Groruddals-millioner brukes til administrasjon

Groruddals-millioner brukes til administrasjon

 

Pengene som utelukkende skal gå til Groruddals-satsingen blir brukt til administrasjon, og kommer ikke folket til gode. - Dette finner vi oss ikke i, sier bystyrerepresentant Bjørn Lundberg (Ap).

Skrevet av:

11. januar 2007 inngikk regjeringen og byrådet en intensjonsavtale om et samarbeid om Groruddals-satsingen fram til 2016. Både stat og kommune samfinansierer innsatsen og satte av samme år 50 millioner kroner hver for å bedre miljø- og leveforhold samt styrke Groruddalens aktivitet og stolthet.I 2008 økte staten sin finansiering til 109 millioner kroner, mens byrådet viderefører sitt opplegg med 50 millioner kroner.- Men dette er bare tilsynelatende fordi store deler av disse midlene går til driften av Plankontoret, som ligger under byrådet. Det vil si at kommunen nå gir penger til Groruddals-satsingen, for så å ta dem tilbake. Dette sier mye om byrådets vilje til å satse på Groruddalen. Det er rein svindel, sier Lundberg.Stigende kostnaderLundberg viser til et møte i Samarbeidsutvalget for Groruddalen (SUG) 10. desember, og opplyser om at i 2007 gikk seks av de 50 millioner kronene til drift av Plankontoret.- I år har dette beløpet steget til 7,7 millioner kroner, og utgjør 15,4 prosent av de pengene som skulle gå til de fire programområdene i Groruddals-satsingen. Vi ser en helt klar negativ trend. Kostnadene til driften av Plankontoret vokser, og de finansierer stillinger i Plankontoret, etater og bydeler, sier Lundberg.Til tross for stor vekst og større ansvarsområde har Plankontorets budsjett siden 2003 ligget på tre millioner kroner.- 98 prosent av deres budsjett går kun til lønn, etter det kommer husleie og drift av kontoret som de tar fra de 50 millionene som skulle gått til Groruddalens befolkning, opplyser en bekymret Lundberg. På Plankontoret bekrefter prosjektleder Petter Daae Slipher Lundbergs opplysninger, men ønsker ikke å kommentere saken videre.Trenger folkHelge Jagmann, bydelsdirektør i Bydel Grorud, har forståelse for at midlene til Groruddals-satsingen blir brukt til administrasjon, og mener at det i intensjonsavalen gir rom for at tiltakene også skal kunne drives.- Nå kjenner ikke jeg prosentandelene som går av Groruddals-satsingen til administrasjon, men for å iverksette tiltakene trengs det mennesker, sier Jagmann.Også BU-leder i Bydel Alna Knut Røli forteller at når man setter i gang med prosjekter er man nødt til å ha folk som arbeider med dem.- Det er en vanskelig sak å kommentere. Uansett når man setter i gang med noe, er det noen som må gjøre det, men det er jo alltid et skjæringspunkt for hva man skal tillate, så det optimale hadde vært om byrådet hadde gitt mer penger slik at Plankontoret satt igjen med rene 50 millioner kun til Groruddals-satsingen, sier Røli.Groruddals-satsingeno Groruddals satsingen er et samarbeid mellom Oslo kommune og Staten for å bedre miljø- og leveforholdene i Groruddalen. Partene har inngått en intensjonsavtale om et langsiktig samarbeid i Groruddalen for perioden 2007-2016 hvor hovedmålet er en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen. o Fire departementer og fem byrådsavdelinger er med i samarbeidet, som ledes av Samarbeidsutvalget for Groruddalen (SUG). Miljøverndepartementet koordinerer innsatsen på statlig side, mens byrådsavdelingen for byutvikling koordinerer kommunens arbeid, gjennom Plankontoret for Groruddalen.o Arbeidet er organisert gjennom følgende fire programområder:1.    Miljøvennlig transport2.    Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø3.    Bolig-, by- og stedsutvikling4.    Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering.  

