Høyre og Frp-regjering?

Høyre og Frp-regjering?

 

Slik det nå ser ut på meningsmålingene kan det se ut som om at det kan bli dannet en H/Frp regjering etter stortingsvalget i 2013. Skjer dette skyldes det først og fremst dårlig politisk håndverk fra Det norske Arbeiderparti og regjeringen, mener Rune Larsen i dette leserinnlegget.

Skrevet av:

 

Etter fattig evne har jeg forsøkt å gi råd til Stoltenberg og regjeringen, men hittil har de i alle fall ikke villet høre på mine råd.  Gang etter gang har jeg fokusert på at hovedårsaken til Høyres fremgang er at flere og flere av de som er i arbeide er blitt «fed up» over at det har vært alt for lett å bli trygdet.  Med over 750.000 utenfor arbeidsmarkedet, og mange av dem helt eller delvis arbeidsføre, blir det krevende å finansiere gildet.  Når man se at en del av de som er blitt uføretrygdet jobber svart ved siden av, er begeret fullt.  Med begrensede ressurser avdekker NAV stadig flere tilfeller av trygdesvindel.  Hvis en jobber svart i tillegg til at man mottar trygdeytelser, undergraver man hele velferdssystemet, og berettigelsen for det.

 

Jeg er selv uføretrygdet etter over 20 år i full jobb som skatterevisor, i tillegg politiske verv og andre styreverv.  Jeg var opp i 80 timers arbeidsuke.  Men jeg ble syk og har tross alt fått en alvorlig psykiatrisk diagnose, en diagnose jeg bærer med en viss stolthet.  Slik jeg og legene ser det kunne jeg ikke ha vært i jobb, til det varierer formen min for meget.

 

Jeg anbefaler at regjeringen tar iniativ til at alle som f.eks mottar uførertrygd får omvurdert sin status med hensyn til eventuell arbeidsevne/restarbeidsevne.  Jeg har hørt at det foregår i visse miljøer der enkelte leger mottar «provisjon med noe i en konvolutt» for å skrive en falsk diagmose på uføretrygd.  Dette er svært ødeleggende, derfor bør alle omvurderes av uavhengige leger oppnevnt av NAV.

 

Det vil falle svært uheldig ut for regjerigen hvis de vil øke skattene for uførepensjonistene og pensjonistene i kommende statsbudsjett.  Dette er ikke rettferdig.

 

At Høyre og Frp gjør det så godt på meningsmålingene skyldes også at regjeringen muligens ikke har stammet nok inn på innvandringspolitikken, i forhold til hva folk ønsker.  Men mest skyldes det at regjeringen ikke har tilført justissektoren nok ressurser.  Ja, Justisminister Storberget, jeg vet at det aldri tidligere har vært utdannet flere politifolk og at fengselsvesenet har fått tilført flere ressurser, blant annet har vi fått et nytt fengsel i Halden.  Men dette er langt fra nok til å demme opp for den stadig økende internasjonale kriminaliteten vi nå er vitne til i vårt land.  Dessuten har denne regjeringen over 80 milliarder offentlige kroner mer å  bruke enn under de to Bondevikregjeringene.

 

Et sjakktrekk for å bøte på ovennevte kunne ha vært å samle seg i Norden, gjennom nordisk råd, å trekke hele Norden ut av Schengen.  Da hadde vi i Norden unngått mye kriminalitet og kunnet selv stå for grensekontrollen.  For det er skammelig hvordan f,eks Oslo sentrum om sommerkveldene har blitt seende ut.  Agressive tiggere og narkomane, og utenlandske prostituerte som ikke tar nei for et nei.  Når det kommer folk fra distriktene og opplever dette når kommer til Oslo, blir lett Frp ? velgere.  Hvis regjeringen ikke innser dette og gjør noe radikalt med dette, kan den like godt gå av.  Det er blitt direkte utrivelig i Oslo sentrum om natten for vanlig lovlydige borgere.  De kan begynne med å forby tigging og prostitusjon for utlendinger som kommer hit som turister eller arbeidssøkere.

 

Til tross for dette vil jeg etter alt å dømme stemme sosialdemokratisk ved kommende Stortingsvalg, dette fordi sosialdemokratiet ellers har så mye fint med seg.

