Kommuneboligenes skjebne avgjøres før sommeren

Kommuneboligenes skjebne avgjøres før sommeren

 

Tilstanden og fremtidsmulighetene for kommuneboligene i Grorudveien 3 og 5 er endelig dokumentert. Senest på bydelsutvalgsmøte i juni vil det avgjøres hva husene skal brukes til.

Tekst:

Publisert:

På oppdrag for Byantikvaren er Arkitektskap AS engasjert som konsulent for å arbeide tilstandsrapport og mulighetsstudier for fremtidig bruk av arbeiderboligene i Grorudveien 3 og 5.

I januar var tilstansrapporten klar og tidligere denne måneden ble mulighetsstudiene offentliggjort. For de som har fulgt kommuneboligene lenge, inneholder dokumentet lite nytt.

- Det kommer ikke fram mye nytt i dokumentet, men dette er det formelle dokumentet som vi trenger i det videre arbeidet, sier avdelingssjef Ole-Jørgen Pettersen i Bydel Grorud.

Fire scenarier

Mulighetsstudien tar for seg fire formål for fremtidig bruk av husene.

o    Scenario 1: Leiligheter oppgradert til dagens bostandard.

o    Scenario 2: Museal virksomhet med én leilighet som restaureres til opprinnelig stand, utstillingsarealer, samt kunstnerbolig.

o    Scenario 3: Møteplass/lokaler for ulike lokale organisasjoner.

o    Scenario 4: Kontor/næring

Akers Avis Groruddalen har tidligere skrevet at Byantikvaren vil restaurere og tilbakeføre én av leilighetene til opprinnelig stand.

- Det er viktig å formidle den lokale historien. Leiligheten kan for eksempel brukes som kunstnerbolig eller som museumsleilighet, sa antikvar Anne Sætren til Akers Avis Groruddalen i fjor høst.

Steinhoggermuseum

På et møte tidligere i januar diskuterte mange av Groruds foreninger muligheten for en samlokalisering i kommuneboligene.

Det ble også sett på muligheten for å få til et felles sekretariat og kafeteria, samt luftet ideer om et steinhoggermuseum og en etasje hvor Akers Avis Groruddalen innreder med blant annet historiske arkiver.

Pettersen forteller at han har stor tro på kombinasjonsbruk av boligene, hvor man kombinerer både Groruds historie og foreningsliv.

- Jeg ønsker en flerbruksvariant og å se hele området i sammenheng. Husene bør ses i sammenheng med realiseringen av flerbrukshallen.

Han håper mange skal få glede av husene.

- Grorud skole kan bruke husene på dagtid sammen med ulike organisasjoner. Det kan være alt fra idrettslag til kunstforeningen til vellet og Akers Avis Groruddalen, sier Pettersen.

Forvalteransvaret

Mulighetsstudiene tar for seg tre  eierskaps- og finansieringsmodeller. De tre modellene er stiftelse, privat eie og kommunalt eie.

- Jeg ser for meg at Kulturetaten skal være eier og at vi finner fram til en driftsform hvor bydelen og organisasjonene får dette til å gå rundt økonomisk, sier Pettersen.

I mulighetsstudiene er alle modellene drøftet i perspektiv av at bygningene fortrinnsvis skal benyttes til lokale bydelsrettede og kulturelle formål.

Dermed kan en eierskapsmodell bli svært lik den som brukes på Trosterudvillaen være aktuell. 

- Trosterudvillaen eies av Oslo kommune, men drives av Foreningen Trosterudvillaen. Vi har inngått en femårig leiekontrakt med Kulturetaten, sier leder Oddveig Bakke i Foreningen Trosterudvillaen.

Hun forteller at de så langt bare har positive opplevelser med denne modellen, men understreker at de er avhengige av ildsjeler.

- Folk må synes det er greit å være på dugnad, sier Bakke.

Starter opprustning

Videre opplyser om Pettersen at det er satt av tre millioner til vedlikeholdsarbeid på boligene.

- Bydelen starter vedlikeholdsarbeid i samarbeid med Byantikvaren, sier han.

Det er ikke klart hva som konkret vil bli gjort av vedlikeholdsarbeid.

- Det blir en diskusjon om dette skal gjøres hus for hus eller parallelt for begge. Fagfolkene vil avgjøre hva som er den fornuftige framgangen, sier Pettersen.

 

Siste nytt i Nyheter

Kjemper for å dele bil på Rødtvet

Bell Batta Torheim i Grorud MDG ønsker at det kommer bildelingsplass på Rødtvet. Både hun og sjef for Bilkollektivet, Arne Lindelien, ønsker å utfordre byrådet i saken.

– Forandrer ikke på <BR>noe som fungerer

I januar i år fikk Radisson-hotellet på Alna ny direktør. For Lars Kristian Amundsen er planen å fortsette det gode arbeidet som har blitt gjort før han.

 
Google Maps

Beboerne i Smalvollskogen borettslag ser flere ulemper ved boligprosjektet i Lavrans vei 1B. De har servert utbygger Cura Eiendom en god dose med motargumenter.

- Går fra ord til handling

Siden 2014 har flerbrukshallen på Tokerud vært godkjent av bystyret, men det har ikke ligget penger på bordet. I revidert budsjett gir byrådet 5,6 millioner til et forprosjekt som skal forme fremtidens hall.

Alle leietakere må ut

Avisen har skrevet om Kristen Leth (89) som risikerer å kastes ut av leiligheten sin på Grorud. Saken har skapt stort engasjement, og nå svarer eiendomsselskapet på hvorfor de har sendt ut brev om oppsigelse av leieforholdet.