Groruddals-millioner brukes til administrasjon

Groruddals-millioner brukes til administrasjon

 

Pengene som utelukkende skal gå til Groruddals-satsingen blir brukt til administrasjon, og kommer ikke folket til gode. - Dette finner vi oss ikke i, sier bystyrerepresentant Bjørn Lundberg (Ap).

Tekst:

Publisert:

11. januar 2007 inngikk regjeringen og byrådet en intensjonsavtale om et samarbeid om Groruddals-satsingen fram til 2016. Både stat og kommune samfinansierer innsatsen og satte av samme år 50 millioner kroner hver for å bedre miljø- og leveforhold samt styrke Groruddalens aktivitet og stolthet.I 2008 økte staten sin finansiering til 109 millioner kroner, mens byrådet viderefører sitt opplegg med 50 millioner kroner.- Men dette er bare tilsynelatende fordi store deler av disse midlene går til driften av Plankontoret, som ligger under byrådet. Det vil si at kommunen nå gir penger til Groruddals-satsingen, for så å ta dem tilbake. Dette sier mye om byrådets vilje til å satse på Groruddalen. Det er rein svindel, sier Lundberg.Stigende kostnaderLundberg viser til et møte i Samarbeidsutvalget for Groruddalen (SUG) 10. desember, og opplyser om at i 2007 gikk seks av de 50 millioner kronene til drift av Plankontoret.- I år har dette beløpet steget til 7,7 millioner kroner, og utgjør 15,4 prosent av de pengene som skulle gå til de fire programområdene i Groruddals-satsingen. Vi ser en helt klar negativ trend. Kostnadene til driften av Plankontoret vokser, og de finansierer stillinger i Plankontoret, etater og bydeler, sier Lundberg.Til tross for stor vekst og større ansvarsområde har Plankontorets budsjett siden 2003 ligget på tre millioner kroner.- 98 prosent av deres budsjett går kun til lønn, etter det kommer husleie og drift av kontoret som de tar fra de 50 millionene som skulle gått til Groruddalens befolkning, opplyser en bekymret Lundberg. På Plankontoret bekrefter prosjektleder Petter Daae Slipher Lundbergs opplysninger, men ønsker ikke å kommentere saken videre.Trenger folkHelge Jagmann, bydelsdirektør i Bydel Grorud, har forståelse for at midlene til Groruddals-satsingen blir brukt til administrasjon, og mener at det i intensjonsavalen gir rom for at tiltakene også skal kunne drives.- Nå kjenner ikke jeg prosentandelene som går av Groruddals-satsingen til administrasjon, men for å iverksette tiltakene trengs det mennesker, sier Jagmann.Også BU-leder i Bydel Alna Knut Røli forteller at når man setter i gang med prosjekter er man nødt til å ha folk som arbeider med dem.- Det er en vanskelig sak å kommentere. Uansett når man setter i gang med noe, er det noen som må gjøre det, men det er jo alltid et skjæringspunkt for hva man skal tillate, så det optimale hadde vært om byrådet hadde gitt mer penger slik at Plankontoret satt igjen med rene 50 millioner kun til Groruddals-satsingen, sier Røli.Groruddals-satsingeno Groruddals satsingen er et samarbeid mellom Oslo kommune og Staten for å bedre miljø- og leveforholdene i Groruddalen. Partene har inngått en intensjonsavtale om et langsiktig samarbeid i Groruddalen for perioden 2007-2016 hvor hovedmålet er en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen. o Fire departementer og fem byrådsavdelinger er med i samarbeidet, som ledes av Samarbeidsutvalget for Groruddalen (SUG). Miljøverndepartementet koordinerer innsatsen på statlig side, mens byrådsavdelingen for byutvikling koordinerer kommunens arbeid, gjennom Plankontoret for Groruddalen.o Arbeidet er organisert gjennom følgende fire programområder:1.    Miljøvennlig transport2.    Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø3.    Bolig-, by- og stedsutvikling4.    Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering.  

Siste nytt i Nyheter

Alle leietakere må ut

Avisen har skrevet om Kristen Leth (89) som risikerer å kastes ut av leiligheten sin på Grorud. Saken har skapt stort engasjement, og nå svarer eiendomsselskapet på hvorfor de har sendt ut brev om oppsigelse av leieforholdet.

Kan smelle når som helst

I mars ble en person som løp over Tvetenveien ved busstoppet på Haugerud påkjørt. Yassine Arakia (H) er redd for hva som vil skje dersom trafikksituasjonen ikke blir tatt på alvor.

 
Pengene renner inn i Årvolldammen

I revidert budsjett kommer byrådet med en gladnyhet til Bydel Bjerke: Det blir vann i Årvolldammen i år også - med en prislapp på 750.000 kroner. Dammen vil være klar til bruk i slutten av neste uke. Men fremtiden er fremdeles usikker.

Vil slette gjelda til Alna ridesenter

– Høyre går inn for å slette hele gjelda til Alna ridesenter og gi en kompensasjon for eiendomsskatten, dersom byrådet ikke tar til fornuft og endrer beskrivelsen fra parkeringsanlegg til idrettsanlegg.

Kristen (89) kastes ut av leiligheten

Kristen Leth har bodd på Grorud siden 1963. Nå risikerer han å stå uten et sted å bo fordi leiligheten han leier skal ombygges og selges. Han håper Bydel Grorud vil hjelpe til.