Høyre og Frp-regjering?

Høyre og Frp-regjering?

 

Slik det nå ser ut på meningsmålingene kan det se ut som om at det kan bli dannet en H/Frp regjering etter stortingsvalget i 2013. Skjer dette skyldes det først og fremst dårlig politisk håndverk fra Det norske Arbeiderparti og regjeringen, mener Rune Larsen i dette leserinnlegget.

 

Etter fattig evne har jeg forsøkt å gi råd til Stoltenberg og regjeringen, men hittil har de i alle fall ikke villet høre på mine råd.  Gang etter gang har jeg fokusert på at hovedårsaken til Høyres fremgang er at flere og flere av de som er i arbeide er blitt «fed up» over at det har vært alt for lett å bli trygdet.  Med over 750.000 utenfor arbeidsmarkedet, og mange av dem helt eller delvis arbeidsføre, blir det krevende å finansiere gildet.  Når man se at en del av de som er blitt uføretrygdet jobber svart ved siden av, er begeret fullt.  Med begrensede ressurser avdekker NAV stadig flere tilfeller av trygdesvindel.  Hvis en jobber svart i tillegg til at man mottar trygdeytelser, undergraver man hele velferdssystemet, og berettigelsen for det.

 

Jeg er selv uføretrygdet etter over 20 år i full jobb som skatterevisor, i tillegg politiske verv og andre styreverv.  Jeg var opp i 80 timers arbeidsuke.  Men jeg ble syk og har tross alt fått en alvorlig psykiatrisk diagnose, en diagnose jeg bærer med en viss stolthet.  Slik jeg og legene ser det kunne jeg ikke ha vært i jobb, til det varierer formen min for meget.

 

Jeg anbefaler at regjeringen tar iniativ til at alle som f.eks mottar uførertrygd får omvurdert sin status med hensyn til eventuell arbeidsevne/restarbeidsevne.  Jeg har hørt at det foregår i visse miljøer der enkelte leger mottar «provisjon med noe i en konvolutt» for å skrive en falsk diagmose på uføretrygd.  Dette er svært ødeleggende, derfor bør alle omvurderes av uavhengige leger oppnevnt av NAV.

 

Det vil falle svært uheldig ut for regjerigen hvis de vil øke skattene for uførepensjonistene og pensjonistene i kommende statsbudsjett.  Dette er ikke rettferdig.

 

At Høyre og Frp gjør det så godt på meningsmålingene skyldes også at regjeringen muligens ikke har stammet nok inn på innvandringspolitikken, i forhold til hva folk ønsker.  Men mest skyldes det at regjeringen ikke har tilført justissektoren nok ressurser.  Ja, Justisminister Storberget, jeg vet at det aldri tidligere har vært utdannet flere politifolk og at fengselsvesenet har fått tilført flere ressurser, blant annet har vi fått et nytt fengsel i Halden.  Men dette er langt fra nok til å demme opp for den stadig økende internasjonale kriminaliteten vi nå er vitne til i vårt land.  Dessuten har denne regjeringen over 80 milliarder offentlige kroner mer å  bruke enn under de to Bondevikregjeringene.

 

Et sjakktrekk for å bøte på ovennevte kunne ha vært å samle seg i Norden, gjennom nordisk råd, å trekke hele Norden ut av Schengen.  Da hadde vi i Norden unngått mye kriminalitet og kunnet selv stå for grensekontrollen.  For det er skammelig hvordan f,eks Oslo sentrum om sommerkveldene har blitt seende ut.  Agressive tiggere og narkomane, og utenlandske prostituerte som ikke tar nei for et nei.  Når det kommer folk fra distriktene og opplever dette når kommer til Oslo, blir lett Frp ? velgere.  Hvis regjeringen ikke innser dette og gjør noe radikalt med dette, kan den like godt gå av.  Det er blitt direkte utrivelig i Oslo sentrum om natten for vanlig lovlydige borgere.  De kan begynne med å forby tigging og prostitusjon for utlendinger som kommer hit som turister eller arbeidssøkere.

 

Til tross for dette vil jeg etter alt å dømme stemme sosialdemokratisk ved kommende Stortingsvalg, dette fordi sosialdemokratiet ellers har så mye fint med seg.

