Hard kamp om plassene

Hard kamp om plassene

 

75 prosent av ett til femåringer i Bydel Grorud går i barnehage. Likevel stod 123 barn på venteliste i september. Neste år kan det tallet bli enda høyere - når regjeringen fjerner kontantstøtten for toåringer.

Tekst:

Publisert:

Samtidig vil ingen nye barnehager stå klare til bruk i bydelen før i 2013.

- Per 15. september hadde vi 123 barn på søkerliste. Alle disse har søkt om plass før 31.12, bekrefter Sidsel Krakeli, som er avdelingsleder for barn og unge i Bydel Grorud.

Det er to år siden nye Ammerudlia barnehage åpnet, og i fjor høst åpnet nye Flaen barnehage. I tillegg ble to en-avdelingsbarnehager avviklet i fjor. I år er det også avviklet to private barnehager i bydelen.

Ingen nye i 2012

I Ammeruddumpa er midlertidig kapasitet fortsatt i bruk. Denne barnehagen har fått navnet Grorud barnehage, og barna som går her skal etter planen flyttes over til barnehagen i Grorud flerbrukshall. Altså vil ikke barnehagen i flerbrukshallen generere nye plasser på sikt. Når den står klar er dessuten usikkert, men det er flere år fram i tid.

- Vi står ikke på noe liste for å få nye barnehager i 2012, sier Sidsel Krakeli.

I flere år har det vært jobbet med barnehagen i Grorud flerbrukshall, gårdsbarnehage på Nordtvet gård og ny barnehage på Rødtvet. Alle prosjektene har gått tregt.

- Vi håper at gårdsbarnehagen på Nordtvet står ferdig i 2013, sier Krakeli.

Fjerner støtten

Alle barn i bydelen som hadde lovfestet rett til plass i hovedopptaket har fått dette.

- Selv om vi overholder loven, er det fortsatt mange andre på venteliste, sier Krakeli.

I statsbudsjettet for 2012 går regjeringen inn for å fjerne kontantstøtten til toåringer. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) sier forslaget om å avvikle kontantstøtten for toåringer må ses i sammenheng med at det er innført rett til barnehageplass, og at barn som fyller ett år innen utgangen av august har rett til barnehageplass det året. Samt at resten har rett til barnehageplass før de fyller to år.

- Ved å fjerne kontantstøtten for toåringer, legger vi til rette for at flere kvinner kommer ut i arbeid og at flere barn med innvandrerbakgrunn får verdifull språkopplæring i barnehagen, sier Lysbakken.

Flere søkere?

Krakeli er spent på hvordan dette vil slå ut i Bydel Grorud.

- Vi prøver å utrede dette nå, men det er vanskelig å ha eksakte tall, sier hun.

Mest sannsynlig vil det føre til at søkingen til barnehagene øker.

Bydel Grorud har et mål om at 87 prosent av alle ett til femåringer skal gå i barnehage. Selv om mange nå står på venteliste for barnehageplass, går kun 75 prosent av barna i barnehage. Det er en tilbakegang på over fire prosent fra i fjor.

- Vårt mål er å ligge høyere enn det, forsikrer Krakeli.

Ammerud er det området i bydelen med best kapasitet. På Kalbakken og Rødtvet er det flere søkere enn plasser.

- Der har vi hatt veldig lite ledig i hele år. Vi har ikke hatt mange plasser å tilby. Det er veldig utfordrende. Derfor er det også viktig for oss at planlagte prosjekter kommer på plass, sier Krakeli.

Utreder flere

Det var stor strid om ny barnehage på Rødtvet for et par år siden. Byantikvaren satte imidlertid foten ned, og fikk støtte i bystyret for at Rødtvet barnehage er verneverdig. Hvor lenge bydelen kan fortsette å drive barnehage der, er veldig usikkert.

- Rødtvet barnehage er i så dårlig forfatning at vi ikke kan være der mye lenger. Vi må bygge en erstatningsbarnehage og samtidig bygge for vekst. Vi trenger mange barnehageplasser, sier Krakeli.

Omsorgsbygg holder fortsatt på å utrede alternative tomter for denne.

Siste nytt i Nyheter

Blir et pilotsykehjem

Flytteprosessen fra Lindeberg sykehjem er over.

Tradisjonsrik frokost 1. mai

Bjerke SV inviterer nok en gang til frokost på arbeidernes dag førstkommende mandag.

 
Vil ha kasino på Bjerkebanen

Bjerke Frp har besluttet å ta med bygging av kasino på Bjerke travbane i sitt lokalpartiprogram, selv om det pr. i dag er ulovlig.

Oslo kommune kjøper opp Hafslund

Oslo kommune har kjøpt Hafslunds strømnett og kraftproduksjon. Raymond Johansen (Ap) kaller det for den største krafttransaksjonen gjennomført i Norge noensinne.

Ny turvei med <BR>bekk og belysning

Det blir ny bekk, turvei og belysning på Rommensletta. Første tak med gravemaskinen er allerede tatt – og alt skal stå klart til høsten 2017. Hovedmålet er å rense overvannet som siver inn til søppelfyllingen under sletta.