ANNONSE

SVs valgløfte:

Halv pris på aktivitetsskolen

Halv pris på aktivitetsskolen

LOVER MER VELFERD: Ivar Johansen og Marianne Borgen lover at SV skal innføre gratis halvdagsplass for alle i aktivitetsskolen. På Rommen skole går kun 25 prosent av barna i AKS – dette tallet tror de vil øke om prisen går ned.
 FOTO: Caroline Bremer

SV går til valg på å innføre gratis halvdagsplass for alle i aktivitetsskolen. Reformen koster 500 millioner kroner i året, men partiet er overbevist om at det vil bidra til å utjevne levekårsforskjeller.

Tekst:

Publisert:

Klar tale

Alle partiene utfordres til å svare på tolv spørsmål om hva de vil gjøre i viktige Groruddsals-saker. Her kan du se hva SV sier.

Hva vil dere gjøre med Aker sykehus?

– SV ha et nytt lokalsykehus på Aker, og la på Stortinget inn penger til prosjektering i revidert budsjett for 2015. Dette innebærer også nybygg. Gjennom samlokalisering av den nåværende samhandlingsarenaen og lokalsykehus vil Groruddalsbefolkningen få et toppmoderne og framtidsrettet sykehustilbud. Vi bør starte umiddelbart ved å flytte tilbake sykehustilbud fra Ahus.

– Ruter sier nei til Ahusbane/Romeriksbane. Hva sier dere?

– SV prioriterer Ahusbane og vil ha raskere framdrift.

Stadig flere sykehjem og barnehager drives av private. Hvor stor andel av den offentlige velferden i kommunen bør overlates til private aktører?

– SV vil at den offentlige velferden i hovedsak skal leveres av kommunen, men åpner opp for ideelle private aktører. Felleskapets midler til velferd skal brukes på velferd og ikke som utbytte og fortjeneste til kommersielle aktører.

– Byen vokser i voldsomt fart. Hva skal dere gjøre for å få fart på boligbyggingen?

– SV vil at kommunen skal ta et større ansvar for boligbyggingen, og ikke overlate alle initiativ til private utbyggere. Kommunen bør selv ta ansvar for å få bygget ut. SV ønsker å opprette et kommunalt tomteselskap med oppdrag å kjøpe tomter og legge til rette for boligbygging der det trengs. Ikke bare der kommersielle aktører ønsker å bygge. Kommunen bør også være en sentral aktør i det ordinære utleiemarkedet, et marked som i dag preges av private boligspekulanter. Det bør opprettes et kommunalt foretak som skal bygge og drifte utleieboliger for hvermannsen, boliger som skal leies ut til kostpris.

Vil dere bygge boliger i Ravnkollen på Romsås?

– Nei

– Hva er deres holdning til eiendomsskatt?

– De siste årene har særlig bydelene fått store budsjettkutt, med aktivitetsreduksjon som konsekvens. Det er behov for økt felleskapsfinansiering for å sikre at byenes innbyggere får tilstrekkelige velferdstjenester når de trenger det.

Derfor vil SV innføre en solidarisk eiendomsskatt som skattlegger næringseiendom, og boliger som har en markedsverdi over 3,7 millioner kroner. All inntekt fra eiendomsskatten skal brukes på økt velferd for innbyggerne, flere barnehager, gratis AKS, flere lærere og mye mer.

Vil det være penger igjen til prosjekter i Groruddalen hvis man bruker 40 milliarder på ny E18 vestover?

– Å bruke 40 milliarder kroner på en ny gigantisk veiutbygging vil føre til mer trafikk inn i byen, økt forurensning og dårligere luftkvalitet for innbyggerne. Oslo lufta er helsefarlig i dag, og det er helt uakseptabelt å bygge en ny vei, som øker helsefarene og øker klimautslippene. Pengene må i stedet brukes på å styrke kollektivtrafikken, bygge ut t-banenlinjene, ny t-banetunnell og bedre sykkelveier.

Groruddals-satsingen fases ut etter 2016. Hva bør skje videre?

– SV vil fortsette Groruddalssatsingen, som i sin tid var SVs initiativ. Mye positivt har skjedd i dalen, men det er behov for mer.

Hvordan skal dere få ned andelen godstrafikk lokalveiene i Groruddalen?

– Tungtransport og godstransport må ledes utenom lokalveien, ved bedre skilting om påbudt kjøremønstre og aktiv bøtlegging. Så må det lages bedre adkomstveier til terminalen fra E6.

– Hva er det viktigste tiltaket for å sikre Groruddalen levekår på lik linje med det beste i byen?

– Dette er todelt: 1) Vi vil fortsette Groruddals-satsingen, med å styrke oppvekstmiljøet for barn og unge, deriblant gratis halvdags barnehageplass. Så vil vi sikre alle barn gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen, sikre flere lærere inn i skolen, og gjeninnføre frukt og grønt-ordningen og på sikt innføre et skolemåltid. Vi vil styrke arbeidstrenings og kvalifiseringsarbeidet, slik at flere kan komme i arbeid.

– SV vil redusere privatbilkjøringen ved å satse mer på kollektivløsninger, også på kryss og tvers i dalen. Så må det stilles tydeligere krav om nullutslippsbiler, til varetransport og tungtransport. Og ikke minst lokk over E6.

SVs viktigste kampsak før valget er å utjevne forskjellene mellom rik og fattig i Oslo. Partiet lover å innføre halv pris i aktivitetsskolen (AKS) for alle barn – uavhengig av foreldrenes inntekt.

