50 millioner kroner til kommunale boliger i Oslo:

Løfter nabolaget med millioner

Løfter nabolaget med millioner

FÅTT TIL MYE: Beboerrådet, med Lise Gundersen (t.v), Arne Granlund Sørlie, Mohammed Hagi Kayre, Alfhild Hildebrand og Per Olav Pedersen får skryt av bydelsutvalgsleder Rashid Nawaz (Ap) i Bydel Stovner. De har fått én million kroner de kan bruke til diverse tiltak i nabolaget.

Bydel Stovner og Grorud har fått penger fra byrådet til boligsosialt arbeid og bomiljø i kommunale boliger.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.05.2017 kl 16:40

På Stovner har styret i Stovner senter 14-16 konkrete ønsker som kan forbedre nabolaget.

Totalt har byrådet satt av 50 millioner kroner til nabolagsløft for bomiljøer i budsjettet for 2017. Første del av boligpakken er delt ut til bydelene Grorud, Stovner, Vestre Aker, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo på 12 millioner kroner. Stovner senter 14-16 og Vestlisvingen 196 har fått midler i Stovner bydel.

- Vi har fått én million kroner. Det er satt av midler vi kan søke på som beboerråd, forteller styreleder Arne Granlund Sørlie i Stovner senter 14-16.

- Vi er veldig stolte av det vi får til her, og et beboerråd som vi har er ganske unikt.

Generelt er det meningen at boligpakken skal brukes til å bedre bomiljøet i de kommunale boligene. Det er ikke en hemmelighet at det har vært utfordringer knyttet til boligene.

Ønsker seg overvåking

Dette reflekteres i hva beboerrådet ønsker å bruke pengene til.

Vi har lenge ønsket oss overvåkingskameraer. Det har til tider vært mye hærverk her, og ting blir ødelagt. Derfor vil det være bra med kamera som kan fange opp dette. Vi har ikke fått til dette ennå, men det er vårt største ønske, forteller Granlund Sørlie.

Unikt med midlene er også at de skal brukes til det beboerne mener er riktig for dem. Bydelen skal hjelpe til i søknadsprosesser og lignende, men beboerne skal få bestemme.

-Det handler om tryggheten i nabolaget, forteller han.

I Stovner senter 14-16 har det blitt jobbet mye med medvirkning. Mohammed Hagi Khayre har drevet leksehjelp i lokalene i flere år. Han ønsker å utvide tilbudet.

- Vi har kanskje 40-60 barn innom. Det er alt fra 1. klasse til videregående i naturfag og matte, sier han.

Med beboerne i fokus

Nabolagsløft-midlene kan brukes til å forsterke tilbudet. Bydelen har meldt inn en del fysiske tiltak som er gjort etter beboernes ønsker. De har meldt behov for å jobbe med midler til å starte tiltak på de forskjellige omsorgsstedene, og at lokale ildsjeler kan få drive kursvirksomhet i bomiljøene.

-Vi har henvist til brukene fordi det er de som skal få bestemme. Jeg vet også at belysning er viktig for de som bor her, at det er god belysning på kveldstid, forteller bydelsutvalgsleder Rashid Nawaz (Ap).

- Det er viktig at det kommer nedenfra og opp, og jeg er glad for at beboerne vil engasjere seg her.

Skal se at det nytter

Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV) står bak noe av fordelingen.

-Disse midlene skal gå til diverse konkrete botiltak som bydelene selv har ønsket og prioritert. Jeg er opptatt av at disse tiltakene skal være forankret i beboernes uttrykte behov, sier hun.

- Det skal virkelig ses og merkes at tiltakene nytter lokalt i de seks bydelene som får penger, og at det bidrar til endringer over tid. Da er det avgjørende at de som selv bor i boligene er involvert og har eierskap til de ulike tiltakene, understreker byråden.

Av de 50 millionene fordeles 25 millioner med 12 millioner fra byrådsavdelingen til ulike tiltak. 13 millioner legges inn i en tilskuddspott hos Velferdsetaten for tiltak i ideell og frivillig regi, som det kan søkes om midler til.

Les hele saken i vår eAvis og papirutgave.

Siste nytt i Nyheter

IKEA hjelper Asma (25) med fremtiden

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) og ordfører Marianne Borgen fikk møte Asma (25) som har vært åtte måneder i Norge. Hun har akkurat hatt sin første arbeidsdag på IKEA Furuset som en del av det første pilotprosjektet i den nye Groruddals-satsingen.

Syv nye skoler får gratis kjernetid

Flere elever på 1. trinn i Bjerke bydel får nå tilbud om gratis kjernetid i aktivitetsskolen (AKS). Byrådet forlenger nå tilbudet til å gjelde syv nye skoler i Groruddalen, som gjør at alle bydelene har fått tilbudet.

 
Kollektivtrafikken på 17. mai

Ruter anbefaler alle om å beregne god tid på nasjonaldagen.

Ammerud først ut av <BR>Groruddalens skoler

Nye Ammerud skole er 12 år i år, men selve skolen er halvveis til 100. Og med 50 år bak seg skal de gå opp Karl Johan som nummer fire i toget på 17. mai.

Biblioteket flytter inn på sentret

Stovner bibliotek flytter inn på Stovner senter i løpet av året. Det betyr meråpent til klokka 23 hver dag - og mye større lokaler.