ANNONSE

Bjerke bydelsutvalg:

Kjørte på med trafikksaker

Kjørte på med trafikksaker

KART: Bydel Bjerke har laget et kart over eksisterende trafikktiltak og forslag til endringer i bydelen. De gule merkene indikerer behovene i bydelen, som fartshumper, fartsgrenser og skilting.

Trafikkflyt i Bydel Bjerke sto på programmet under sist bydelsutvalgsmøte. For lokalpolitikerne er det viktig å bli hørt i saker som kommer til å prege bydelen i mange år fremover.

Tekst:

Publisert:

Se bildet større

KLAR TALE: BU-leder Bjørn Lundberg (Ap) mener det kan bli vanskelig å gjøre om Østre Aker vei til en byaveny.

Se bildet større

VEIEN Å GÅ: Bydelsutvalget ble enige om en rekke trafikale tiltak som oversendes Bymiljøetaten for å sikre gang- og sykkelveier. I tillegg ble det tatt opp saker som planer for Haraldrud og regulering av parkering.

Trafikkliste for Bydel Bjerke:

Her er en opplisting over forslag til trafikksikkerhet i Bydel Bjerke oversendt Bymiljøetaten.
Fartshumper:
1. Lunden. Her holdes det ofte høy hastighet og det vil bli stor økning i gangtrafikken framover med ny skole og barnehage på Vollebekk.
2. Nede i Rødbergveien. Behov for fartsdemping.
3. Ved Selvbyggerveien 197. Behov for fartsdemping.
4. Ved enden av Risløkkveien mot Brobekkveien. Behov for fartsdemping.
5. Nederst i Økernliveien hvor det er bratt og bilister ofte har høy fart inn i krysset og setter barn i fare som er på veil til/fra skolen.
6. Humper på begge sider av krysset Nordalveien – Oreliveien. Her er det ofte høy fart inn i krysset og dårlig sikt pga. trær og hekker. Her bør det også settes opp speil.
7. Midt i Risløkkfaret. Behov for fartsdemping.
8. Øvre del av Nordalveien mellom kryss med Wilsters vei og Johan Sverdrups vei. Her ferdes mange skolebarn, det er tett kantsteinsparkering og trafikken her har økt etter at Tverrveien ble nedlagt og fungerer dels som innkjøring til hele Risløkkaområdet.
9. Nederst i Dugnadsveien, nær Årvollveien. Behov for fartsdemping.
10. I bakken i Rødbergveien nær Tonsenhagen torg. Behov for fartsdemping.
11. I Rødbergveien mellom Anna Rogstads vei og Ragna Nilsens vei. Behov for fartsdemping.
12. I Årvollveien, like på oversiden av krysset med Kildeveien. Behov for fartsdemping.
13. I Kildeveien, på oversiden av krysset med Årvollveien. Behov for fartsdemping.
14. I Kildeveien, nær krysset med Østerheimsveien. Behov for fartsdemping.
15. I Østerheimsveien, på oversiden av krysset med Kildeveien. Behov for fartsdemping.
16. I Kildeveien, på oversiden av krysset med Østerheimsveien. Behov for fartsdemping.
17. I Årvollveien, nær Årvoll gård. Behov for fartsdemping.
18. I Østerheimsveien, midt mellom Kildeveien og Årvollveien. Behov for fartsdemping.
19. I Lofthusveien, nær krysset med østvangveien. Behov for fartsdemping.
20. I Lofthusveien, på nedsiden av krysset med Årrundveien. Behov for fartsdemping.
21. I Årrundveien på nedsiden av krysset med Lofthusveien. Behov for fartsdemping.
22. I Årrundveien ovenfor krysset med Årvollveien. Behov for fartsdemping.
23. I Årvollveien mellom Årrundveien og Traverveien. Behov for fartsdemping.
24. I Lofthusveien, mellom Østvangveien og Årvollveien. Behov for fartsdemping.
25. Minihump i Årvollveien, utenfor Årvoll senter. Det er farlige forbikjøringer av bussen ved holdeplass og dårlig oversikt i krysset med Bård Skolemesters vei. Farlige situasjoner oppstår når skolebarn krysser Årvollveien her.
26. 27 og 28. I Økernveien. Foreslått ny hump anlegges som minihump. Her kjøres mye hestetransport til Bjerkebanen og humpene vil være en ulempe for transportørene som kan få problemer på vinterføre.
27. Minihumper Økernveien opp mot Bjerkebanen
Andre tiltak:
A. Endre fra 50 km/t til 40 km/t fra nederst i Utfartsveien til eksisterende 40 km/t sone i Rødbergveien.
B. Hele strekningen fra Bjerkekrysset ved RV4 og opp Årvollveien og Rødbergveien videre til krysset mot RV4 bør være 30 km/t.
C. Økernveien – mellom Brobekkveien og Refstadveien bør ha fortau på nordsiden og det bør skiltes parkering forbudt her.
D. Det må skiltes parkering forbudt i god avstand på begge sider der gangvei kommer opp fra bussholdeplassene ved Aker sykehus og opp til Sinsenveien ved krysset med Eltonveien. Det er ofte så tett parkerte biler her at barnevogner ikke kan krysse veien.

