ANNONSE

Debatt

Utbygging av ny E6 på Smalvollen

Utbygging av ny E6 på Smalvollen

KOMMENTAR: Vidar Berget, leder i Alnaelvas Venner.

I Alnaelvas Venner er vi svært overrasket over at Statens vegvesen nå foreslår å legge E6 i dagen langs Smalvollveien.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.02.2017 kl 09:33

I debatten om store trafikkprosjekter blir det lett bare snakk om boliger.

De som bor på Tveita blir klart tapere hvis dette blir gjennomført, noen som bor andre steder blir vinnere.

Men på Smalvollen er det ikke først og fremst snakk om de som bor i nærheten. De som taper på dette er alle som bor i Groruddalen og Gamle Oslo. For myke trafikanter i Groruddalen er det turvei D10 som er «vår E6». Turvei D10 er hovedforbindelsen mellom alle bydelene i Groruddalen og byens sentrum. Her har vi sett fram til - og blitt lovet - at vi en dag skal kunne spasere langs elva helt ned til middelaldervannspeilet.

Som kjent har det vært kamp om denne turveien før. Utbyggingen av Brings terminal er nå et faktum. Og det går en turvei forbi. Vi ønsker ikke å si noe galt om den turveien. Gitt en så massiv utbygging er det imponerende at landskapsarkitektene har greid å skape noe såpass bra.
Men det er jo et langt sprang fra den parken Plan- og bygningsetaten, Vann- og avløpsetaten og Friluftsetaten en gang gikk inn for. Likevel, når det manglende bindeleddet mellom denne turveien og den neste strekningen ved Vollaveien er på plass, blir det en grå men akseptabel strekning for turgjengere. I hvert fall når man har naturopplevelsene på Smalvollen i vente.

Men nå foreslås det altså å bygge 8 felt motorvei - ikke i stedet for Smalvollveien, men i tillegg til den. Elva vil ikke bli direkte berørt (annet enn ved avrenning, som sikkert er et tema i videre utredningsarbeid). Burde ikke Alnaelvas Venner da være fornøyde? Nei, vedtektene våre sier at vi arbeider for «ivaretakelse og opparbeidelse av Alnaelva og dens nærområder som et friområde for rekreasjon og glede».
Og vi ser ikke for oss mye rekreasjon og glede langs veikanten på ny E6. «Gråsonen» langs turveien vil da strekke seg fra Nedre Kalbakkvei ned til Bryn stasjon.

Der E6 skal komme ut av fjellet er det ca. 70 meter fra Smalvollveien til turveien. Smalvollen her er ikke bare en bærende lenke i turveikjeden gjennom dalen. Det er et område med store naturverdier (vitenskaplig vurdering, se Bendiksen og Bakkestuen, 2000). Den meandrerende elven omgitt av strandsumpvegetasjon er unik i Oslo.

Smalvollen er også utpekt som et av byens «stille områder» i kommunens handlingsplan mot støy 2013-2018.

Og hva med Europarådets landskapspris? Nå vet vi at denne prisutdelingen kanskje ikke konkurrerer med finalen i håndball-VM om oppmerksomhet. Men det er en pris som deles ut til sommeren, og Norges kandidat til prisen er Alnastien! Kanskje vi burde trekke kandidaturet nå? Tenk så pinlig hvis vi faktisk skulle vinne, og man må si til miljøinteresserte turister at «beklager, vi syntes det var viktigere å få flest mulig biler raskest fram».

Vi får håpe at Oslo kommune setter foten ned og stanser dette merkelige påfunnet. Tross alt strider planene med det meste av det som har vært planlagt av kommunen fram til i dag.

Vi tenker blant annet på Kommunedelplan Alna miljøpark, Planprogram for Breivoll-/Alnabruområdet, VPOR for Breivoll, mulighetsstudier for gjenåpning av Trosterudbekken. Breivollbyen og Meanderbyen er navn som er gitt til planlagt byutvikling her. Svært lite av dette vil være meningsfylt hvis 8 nye kjørefelt skal kjøres gjennom området.

Når E6 skal gå i dagen her som del av et tunnelprosjekt, så skyldes det at Statens vegvesen må forholde seg til en anbefalt maksimumslengde for tunneler av sikkerhetshensyn. Ellers kunne Manglerudtunnelen fortsatt under Tveita fram til dagens E6. Sikkerhet er viktig. Men det er fristende å tenke at når veien skal opp i dagen akkurat her, så er det fordi det ikke koster så mye. Det går bare ut over et naturområde som ikke har noen pris i kroner og øre. Noen burde regne på hva det ville koste om vi skulle bygge noe slikt som Smalvollen fra grunnen av.

Les også Onsdagspihlsen i Akers Avis Groruddalen: «Legg dritten til Groruddalen» ved Roger Pihl.

Siste nytt i Kultur

Saueslipp på sykehjemmet

For tredje året på rad fylles nå innhegningen på Rødtvet sykehjem opp med sauer og høner, til stor begeistring for både beboere og ansatte.

ANNONSE
Skamløs motivasjon

Stemningen var god i hallen ved Apalløkka skole da tidligere elev og Skam-skuespiller Ina Svenningdal hadde tatt turen.

 
Bydelen hyllet de ansatte

Bydel Alna gjorde stas på sine ansatte som har jobbet i Oslo kommune i 25 og 40 år med en jubileumsmarkering.

Klare for hagefest <BR>og kulturpris

Bydel Groruds kulturpris er blitt delt ut i en årrekke, og i år som i fjor skjer det hele i hagen utenfor Kafé Steinbra.

Dr. Dedichens grønne torg

Foreningen for Dr. Dedichens Grønne Torg har skapt en sosial møteplass for nabolaget på Trosterud gjennom å dyrke planter og grønnsaker sammen i Dr. Dedichens drivhus. Med jevne mellomrom arrangeres markedsdag.

 
ANNONSE