 

Når det gjelder innvandringspolitikken kan vi vel være enige om at de fleste skikker seg vel, men da må vi «ta» de som ødelegger for alle andre.  Jeg må si at jeg stusser over oppslag bl.a i VG om vel fungerende mødre  i fullt arbeide sammen med deres barn sendes ut av landet, mens identitetsløs voldelige og narkoselgende personer gang etter gang blir arrestert av politiet for så å bli dimmitert, og ut på gata igjen.  Jeg er enig med at disse må i lukkede mottak med svært nøktern standard til idetiteten blir klar, og de kan sendes ut av landet.  Dette tror jeg også velgerne er enige i.

 

Går vi ut av Schengen bør f.eks flyselskapene mot en viss betaling samle inn passene når man skal til Norden, så får en passene tilbake når man kommer til passkontroll når man skal inn i landet.  Da unngår man at identitetsløse personer kommer hit.  Går vi ikke ut av Schengen er man helt nødt til å få langt flere politifolk og langt flere fengsler, selv om dette koster masse penger.

 

Men å trekke Norden ut av Schengen ville lett kunne føre til at nasjonalismen igjen hadde reist seg i Europa. Uten å gå nærmere inn på dette ( det kunnet vært skrevet en hel bok om temaet ), så kunne hele EU gått i oppløsning, ved en alenegang for de nordiske land.  Dette hadde en ikke vært tjent med, med den historikken Europa har hatt, særlig i forrige århundre.  Da er det sikkert bedre å være en del av Schengen med de ulempene det måtte medføre, da noe annet kunnet ha medført uendelige større ulemper.  

 

Dessuten, selv om straffenivået på flere forbrytelser er økt noe, er ikke straffenivået, særlig for svært alvorlige forbrytelser, ikke i samsvar med folks rettsoppfatning.  Dette har Høyre og særlig Frp sagt at de vil gjøre noe med hvis de kommer i regjering.  Hvorfor ikke gjøre som i Sverige, der de har livsvarig fengsel for den ultimate kriminelle handling.

 

Jeg er også helt enig med Frp at sykehusene, politiet, forsvaret, skolene våre og det offentlige bør ha

det beste utstyret da mye av dette kjøpes i utlandet, og ikke er inflasjonsdrivende i Norge.  Man bør kort og godt få en utenlandsdel i statsbudsjettet for innkjøp og investeringer som i svært liten grad påvirker innenlandsøkonomien.  Denne løsningen styrker Frps aksjer blandt velgerne, og vil sikkert bli gjennomført i en H/Frp-regjering.

 

Det er på noen vesentlige politikkområder skissert hvordan regjeringen har sviktet, og der Høyre og Frp har en annen politikk, noe som kan føre at vi kan få en H/Frp- regjering ved kommende stortingsvalg.  Hvis den sittende regjeringen ikke justerer politikken sin og tar hensyn til dette er de etter min oppfatning dømt til å tape.  Selvsagt er det også andre sentrale politikkområder som også velgerene er opptatt av, slik som eldreomsorg og mindre helsekøer, men det er jo alle partiene enige om å prioritere.  Innfor disse sektorene synes også behovene å være umettelige.  Dessuten har man også bl.a skolepolitikken der det er stor uenighet.  

 

Men jeg har også et godt råd til SV på veien.  Det er over  90 prosent av velgene vil ha en politikk som ligger klart til høyre for dere. Slutt å opptre som en skrikhane, dere må innse at det er begrenset hva et 6 prosentparti kan få til. Hvis Stoltenberg og  DnA, blir nødt å justere politikken noe mot høyre for å få båten til å bære, er det bare å gå ut av regjeringen hvis dere ikke aksepterer dette. Men da tror jeg dere vil lide Venstres skjebne.

 

En gammel drøm hadde for øvrig vært at de suverent mest fornuftige partiene i Norge, Høyre og Ap, tenkte mer på landet og så bort fra at de såkaldt skal være hovedmotstandre i norsk politikk, men dannet regjering sammen.  Da tror jeg jubelen ville stått i taket i det norske folk.

 

Avslutningsvis er jeg livredd hvis Frp hadde blitt større enn Høyre i 2013, og det hadde blitt dannet en H/Frp- regjering.  Jeg tenker også på Norges omdømme i utlandet, med Frps syn på U-hjelp-internasjonal solidaritet og synet på FN, men også på poltitikkområder slik som skattelette i forhold til offentlig pengebruk, landbruket, kulturen og miljøpolitikk.  Vel har Frp sine «velgermercedeser», men partiet har også et janusansikt, og hadde velgerene blitt mer klar over dette, ville de blitt mer skeptiske til partiet.