Trafikksakene som kom opp torsdag 1. september var høring av Oslostandarden for sykkel, høring om plan for nye fartsgrenser i bydelen, regulering av parkering i Ribstonveien, og høring om plan for Haraldrud. Bymiljøetaten jobber med å gjennomgå alle bydelene i Oslo for å lage en plan for fartsgrenser og flere humper. Dette har Bjerke-politikerne tatt på alvor.

Høyre fremmet vedtak for dumper, fartsreduksjon, innsnevringer, lys og speil i områdene Vollebekk, Risløkka, Økern Torgvei, Refstad og Årvoll/Tonsenhagen. De andre partiene stilte seg enstemmig bak disse, sier Ine Mari Molteberg-Bøhn (H).

I forkant av møtet ba de om meninger fra lokalbefolkningen via Facebook. Det viste seg å være veien å gå.

- Vi har aldri hatt så mye treff og innlegg på våre sider før. Vi var usikre på om dette var noe befolkningen var opptatt av, men det var det helt klart, sier hun.

Fartsgrenser- og dumper

Bydelen vedtok bydelsdirektørens forslag til vedtak, samt tilleggsforslagene fra blant annet Miljø- og samferdselskomiteen (MOS), MDG, Høyre, og SV.

- Vi er glad for at så mange er opptatt av å sikre veiene våre for våre myke trafikanter, mener Molteberg-Bøhn.

MDG mener det bør settes inn to humper i Økern Torgvei, SV vil ha parkering forbudt og fortau på den ene siden av Økernveien mellom Brobekkveien og Refstadveien, mens MOS savner flere tiltak på Årvoll som minihump ved Årvoll senter, endring av fartsgrense fra 50 km/t til 40 km/t i Rødbergveien fra bussholdeplassen i Kolåsbakken til krysset i Utfartsveien. Jørn Kveseth (Frp) mener det er viktig å legge til rette for bil og varetransport.

-  Groruddalen er preget av mange bedrifter inkludert transportbedrifter og stor næringstrafikk. Utover det er det stor gjennomgangstrafikk på hovedferdselsårene Trondheimsveien, Østre Aker vei og E6, sier han.

Sikre for myke trafikanter

Frp er kjente motstandere av trikk til Tonsenhagen, noe Kveseth tok opp igjen under møtet. Men de ønsker en satsing på gang- og sykkelveier.

- Vi ønsker å legge forholdene til rette for myke trafikanter i boligområder og støtter initiativene om lavere hastigheter, fartsdumper og flere andre tiltak som reduserer hastighet og bidrar til trygghet i nærmiljøet.

- Beboerparkering er ikke noe Fremskrittspartiet vil støtte.

Frp legger også vekt på en tilrettelegging for syklister i næringslivet, og fikk igjennom et forslag som baserer seg på dette.

- Opptil 25 prosent av varetransporten inn til bysentrum består av mindre sendinger, som kan transporteres med lastesykkel. For å tilrettelegge for varedistribusjon med lastesykler må det satses mer på infrastruktur tilrettelagt for dette.

Må kompensere for nedbygging

Tidligere har avisen skrevet om planene for Haraldrud som nå er ute på høring - hvor det foreslås å gjøre om Østre Aker vei til en «byaveny». Dette har fått lokalpolitikerne til å reagere. BU-leder Bjørn Lundberg (Ap) mener da at en investering i en Økerntunnel nærmest blir unødvendig.

- Den ble bygget for å lede trafikk ned mot Østre Aker vei fra Trondheimsveien. Trondheimsveien skal fortsatt nedgraderes, og hvis Østre Aker vei også skal det, hvilke kollektivmessige tiltak skal man kompensere for? Hvis køene blir uendelige på veiene, vil en nedgradering ikke ha en effekt, mener Lundberg.

- Det er også regulert for næring på begge sider av Østre Aker vei mot Økern-krysset. Men mye er kjøpt opp til bolig. Det blir mer bolig der enn det vi forutsa da vi ønska å øke trafikken på Østre Aker vei.

Les hele saken i vår eAvis og i vår papirutgave.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Beholder Nybyen likevel

Espira går inn for å beholde Nybyen barnehage på Økern, til tross for null støtte fra byrådet. I tillegg går de inn for nok en barnehage på Valle Hovin sammen med Selvaag.

ANNONSE
Google Maps

En mann i begynnelsen av 20-årene er pågrepet og siktet for bilbrann på Vestli.

 
Tveita senter kan bli «murt» inne

I et detaljert kart over de nye bomstasjonene kommer det fram at Tveita senter kan bli sperret inne av nye og eksisterende bommer dersom de blir vedtatt slik. Senterleder Mona Bråten innrømmer at det kan bety større usikkerhet om sentrets fremtid.

Politikerne vil ikke forplikte seg

Forslag om å sikre finansiering av Ahusbanen i Nasjonal Transportplan ble stemt ned med kun SV og MDG for på Stortinget da planen ble behandlet. Rett etterpå kom anbefaling fra Ruter om busstrasé i stedet for T-banestrekning.

På valgkampturné i Groruddalen

Jonas Gahr Støre (Ap) og nyvalgt LO-leder Hans Christian Gabrielsen møtte ansatte i hjemmetjenesten i Grorud bydel for en valgkampturné. Nå er opptrappingen til stortingsvalget 11. september for fullt i gang.

 
ANNONSE