Siste nytt i Nyheter

– Skapte en smitteeffekt

– Skapte en smitteeffekt

 • Groruddals-satsingen

Umar Munir er styreleder for Nordre Gran borettslag på Furuset. Han ble invitert til paneldebatt med fagfolk og politikere for å snakke om bydelen som samfunnsutvikler. Et av de største forandringene med Groruddals-satsingen er at bydelene ble snudd på hodet.

Løfter skolen sammen

Løfter skolen sammen

 • Stovner vgs

De siste årene har Stovner videregående skole hatt synkende søkertall. I fjor valgte 15 av 120 elever VG1 studiespesialisering på Stovner vgs. som førstevalg. Da bestemte skolen seg for å snu utviklingen.

Groruddalens rolle<BR> i byutviklingen

Stor konferanse om Groruddals-satsing og boligbygging:

Groruddalens rolle
i byutviklingen

 • Boligbygging

På torsdag og fredag samles politikere og fagfolk til to konferanser om utviklingen i Groruddalen med vekt på Groruddals-satsingen og boligbygging. Målet er å markere dalens innflytelse fra 2007 og inn i fremtiden.

 
Glemmer ikke <BR>Alna ridesenter

Budsjettforhandling 2017:

Glemmer ikke
Alna ridesenter

 • Alna ridesenter

Frp velger å sette av én million kroner i sitt alternative budsjett til å nedbetale deler av Alna ridesenters lån og håper på bred politisk støtte. Budsjettet skal vedtas i dag.

Folkehelsebydelen

Folkehelsebydelen

 • politikk

Ved månedsskiftet la bydelsdirektør Øystein Eriksen Søreide frem budsjettforslaget for Bydel Grorud i 2017. Solid økonomisk styring de siste årene medfører ingen store overraskelser i budsjettet, der videreføring av satsingen på folkehelse er den store fellesnevneren.

Trenger din stemme

Skal sette ut ti benker:

Trenger din stemme

 • områdeløft

Programleder Ingvild Risnes for områdeløft Trosterud-Haugerud vil ha forslag til hvor ti benker i området kan plasseres. Områdeløftet har fått 400.000 kroner til strakstiltak.

 
Vil prøveselge på Furuset

Vil prøveselge på Furuset

 • Furuset

Boligvekstutvalget lanserte sin sluttrapport «Økt boligvekst i Oslo» med 59 ulike tiltak som skal øke takten i boligbyggingen. Et av dem er prøvesalg av tomter på Furuset.

Skapte bånd til Paris

Skapte bånd til Paris

 • Grorudungdom

Siden 2009 har ungdom i Bydel Grorud jobbet med dialogarbeid. Nå har de innledet et samarbeid med Nansens fredssenter og den norske ambassaden i Paris.

- Vi kan ikke <BR>miste Bydelsrusken

- Vi kan ikke
miste Bydelsrusken

 • Bydelsrusken

Næringsbyråd Geir Lippestad (Ap) vil styrke tilbud som Bydelsrusken fremover. Sammen med finansbyråd Robert Steen (Ap) og Rusken-general Jan Hauger tok han turen til Alna for å få inspirasjon.

 
Undervarme skal <BR>minske forskjeller

Ny kunstgressbane på Kalbakken:

Undervarme skal
minske forskjeller

 • Kunstgress

Byrådet og Obos vil utjevne en skjev fordeling av kunstgressbaner med undervarme i Oslo. Derfor foreslås det å bygge ny bane på Kalbakken - som klubbene kan dele på.

- Prosessen har stoppet opp

- Prosessen har stoppet opp

Statens vegvesen regulerer ny gang- og sykkelbro mellom Ulven-Teisen. Nå stikker ulike offentlige etater kjepper i hjulene for hverandre, noe FAU-leder Attia Mirza Mehmood og Tore Syvert Haga (SV) reagerer på.

Kan toppe stortingslista

SV-topp flytter til Veitvet:

Kan toppe stortingslista

 • SV

I morgen blir det kampvotering om plass på SVs stortingsliste 2017 - og flere groruddøler har en sjanse. Toppkandidat Kari Elisabeth Kaski har nettopp kjøpt hus på Veitvet.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!