalen.

Innførte dieselforbud for <BR>ikke å bryte loven

Bør forsere tiltak for å unngå forbud i fremtiden:

Innførte dieselforbud for
ikke å bryte loven

 • Dieselforbud

Overingeniør på luftkvalitet Susanne Lützenkirchen i Bymiljøetaten forteller at det er første gang Oslo har innført dieselforbud på grunn av dårlig luftkvalitet. Hun mener forsering av Euro VI-standard for lastebiler vil forhindre forbud i fremtiden.

SV-Valen til Furuset

SV-Valen til Furuset

 • Alna SV

I kveld kommer SVs nestleder Snorre Valen til Deichmanske bibliotek på Furuset for å snakke om fordelingspolitikk.

 
Hjelper elever «over kneika»

Hjelper elever «over kneika»

 • Skolepolitikk

Rommen skole fikk fem nye utviklingslærere dette skoleåret. Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) er glad for at elever som må tette noen hull kan få hjelpen de trenger.

Skaper brobyggere

Skaper brobyggere

FlexID er et nytt prosjekt i Bydel Grorud, der flerkulturell ungdom hjelpes til å finne sin identitet i møte med skole, familie og jobb, og tilslutt står igjen som «brobyggere» mellom kulturene.

Utvider med sushi og bakeri

Grorud tar sats i 2017

Utvider med sushi og bakeri

 • Grorud senter

Grorud senter skal pusses opp innvendig fram til påske. Da skal de friste med sushi, bakeri og kjøkkenbutikk. Ellers i Groruddalen har sentrene stort sett opplevd økning i omsetning i 2016.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!