I Groruddalen er andelen barn i AKS lavest i byen. Verst er det på Rommen skole. Av elevene på 1. til 4. trinn går kun 24,6 prosent av barna i AKS. På Gran (29,7 pst), Stig (30 pst) og Furuset (40,1 pst) er også andelen svært lav. For en familie med inntekt på over 360.000 kroner koster en fulltidsplass i AKS i dag 2773. Det er denne summen SV vil halvere.

– Mange velger å holde barna utenfor AKS fordi de ikke har råd. Det er svært uheldig at vi får et skille mellom barn som kommer fra fattige familier og barn som kommer fra mer velstående familier, sier SVs førstekandidat Marianne Borgen.

Viktig læringsarena

– Er det automatikk i at lavere pris gir høyere deltakelse i AKS?

– Ja. SV sto bak innføring av gratis halvdagsplass i AKS på Tøyen og Mortensrud, og begge steder økte deltakelsen til nesten 100 prosent. Pris er en viktig faktor, svarer Ivar Johansen fra Lindeberg, partiets åttendekandidat.

SV er tydelige på at aktivitetsskolen ikke er en «oppbevaringsplass» i påvente av at foreldrene skal bli ferdige på jobb.

For det første skal alle barn få være med på leken, men AKS gir bedre språkutvikling, barna blir en del av de sosiale fellesskapet og de presterer bedre på skolen. Det er en vinn-vinn-situasjon for både barnas sosiale liv og for deres læring, sier Borgen.

SVs egne beregninger viser at gratis halvdagsplass for alle barn i Osloskolen koster cirka 500 millioner kroner i året.

Tar inn boligskatt

– Hvordan skal dere finansiere AKS-reformen?

– Først og fremst skal vi omprioritere innenfor dagens Oslo-budsjett, men SV går til valg på å innføre eiendomsskatt på de dyreste boligene. Dette gjør at vi kan innføre nye og bedre velferdsordninger, sier Borgen.

SV foreslår eiendomsskatt med et innslagspunkt på 3,7 millioner kroner. Partiet regner med en årlig inntekt på 2,2 milliarder kroner til kommunekassa. Arbeiderpartiet ønsker imidlertid et høyere innslagspunkt, og dette vil være et sentralt tema i forhandlingene – gitt at de rødgrønne vinner valget.

SV vil ha universelle velferdsordninger, noe som blant annet betyr at alle barn skal få gratis halvdagsplass i AKS – uavhengig om de bor i Holmenkollen eller på Tøyen.

– De som bor i de dyreste boligene skal få det samme tilbudet, men de må samtidig betale eiendomsskatt. Vi vil at alle skal ta del i den offentlige velferden, og de skal har mest skal også betale mest, sier Borgen.

Her er løftene

– Hvilke kan saker kan dere love å gjennomføre med inntektene fra eiendomsskatt?

– I tillegg til gratis halvdagsplass i AKS, lover vi å øke lærertettheten og gjeninnføre frukt og grønt i skolen. Vi skal også bygge ny sentrumstunnel på t-banen, Ahusbane og Fornebubane. Slike prosjekter forutsetter at vi har midler, understreker Borgen.

– Hvorfor foreslår dere en mer radikal eiendomsskatt enn Rødt?

– Vi vil ha fellesskapsfinansiering. Den enkelte betaler et relativt lite beløp, men pengene gjør at vi kan skape gode tjenester. Når sant skal sies blir Groruddalen knapt berørt av boligskatt, sier Ivar Johansen, og fortsetter:

– Vår jobb er å forklare hva pengene skal brukes til. Jeg tror de færreste støtter at bydelene har opplevd store budsjettkutt i ti år på rad, sier han.

– Fabian Stang er arrogant når han hevder at Oslo ikke trenger inntekter fra eiendomsskatt, mener Marianne Borgen.

Les hele artikkelen i Akers Avis Groruddalen og i vår eAvis.

Neste parti ut: Rødt

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Tveita senter kan bli «murt» inne

I et detaljert kart over de nye bomstasjonene kommer det fram at Tveita senter kan bli sperret inne av nye og eksisterende bommer dersom de blir vedtatt slik. Senterleder Mona Bråten innrømmer at det kan bety større usikkerhet om sentrets fremtid.

ANNONSE
Politikerne vil ikke forplikte seg

Forslag om å sikre finansiering av Ahusbanen i Nasjonal Transportplan ble stemt ned med kun SV og MDG for på Stortinget da planen ble behandlet. Rett etterpå kom anbefaling fra Ruter om busstrasé i stedet for T-banestrekning.

 
På valgkampturné i Groruddalen

Jonas Gahr Støre (Ap) og nyvalgt LO-leder Hans Christian Gabrielsen møtte ansatte i hjemmetjenesten i Grorud bydel for en valgkampturné. Nå er opptrappingen til stortingsvalget 11. september for fullt i gang.

– Flerbrukshus for alle

Ventetiden er nesten over! Nå er man bare ett lite bystyrevedtak unna finansiering og midler til Grorud flerbrukshus. Med trykk på «flerbruk».

Punger ut med 6 millioner

Oslo bystyre foreslår å slette gjelda til Alna ridesenter med 6 millioner kroner. Det betyr at daglig leder Lene Kragh endelig kan puste ut og fokusere på å faktisk drive et ridesenter.

 
ANNONSE