Jobber med fortgang

Jobber med fortgang

JOBBER MED SAKEN: Byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).


Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) forteller at byrådet prioriterer trikken høyt. Men arbeidet har stoppet opp på grunn av innsigelser fra Statens vegvesen.

Tekst:

Publisert:

– I den nye Oslopakke 3-avtalen ble rammen for investeringer til t-bane og trikk i Oslo økt til over 10 milliarder kroner. Vi har igangsatt planlegging av trikk langs Ring 2, og vi jobber for å få fortgang i planene for trikk til Tonsenhagen, sier hun.

– Ruter har allerede sendt planutkast til kommunen. Prosjektet Tonsenhagentrikken er klart. Er det ikke bare å begynne å bevilge midler?

– Det er riktig at Ruter har laget utkast til plan for Tonsenhagentrikken, men arbeidet har bremset opp fordi Statens vegvesen har varslet en innsigelse mot planene, sier hun.

Vegvesenet setter bremser

Hun forteller at hun er i dialog med vegvesenet om en løsning.

– Jeg er opptatt av å finne en løsning og har derfor tatt initiativ til dialog med staten som nå pågår. Jeg håper staten også vil bidra til å finne en løsning, siden forlengelse av trikken til Tonsenhagen vil bidra til å gjøre kollektivtransporten enda mer attraktiv for de som reiser i Groruddalen, mener Nguyen Berg.

– Er kollektivtilbudet i Groruddalen godt nok nå?

– Byrådet er opptatt av å styrke kollektivtilbudet i hele byen, også i Groruddalen. I avtalen om Oslopakke 3 er flere viktige prosjekter for Groruddalen finansiert. Sykkelveinettet er nå fullfinansiert. Ny sentrumstunnel på t-banen er viktig for å få økt frekvens på t-banelinjene i Groruddalen, og for første gang ligger tverrforbindelse i Groruddalen inne som en del av en baneløsning mot Romerike, avslutter byråden.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Kan smelle når som helst

I mars ble en person som løp over Tvetenveien ved busstoppet på Haugerud påkjørt. Yassine Arakia (H) er redd for hva som vil skje dersom trafikksituasjonen ikke blir tatt på alvor.

Pengene renner inn i Årvolldammen

I revidert budsjett kommer byrådet med en gladnyhet til Bydel Bjerke: Det blir vann i Årvolldammen i år også - med en prislapp på 750.000 kroner. Dammen vil være klar til bruk i slutten av neste uke. Men fremtiden er fremdeles usikker.

 
Vil slette gjelda til Alna ridesenter

– Høyre går inn for å slette hele gjelda til Alna ridesenter og gi en kompensasjon for eiendomsskatten, dersom byrådet ikke tar til fornuft og endrer beskrivelsen fra parkeringsanlegg til idrettsanlegg.

Kristen (89) kastes ut av leiligheten

Kristen Leth har bodd på Grorud siden 1963. Nå risikerer han å stå uten et sted å bo fordi leiligheten han leier skal ombygges og selges. Han håper Bydel Grorud vil hjelpe til.

Føflekkreft 

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder forekomst av føflekkreft. Tirsdag 23. mai er det den internasjonale hudsjekkdagen Euromelanoma.