 

Når det gjelder innvandringspolitikken kan vi vel være enige om at de fleste skikker seg vel, men da må vi «ta» de som ødelegger for alle andre.  Jeg må si at jeg stusser over oppslag bl.a i VG om vel fungerende mødre  i fullt arbeide sammen med deres barn sendes ut av landet, mens identitetsløs voldelige og narkoselgende personer gang etter gang blir arrestert av politiet for så å bli dimmitert, og ut på gata igjen.  Jeg er enig med at disse må i lukkede mottak med svært nøktern standard til idetiteten blir klar, og de kan sendes ut av landet.  Dette tror jeg også velgerne er enige i.

 

Går vi ut av Schengen bør f.eks flyselskapene mot en viss betaling samle inn passene når man skal til Norden, så får en passene tilbake når man kommer til passkontroll når man skal inn i landet.  Da unngår man at identitetsløse personer kommer hit.  Går vi ikke ut av Schengen er man helt nødt til å få langt flere politifolk og langt flere fengsler, selv om dette koster masse penger.

 

Men å trekke Norden ut av Schengen ville lett kunne føre til at nasjonalismen igjen hadde reist seg i Europa. Uten å gå nærmere inn på dette ( det kunnet vært skrevet en hel bok om temaet ), så kunne hele EU gått i oppløsning, ved en alenegang for de nordiske land.  Dette hadde en ikke vært tjent med, med den historikken Europa har hatt, særlig i forrige århundre.  Da er det sikkert bedre å være en del av Schengen med de ulempene det måtte medføre, da noe annet kunnet ha medført uendelige større ulemper.  

 

Dessuten, selv om straffenivået på flere forbrytelser er økt noe, er ikke straffenivået, særlig for svært alvorlige forbrytelser, ikke i samsvar med folks rettsoppfatning.  Dette har Høyre og særlig Frp sagt at de vil gjøre noe med hvis de kommer i regjering.  Hvorfor ikke gjøre som i Sverige, der de har livsvarig fengsel for den ultimate kriminelle handling.

 

Jeg er også helt enig med Frp at sykehusene, politiet, forsvaret, skolene våre og det offentlige bør ha

det beste utstyret da mye av dette kjøpes i utlandet, og ikke er inflasjonsdrivende i Norge.  Man bør kort og godt få en utenlandsdel i statsbudsjettet for innkjøp og investeringer som i svært liten grad påvirker innenlandsøkonomien.  Denne løsningen styrker Frps aksjer blandt velgerne, og vil sikkert bli gjennomført i en H/Frp-regjering.

 

Det er på noen vesentlige politikkområder skissert hvordan regjeringen har sviktet, og der Høyre og Frp har en annen politikk, noe som kan føre at vi kan få en H/Frp- regjering ved kommende stortingsvalg.  Hvis den sittende regjeringen ikke justerer politikken sin og tar hensyn til dette er de etter min oppfatning dømt til å tape.  Selvsagt er det også andre sentrale politikkområder som også velgerene er opptatt av, slik som eldreomsorg og mindre helsekøer, men det er jo alle partiene enige om å prioritere.  Innfor disse sektorene synes også behovene å være umettelige.  Dessuten har man også bl.a skolepolitikken der det er stor uenighet.  

 

Men jeg har også et godt råd til SV på veien.  Det er over  90 prosent av velgene vil ha en politikk som ligger klart til høyre for dere. Slutt å opptre som en skrikhane, dere må innse at det er begrenset hva et 6 prosentparti kan få til. Hvis Stoltenberg og  DnA, blir nødt å justere politikken noe mot høyre for å få båten til å bære, er det bare å gå ut av regjeringen hvis dere ikke aksepterer dette. Men da tror jeg dere vil lide Venstres skjebne.

 

En gammel drøm hadde for øvrig vært at de suverent mest fornuftige partiene i Norge, Høyre og Ap, tenkte mer på landet og så bort fra at de såkaldt skal være hovedmotstandre i norsk politikk, men dannet regjering sammen.  Da tror jeg jubelen ville stått i taket i det norske folk.