 

 

Med vennlig hilsen

Rune Larsen

Romsås

 

May the force bee with you all !

 

Siste nytt i Nyheter

...vent med applausen

Ja til storbylegevakta på Aker

...vent med applausen

 • Aker sykehus

Styret i Oslo Universitetssykehus er helt enige med Oslo kommune; storbylegevakta skal etableres på Aker sykehus. Det skal oppføres som et nytt bygg innen 2021. Men skepsisen om prislapp og tidsaspekt har ennå ikke lagt seg.

– Det dummeste jeg har hørt

– Det dummeste jeg har hørt

 • politihøgskolen

Raymond Johansen (Ap) er mildt sagt opprørt etter Venstre-toppens argumenter om politihøgskolen. Han holder Venstre og Elvestuen som ansvarlig dersom skolen flyttes ut av Oslo.

Tar igjen opp kampen for politihøgskolen til Groruddalen

Kampen om politihøgskolen

 • politihøgskolen

Regjeringen skapte debatt da det kom fram at de ønsker å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo og politihøgskolen står høyt på lista. Ola Elvestuen (V) gjentar likevel ordene han selv brukte i valgkampen i 2011; få politihøgskolen til Groruddalen. Selv om utflyttings-lista er et kompromiss mello...

 
Raser mot uforutsigbar eiendomsskatt

– Useriøst!

 • Eiendomsskatt

Næringen selv er ikke videre fornøyd med byrådets planer om eiendomsskatt på næringsbygg, verk og bruk. Nina Solli i NHO Oslo og Akershus kaller prosessen for å finne eiendomsverdien for useriøs.

Nå skal også næringen punge ut

Eiendomsskatten øker mest på østkanten i 2017

Nå skal også næringen punge ut

 • Eiendomsskatt

Oslo kommune vil få inn tre ganger så mye eiendomsskatt i 2017 enn budsjettert. Grunnen er at næringseiendommer i år skal beskattes. Finansbyråd Robert Steen (Ap) tror ikke det vil ha en effekt for utbygging i Groruddalen fremover.

Kommunen tar over Oslo-søppelet

Kommunen tar over Oslo-søppelet

 • Oslo kommune

Etter månedsvis med manglende søppelhenting og anmeldte brudd på arbeidsmiljøloven var endelig begeret fullt for byrådet. Nå tar Oslo kommune over avfallsinnhentingen fra Veireno med umiddelbar virkning.

 
Groruddalen på «tinget»

Høring om endring av eierseksjonsloven:

Groruddalen på «tinget»

 • Eierseksjonsloven

For å vise politikerne at endringer i eierseksjonsloven er en viktig sak for sameier og enkeltbeboere i Groruddalen møtte mange representanter opp til høringen på Stortinget sist tirsdag.

– Kontantstøtte hindrer integrering

– Kontantstøtte hindrer integrering

Bydelsutvalgsleder Rashid Nawaz (Ap) på Stovner langer ut mot kontantstøtten som han mener hindrer integrering, spesielt i hans bydel. Stovner har nest størst andel av beboere som mottar kontantstøtte i Oslo.

Bekymret for kutt i ungdomstiltak

Bekymret for kutt i ungdomstiltak

 • Bydel Grorud

I Grorud bydel har de i lang tid jobbet systematisk med ungdommer som dropper ut av skolen. Jan Bøhler (Ap) tok med partikollega Jonas Gahr Støre for å møte folkene bak tiltakene – og høre deres bønn om hjelp.

 
Stovner kan få <BR>varmtvannsbasseng

Stovner kan få
varmtvannsbasseng

 • Stovner bad

Det nye badet i Fossumdumpa på Stovner kan bli et varmtvannsbasseng med vannsklie. Spaden skal i jorda i 2019 – om ikke prosessen blir ferdig før.

Utbygging av ny E6 på Smalvollen

Debatt

Ny E6 på Smalvollen

 • debatt

I Alnaelvas Venner er vi svært overrasket over at Statens vegvesen nå foreslår å legge E6 i dagen langs Smalvollveien.

Legg dritten til Groruddalen!

Legg dritten til Groruddalen!

 • Innlegg

Jeg har hatt gleden av å skrive biografien til et par profilerte politikere og i den forbindelse har jeg også intervjuet andre politikere. Rikspolitikere med stortingsplass. Bystyrepolitikere. Ordførere i Norge. Noen av dem spurte jeg: «Hva kommer det av at all dritten blir lagt til Groruddalen?» Je...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!