 

Avslutningsvis er jeg livredd hvis Frp hadde blitt større enn Høyre i 2013, og det hadde blitt dannet en H/Frp- regjering.  Jeg tenker også på Norges omdømme i utlandet, med Frps syn på U-hjelp-internasjonal solidaritet og synet på FN, men også på poltitikkområder slik som skattelette i forhold til offentlig pengebruk, landbruket, kulturen og miljøpolitikk.  Vel har Frp sine «velgermercedeser», men partiet har også et janusansikt, og hadde velgerene blitt mer klar over dette, ville de blitt mer skeptiske til partiet.

 

 

Med vennlig hilsen

Rune Larsen

Romsås

 

May the force bee with you all !

 

Siste nytt i Nyheter

For få praksisplasser

For få praksisplasser

- Høyre er bekymret

 • Ap

Yassine Arakia (H) og Saida Begum (H) er bekymret for tilgang til praksisplasser for elever med yrkesfaglig fordypning og mener skolebyrådens varslede yrkesfagsmelding vil komme for sent.

Google Maps

Togulykke på Bryn:

Én person omkom

 • politi

Politiet fikk tirsdag formiddag melding om at en mann ble påkjørt av toget i nærheten av Bryn stasjon. Han er nå bekreftet omkommet.

- Flerkultur er <BR>ikke noe nytt

«Kamzy» til Kuben på internasjonal dag:

- Flerkultur er
ikke noe nytt

 • Internasjonal dag

Varaordfører Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam (Ap) gikk rett til kilden da hun skulle snakke om internasjonal dag på Kuben yrkesarena i forrige uke.

 
Mener «de røde» <BR>skyter i blinde

Mener «de røde»
skyter i blinde

 • politikk

Flertallet i Grorud BU jobber mot å skape flere kommunale arbeidsplasser i bydelen. Det vil på sikt skvise ut private aktører. Frp mener det hele er tuftet på grunnløs kritikk av private.

Enormt pengebruk <BR>på sykefravær

Enormt pengebruk
på sykefravær

 • GRORUD BU

I 2015 brukte Bydel Grorud 17,3 millioner kroner på vikarbruk i barnehager for å dekke opp sykefraværet. Flertallet i BU mener løsningen er nye heltidsansatte kun til vikarbruk.

Vil rette opp inntrykket

Fagkveld om barnevernet hos politiet:

Vil rette opp inntrykket

 • politi

Politiet på Stovner inviterte til fagkvelder for å framsnakke barnevernet i hele Groruddalen. Målet er å bryte ned fordommene.

 
Rekordoppmøte til <BR>«Torbjørns time»

Kunnskapsministeren på Haugenstua skole:

Rekordoppmøte til
«Torbjørns time»

 • foreldremøte

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ble overrasket over hvor mange interesserte som møtte opp i hans foreldremøte på Haugenstua skole. Innspillene tar han med seg videre.

Vil gi gulrot til arbeidsgivere

Vil gi gulrot til arbeidsgivere

 • politikk

En NAV-rapport konkluderer med at innvandrere blir diskriminert i arbeidslivet. Afshan Rafiq (H) mener ledere som rekrutterer bredt bør belønnes med en bonusordning.

«Vi må snakke <BR>litt om Oslopakka»

Byrådet – etter ett år:

«Vi må snakke
litt om Oslopakka»

 • byrådet

Raymond Johansen kaller fortsatt Oslopakke 3 for en revolusjonerende gavepakke til Oslo - selv om Groruddalens prosjekter er skjøvet fram i tid. Han understreker spesielt at E6-lokkets kamp ikke er over.

 
Påvist asbest

Påvist asbest

Bydel Stovner har gitt pålegg til tomteeier om å sikre de forfalne byggene i Karihaugveien 22. Noen har tatt seg inn i byggene som man nå med sikkerhet ved inneholder asbest.

Ønsker innspill til innhold

Ny Groruddals-satsing skal planlegges

Ønsker innspill til innhold

 • Groruddals-satsingen

En ny Groruddals-satsing er på trappene og skal fylles med innhold. Alna-politiker Grete Horntvedt (H) og stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H) oppfordrer groruddøler og lokalpolitikere til å komme med innspill.

Status fra Statens vegvesen

Status fra Statens vegvesen

 • statens vegvesen

Statens vegvesen sitter med flere av veiprosjektene i Groruddalen. I revidert Oslopakke 3 er ikke Fossum- eller Bredtvetdiagonalen nevnt. Men arbeidet fortsetter som før - og valg av trasé kan komme i 2017.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!